macOS High Sierra

Wykonywanie alternatywnej czynności danego elementu

Niektóre polecenia menu mogą oferować alternatywne czynności, dostępne po naciśnięciu klawisza modyfikującego.

Przyciski, pola wyboru i inne elementy interfejsu użytkownika mogą również oferować alternatywne czynności. Na przykład, przesunięcie wskaźnika nad etykietę może wyświetlać dodatkowe przyciski. Jeśli autor aplikacji lub witryny internetowej zidentyfikował te alternatywne czynności dla czytników ekranu, VoiceOver automatycznie informuje o ich obecności, możesz więc pokazać je i nawigować do nich.

  • Polecenia menu: Przesuń kursor VoiceOver do polecenia menu, a następnie przytrzymaj klawisz modyfikujący. Jeśli polecenie ma czynność alternatywną z tym klawiszem modyfikującym, VoiceOver powie o tym. Aby wykonać tę czynność, nie zwalniaj klawisza modyfikującego. Naciśnij Enter lub inne wymagane klawisze.

  • Elementy interfejsu użytkownika: VoiceOver powiadamia o istnieniu alternatywnej rzeczy. Naciśnij VO-Command-Spacja, aby otworzyć menu czynności, a następnie wybierz Pokaż rzeczy alternatywne. Aby powrócić do domyślnego interfejsu użytkownika, naciśnij VO-Command-Spacja, aby otworzyć menu czynności, a następnie wybierz Pokaż rzeczy domyślne.