macOS High Sierra

Nawigacja na stronach internetowych po obrazkach lub ramkach

Obrazy

  • Aby przejść do następnej lub poprzedniej grafiki, naciśnij klawisze VO-Command-G lub VO-Command-Shift-G.

Aby wybrać, kiedy używana ma być nawigacja po obrazkach, otwórz Narzędzie VoiceOver (naciśnij VO-F8, gdy VoiceOver jest włączony), kliknij w kategorię WWW, a następnie kliknij w Nawigacja.

Jeśli obraz nie zawiera opisu, VoiceOver czyta jego nazwę pliku. Możesz tworzyć własne etykiety dla takich obrazków, a także dla obrazków, których domyślny tekst alternatywny nie jest przydatny.

Ramki

Jeśli informacje na stronie internetowej uporządkowane są w obszarach zwanych „ramkami”, możesz poruszać się po niej, używając ramek.

  • Jeśli chcesz przejść do następnej ramki, naciśnij klawisze VO-Command-F.

  • Jeśli chcesz przejść do poprzedniej ramki, naciśnij klawisze VO-Command-Shift-F.

Jeśli podczas przeglądania stron internetowych obrazki lub ramki są obecne w zestawie elementów, możesz używać tego zestawu, aby przechodzić do określonych obrazków lub ramek. Aby dowiedzieć się więcej, zobacz Nawigacja przy użyciu zestawu.