macOS High Sierra

Korzystanie z przycisków, pól wyboru i innych widżetów

Zanim naciśniesz przycisk, zaznaczysz pole wyboru lub użyjesz innego widżetu interfejsu użytkownika, upewnij się, że wiesz, który element odbiera polecenia z klawiatury i gdzie znajduje się kursor VoiceOver. Aby dowiedzieć się więcej, zobacz Czytanie bieżącego zaznaczenia.

  • Zaznaczanie lub odwoływanie zaznaczenia pola wyboru lub innego widżetu: Naciśnij VO-Spacja lub stuknij dwukrotnie. Gdy włączona jest szybka nawigacja, naciśnij klawisze Strzałka w górę i Strzałka w dół.

  • Przytrzymywanie przycisku wskazanego kursorem VoiceOver: Naciśnij i przytrzymaj klawisze VO-Spacja. Aby przestać przytrzymywać przycisk, zwolnij spację.

  • Otwieranie menu podręcznego: Naciśnij VO-Spacja lub stuknij dwukrotnie na gładziku. Gdy włączona jest szybka nawigacja, naciśnij klawisze Strzałka w górę i Strzałka w dół.

  • Ustawianie suwaka, pola krokowego lub separatora: Rozpocznij interakcję z widżetem (naciśnij VO-Shift-Strzałka w dół lub przesuń w prawo dwoma palcami po gładziku). Następnie użyj klawiszy VO i klawiszy strzałek lub przesuń w górę/w dół jednym palcem po gładziku, aby zwiększyć lub zmniejszyć ustawienie. Gdy skończysz, przerwij interakcję z widżetem (naciśnij VO-Shift-Strzałka w górę lub przesuń w lewo dwoma palcami po gładziku).