macOS High Sierra

Nawigacja w Finderze

Przy użyciu poleceń VoiceOver lub gestów można otwierać okna Findera i poruszać się po nich. Skróty Findera pozwalają na pracę z plikami i folderami.

Zanim zaczniesz upewnij się, że fokus klawiatury zsynchronizowany jest z kursorem VoiceOver. Aby dowiedzieć się więcej, zobacz Konfigurowanie lub wyłączanie podążania kursora.

Otwieranie okna Findera

Wykonaj następujące czynności:

 • Przejdź do Docka, naciskając VO-D lub stukając dwukrotnie w dolną krawędź gładzika. Przejdź do Findera, który jest pierwszym elementem w Docku. Jeśli okno Findera nie jest już otworzone, naciśnij Return.

 • Przejdź do paska menu, naciskając VO-M lub stukając dwukrotnie w górną krawędź gładzika. Następnie użyj klawisza Strzałka w prawo, aby przejść do menu Findera.

 • Otwórz menu wybierania aplikacji, naciskając VO-F1-F1 lub stukając dwukrotnie w górną krawędź gładzika. Wybierz Findera z menu wyboru aplikacji.

  Możesz także użyć skrótu macOS: przytrzymaj klawisz Command i nie zwalniając go naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz: „Finder”.

Nawigacja w oknie Findera

 1. Przejdź do okna Findera i naciskaj klawisze VO-Strzałka w prawo lub VO-Strzałka w lewo, aby poruszać się po oknie, aż usłyszysz „pasek narzędzi”. Następnie rozpocznij interakcję z paskiem narzędzi.

 2. Po przejściu do paska narzędzi naciskaj klawisze VO-Strzałka w prawo, aż usłyszysz „Widok grupa przycisków wyboru”, a następnie rozpocznij interakcję z tym widżetem. Naciskaj klawisze VO-Strzałka w prawo, aż usłyszysz nazwę widoku, którego chcesz użyć (np. Ikona lub Lista).

 3. Gdy zaznaczysz widok, przerwij interakcję z grupą przycisków widoku i paskiem narzędzi, a następnie naciskaj VO-Strzałka w prawo, aby poruszać się po oknie, aż usłyszysz „pasek boczny”.

 4. Rozpocznij interakcję z paskiem bocznym, a następnie przejdź na dół listy rzeczy, naciskając VO-Strzałka w dół. Gdy usłyszysz poszukiwany element, naciśnij VO-J, aby przejść do niego w oknie widoku, gdzie będzie można rozpocząć z nim interakcję.

  Aby przejść przy użyciu gestów VoiceOver, połóż palec na gładziku i naciśnij klawisz Control.

 5. Przejdź do rzeczy, którą chcesz otworzyć i zaznacz ją, korzystając z odpowiedniej metody dla używanego widoku:

  • Widok ikon: Użyj klawiszy ze strzałkami, aby przejść do żądanego elementu.

  • Widok listy: Jeśli chcesz przesunąć kursor w dół listy, naciśnij klawisze VO-Strzałka w dół. Jeśli chcesz rozwinąć lub zwinąć folder, naciśnij VO-\. Jeśli chcesz przesuwać kursor VoiceOver wzdłuż wiersza, aby usłyszeć informacje o wskazanej rzeczy, naciskaj klawisze VO-Strzałka w prawo. Możesz także nacisnąć VO-R, aby VoiceOver przeczytał od razu cały wiersz.

  • Widok kolumn: Jeśli chcesz przesunąć kursor w dół listy, aby znaleźć folder lub plik, użyj klawisza ze strzałką w dół. Jeśli chcesz przesunąć kursor do podfolderu, naciśnij klawisz ze strzałką w prawo.

  • Widok Cover Flow: Jeśli chcesz przeglądać rzeczy w górnej części okna, przesuwając jednocześnie kursor po liście znajdującej się poniżej, użyj klawiszy ze strzałkami w lewo i w prawo.

 6. Gdy znajdziesz plik lub folder, który chcesz otworzyć, otwórz go przy użyciu skrótu klawiszowego Findera: Command-O lub Command-Strzałka w dół.

  VoiceOver informuje, jeśli zaznaczony jest skrót, plik lub folder, do otworzenia którego nie masz odpowiednich uprawnień.

Korzystanie ze skrótów Findera

 • Jeśli chcesz otworzyć zaznaczoną rzecz, naciśnij klawisze Command-O lub Command-Strzałka w dół.

 • Jeśli chcesz przejść do obiektu nadrzędnego (na przykład folderu, w którym znajduje się zaznaczony podfolder), naciśnij klawisze Command-Strzałka w górę.

 • Jeśli chcesz dodać zaznaczoną rzecz do paska bocznego Findera, naciśnij klawisze Control-Command-T.

 • Jeśli chcesz dodać zaznaczoną rzecz do Docka, naciśnij klawisze Control-Shift-Command-T.

Można tymczasowo ukryć pasek narzędzi i pasek boczny w oknie Findera, aby ułatwić poruszanie się po nim. Aby ukryć lub pokazać pasek narzędzi, naciśnij klawisze Option-Command-T. Aby ukryć lub pokazać pasek boczny, naciśnij klawisze Option-Command-S.