macOS High Sierra

Zmienianie domyślnego zachowana klawiszy funkcyjnych

Domyślnie, aby użyć klawisza funkcyjnego w poleceniu VoiceOver, trzeba również nacisnąć klawisz Fn. Możesz zmienić to domyślne zachowanie, aby naciskanie klawisza Fn podczas używania poleceń VoiceOver nie było wymagane.

  1. Wybierz polecenie menu Apple > Preferencje systemowe, kliknij w Klawiatura, a następnie w Klawiatura.

  2. Zaznacz pole wyboru Używaj wszystkich klawiszy F1, F2 itd. jako standardowych klawiszy funkcyjnych.

Na niektórych klawiaturach dostępne są klawisze Home, End, Page Up i Page Down. Są to bardzo ważne klawisze nawigacyjne VoiceOver. Jeśli na klawiaturze nie ma tych klawiszy, należy zamiast nich używać klawiszy ze strzałkami wraz z klawiszem Fn.