macOS High Sierra

Korzystanie z modyfikatora VoiceOver

Polecenia VoiceOver wprowadzane są przez naciśnięcie klawiszy modyfikujących VoiceOver razem z jednym lub wieloma innymi klawiszami. Możesz wybrać, aby klawiszem modyfikującym VoiceOver był Caps Lock lub klawisze Control i Option naciśnięte jednocześnie. Na przykład, otworzenie menu pomocy VoiceOver wymagać będzie naciśnięcia klawiszy Caps Lock i H lub klawiszy Control, Option oraz H.

Polecenia VoiceOver przedstawiane są w pomocy jako VO-klawisz, gdzie VO oznacza klawisze modyfikujące VoiceOver, wybrane w kategorii Ogólne w Narzędziu VoiceOver. Na przykład, polecenie VoiceOver VO-Shift-M oznacza jednoczesne naciśnięcie klawisza modyfikującego VoiceOver wraz z klawiszami Shift oraz M. Zależnie od używanego przez Ciebie klawisza modyfikującego VoiceOver, musisz nacisnąć Caps Lock-Shift-M lub Control-Option-Shift-M.

Możesz zablokować klawisze modyfikujące VoiceOver, aby nie musieć ich naciskać, co ułatwi wprowadzanie poleceń VoiceOver. Na przykład, gdy klawisze modyfikujące VoiceOver są zablokowane, polecenie VO-Shift-M wprowadzane jest przez jednoczesne naciśnięcie samych klawiszy Shift oraz M. Nie trzeba wówczas naciskać klawisza Caps Lock lub klawiszy Control i Option.

  • Aby zablokować klawisze modyfikujące VoiceOver, naciśnij VO-;. Aby odblokować klawisz modyfikujący, naciśnij ponownie tę samą kombinację.

  • Aby móc używać klawisza Caps Lock do wprowadzania wielkich liter, gdy klawiszem modyfikującym VoiceOver jest Caps Lock, szybko naciśnij Caps Lock dwa razy.