macOS High Sierra

Słuchanie podpowiedzi i informacji o zaznaczonej rzeczy

VoiceOver udostępnia kilka sposobów uzyskiwania dodatkowych informacji o rzeczy wskazanej kursorem.

  • Aby usłyszeć opis danej rzeczy, naciśnij VO-F3. Jeśli włączona jest obsługa gładzikiem, stuknij w gładzik trzy razy. Jeśli kursor znajduje się w pustym obszarze, zostanie to zasygnalizowane dźwiękiem.

  • Aby usłyszeć dymek pomocy („etykietę pomocy”) danej rzeczy, naciśnij VO-Shift-H. Gdy rzecz ta nie ma dymka pomocy, VoiceOver poinformuje o tym.

  • Aby usłyszeć, jak używać wskazanej rzeczy, naciśnij VO-Shift-N.

Aby dymki pomocy i instrukcje czytane były automatycznie, otwórz Narzędzie VoiceOver (naciśnij VO-F8, gdy VoiceOver jest włączony), kliknij w kategorię Szczegółowość, a następnie kliknij w Podpowiedzi.