macOS High Sierra

Przenoszenie i zmienianie wielkości okien i obiektów

Możesz przesuwać okna i inne obiekty w aplikacjach, na przykład ilustracje i pola tekstowe, a także zmieniać ich wielkość.

Przesuwanie

 1. Przejdź do elementu, który chcesz przesunąć, a następnie naciśnij klawisze VO-` (w przypadku okna) lub VO-Command-` (w przypadku obiektu).

  Jeśli nie można przesunąć danego obiektu, VoiceOver powie o tym.

 2. Przesuń okno lub obiekt, wykonując jedną z poniższych czynności:

  • W górę, w dół, w lewo lub w prawo: Naciśnij klawisze strzałek.

  • Po skosie: Naciśnij klawisze modyfikujące VO oraz klawisz Strzałka w górę lub Strzałka w dół oraz Strzałka w lewo lub Strzałka w prawo. Na przykład, aby przesunąć okno po skosie w stronę prawego górnego rogu, naciśnij klawisze VO-Strzałka w prawo-Strzałka w górę.

 3. Jeśli chcesz zakończyć przesuwanie okna lub obiektu, naciśnij klawisz Esc lub klawisze Fn-Tab.

  Podczas przesuwania obiektu nie można używać innych poleceń VoiceOver.

Do szybkiego przesuwania okien i obiektów po ekranie można użyć również niektórych klawiszy numerycznych: do przesunięcia obiektu w lewy górny róg, środek lub prawy górny róg służą klawisze 1, 2 i 3, do przesunięcia obiektu w lewo na środku, na środek lub w prawo na środku służą klawisze 4, 5 i 6, natomiast do przesunięcia obiektu w lewy dolny róg, środek lub prawy dolny róg służą klawisze 7, 8 i 9.

Zmienianie wielkości

 1. Przejdź do rzeczy, której rozmiar chcesz zmienić, a następnie naciśnij klawisze VO-~ (w przypadku okna) lub VO-Command-~ (w przypadku obiektu).

  Jeśli nie można zmienić rozmiaru danego obiektu, VoiceOver powie o tym.

 2. W wyświetlonym menu Zmień wielkość wybierz: Zmień wielkość, Zmień wielkość i przesuń do siatki lub Zmień wielkość i przesuń do sekcji.

 3. Przejdź do podmenu, w którym można zmienić wielkość krawędzi lub narożnika, zmieniać wielkość i przesuwać do obszaru siatki (np. lewa górna część) czy zmieniać wielkość i przesuwać do sekcji (np. dolna połowa).

 4. Zmień wielkość rzeczy.

  • Aby zmienić wielkość przy użyciu krawędzi, użyj klawiszy VO i klawiszy ze strzałkami (na przykład naciśnij klawisze VO-Strzałka w prawo, aby rozszerzyć okno lub obiekt w prawo).

  • Aby zmienić wielkość przy użyciu rogu lub uchwytu, użyj klawiszy VO i dwóch klawiszy ze strzałkami (na przykład naciśnij klawisze VO-Strzałka w prawo-Strzałka w górę, aby rozszerzyć prawy górny róg okna lub prawy górny uchwyt obiektu).

 5. Jeśli chcesz zakończyć zmianę rozmiaru okna lub obiektu, naciśnij klawisz Esc lub klawisze Fn-Tab.

  Podczas zmiany rozmiaru obiektu lub okna nie można używać innych poleceń VoiceOver.