macOS High Sierra

Wstrzymywanie lub wyciszanie mówienia

Tymczasowe wstrzymywanie syntezy mowy VoiceOver lub całkowite jej wyciszanie.

  • Wstrzymywanie lub kontynuowanie mówienia: Istnieje kilka sposobów sterowania mową:

    • Naciśnij klawisz Control.

    • Jeśli klawiszem modyfikującym VoiceOver jest Caps Lock, naciśnij go.

    • Gdy włączona jest obsługa gładzikiem, stuknij dwoma palcami w gładzik.

  • Wyciszanie mowy: Możesz regulować głośność mowy VoiceOver (aż do wyciszenia), naciskając klawisze VO‑Command‑Shift‑Strzałka w prawo, aż usłyszysz Głośność, a następnie naciskając wielokrotnie klawisze VO‑Command‑Shift‑Strzałka w dół.

    Inny sposób: otwórz Narzędzie VoiceOver (naciśnij VO-F8, gdy VoiceOver jest włączony), kliknij w kategorię Mowa, kliknij w Głosy, a następnie zaznacz odpowiednie pole wyboru.

Jeśli przesuniesz kursor VoiceOver po wstrzymaniu mowy, VoiceOver rozpocznie czytanie od rzeczy wskazanej kursorem VoiceOver.