macOS High Sierra

Nawigacja przy użyciu zestawu

Podczas pracy w aplikacji lub przeglądania strony internetowej możesz używać zestawu elementów, aby przechodzić bezpośrednio do danego elementu w oknie aplikacji lub na stronie internetowej. Na przykład, możesz przejść do wiadomości email w aplikacji Mail, do nagłówka na stronie internetowej lub do łącza na stronie internetowej.

 1. Otwórz zestaw elementów, naciskając VO-U.

 2. Zmieniaj dostępne listy, używając klawiszy ze strzałką w lewo i w prawo, aż usłyszysz nazwę listy elementów, której chcesz użyć, np. Miejsca okien lub Nagłówki.

  Zależnie od bieżącej aplikacji, możesz usłyszeć Wybór zawartości. Wybór zawartości daje szybki dostęp do list zawartości w aplikacji. Na przykład, Wybór zawartości w aplikacji Mail zawiera listę wiadomości widocznych na liście wiadomości. W widoku tygodnia w Kalendarzu zawiera on liczbę wydarzeń z każdego dnia.

 3. Przeglądaj pozycje na liście, używając klawiszy ze strzałką w górę i w dół, aż znajdziesz pozycję, której szukasz.

  • W większości list możesz wpisać kilka liter nazwy danej rzeczy, aby ograniczyć liczbę elementów listy do tych, które zawierają wprowadzone znaki. Na liście nagłówków możesz wpisać poziom nagłówka (np. 3), aby zawęzić tę listę tylko do nagłówków podanego poziomu.

   Naciśnięcie klawisza Delete powoduje przywrócenie początkowej listy wszystkich pozycji.

  • Aby usłyszeć dymek pomocy danej rzeczy (jeśli jest dostępny), naciśnij VO-Shift-H.

  • Aby usłyszeć adres internetowy danej rzeczy (jeśli jest dostępny), naciśnij klawisze VO-Shift-U.

  • Jeśli nie znajdziesz poszukiwanej rzeczy, naciśnij klawisz Esc lub klawisze Fn-Tab, aby opuścić zestaw elementów bez dokonywania wyboru.

 4. Aby wybrać daną rzecz i przejść do niej, naciśnij spację lub Return.

  Zestaw elementów zostanie zamknięty.

Możesz ustawić opcje w Narzędziu VoiceOver, aby dostosować elementy wyświetlane w zestawie podczas przeglądania stron internetowych. Aby dowiedzieć się więcej, zobacz Panel Elementy www w kategorii WWW.

Jeśli używasz gestów Voice Over, możesz korzystać z zestawów ustawień przy użyciu gestów.