macOS High Sierra

Nawigacja w menu

Pasek menu u góry ekranu zawiera kilka menu, takich jak menu Apple, menu aplikacji oraz menu statusu.

Jeśli włączona jest obsługa gładzikiem, do nawigacji w menu możesz używać gestów.

Przechodzenie do paska menu

  • Naciśnij VO-M lub stuknij dwukrotnie dwoma palcami w górną krawędź gładzika.

Nawigacja w pasku menu

  • Przejście do określonego menu: Wprowadź pierwszą literę danego menu. Na przykład, możesz wpisać „P”, aby przejść do menu Plik.

  • Przejście do menu statusu: Naciśnij klawisze VO-M-M.

  • Poruszanie się po menu w obszarze paska menu: Naciśnij VO-Strzałka w prawo lub VO-Strzałka w lewo. Dojście do końca obszaru sygnalizowane jest efektem dźwiękowym.

  • Otwieranie Spotlight: Naciśnij Command-Spacja.

  • Zapytaj Siri: Naciśnij skrót klawiszowy (wybrany w panelu Siri w Preferencjach systemowych). Jeśli ikony Siri nie ma na pasku menu, wybierz polecenie menu Apple > Preferencje systemowe, kliknij w Siri, a następnie zaznacz Pokazuj ikonę Siri na pasku menu.

Jeśli używasz gestów VoiceOver przeciągnij palcem po gładziku, aby poruszać się po pasku menu. Przesuwanie palca nad pustym obszarem sygnalizowane jest dźwiękiem. Możesz także przesunąć palcem w lewo lub w prawo, aby przechodzić między poszczególnymi menu.

Nawigacja w menu

  • Aby otworzyć dowolne menu, naciśnij klawisze VO-Spacja.

  • Aby przejść w górę lub w dół menu, naciśnij VO-Strzałka w dół lub VO-Strzałka w górę. Możesz także przesunąć palcem w dół lub w górę na gładziku.

  • Aby przejść do podmenu, naciśnij VO-Strzałka w prawo lub przesuń w prawo na gładziku. Aby wrócić do menu głównego, naciśnij VO-Strzałka w lewo lub przesuń w lewo na gładziku.

Zamykanie menu

  • Aby opuścić menu bez dokonywania wyboru, naciśnij Esc lub potrzyj gładzik dwoma palcami w obie strony.

Aby otworzyć menu podręczne danej rzeczy, naciśnij klawisze VO-Shift-M lub użyj własnego gestu Control-kliknięcie gładzikiem (możesz zmienić domyślne działanie tego gestu, przypisując to polecenie do innego gestu).