macOS High Sierra

Korzystanie z menu pomocy VoiceOver

Menu pomocy VoiceOver pozwala na szybki dostęp do informacji dotyczących używania VoiceOver, np. pomocy dotyczącej klawiatury lub dźwięków. Możesz także wyświetlić listę poleceń VoiceOver, których można użyć z elementem wskazanym kursorem VoiceOver, a następnie wybrać jedno z nich.

Menu pomocy VoiceOver to panel zawierający następujące pozycje, od góry do dołu: Pomoc internetowa, Pomoc poleceń, Pomoc klawiatury, Pomoc dźwięków, Szybki start oraz Pierwsze kroki. Po prawej stronie każdej pozycji widoczne jest polecenie VoiceOver używane do jej wyświetlania lub strzałka dająca dostęp do podmenu.
 1. Gdy VoiceOver jest włączony, naciśnij klawisze VO-H, aby wyświetlić menu pomocy VoiceOver.

  Jeśli chcesz zwiększyć lub zmniejszyć czcionkę użytą w tym menu, naciśnij klawisz } lub {.

 2. Poruszaj się po menu i podmenu, używając klawiszy ze strzałkami.

  • Jeśli znasz nazwę pozycji w menu, wpisz kilka liter jej nazwy, aby ograniczyć liczbę dostępnych poleceń do tych, które zawierają wprowadzone znaki. Naciśnięcie klawisza Delete powoduje przywrócenie początkowej listy wszystkich pozycji.

  • Gdy przejdziesz do podmenu, usłyszysz liczbę znajdujących się w nim elementów.

  • Jeśli pozycja menu ma skrót klawiszowy, zostanie on wypowiedziany po nazwie tej pozycji. Na przykład, polecenie otwierające menu poleceń to VO-H-H.

 3. Jeśli chcesz wybrać pozycję z menu, naciśnij Spację lub klawisz Return.

  Jeśli chcesz zamknąć menu VoiceOver bez dokonywania wyboru, naciśnij klawisz Esc lub klawisze Fn-Tab.