macOS High Sierra

Korzystanie z VoiceOver z paskiem Touch Bar

Jeśli masz Maca z paskiem Touch Bar, możesz używać VoiceOver do zaznaczania i aktywowania rzeczy na pasku Touch Bar, wykonując gesty bezpośrednio na tym pasku. Jeśli używasz VoiceOver na iPhonie lub iPadzie, gesty te będą dla Ciebie znajome.

Aby włączyć lub wyłączyć VoiceOver za pomocą paska Touch Bar, naciśnij i przytrzymaj klawisz Command na klawiaturze i szybko naciśnij trzykrotnie Touch ID.

  • Nawigacja elementów: Przesuń palcem lub przesuń palcem w prawo lub w lewo na pasku Touch Bar. W trakcie przesuwania palcem na pasku Touch Bar VoiceOver nazwie i obrysuje aktualnie zaznaczony element. Podczas przesuwania pacem VoiceOver odtwarza także efekt dźwiękowy wskazujący na pustą przestrzeń.

    Obrysowanie elementu na pasku Touch Bar jest niezależne od ruchów kursora VoiceOver nad rzeczą na ekranie.

  • Zaznaczenie pojedynczej rzeczy: Stuknij w rzecz raz.

  • Aktywowanie zaznaczonej rzeczy: Stuknij dwukrotnie w daną rzecz.

  • Zaznaczenie i aktywowanie rzeczy: Stuknij rozdzielnie — dotknij i przytrzymaj rzecz jednym palcem, a następnie stuknij gdziekolwiek innym palcem na pasku Touch Bar, aby aktywować tę rzecz.

W przypadku niektórych czynności, takich jak przesuwanie suwaka w celu zmiany jasności, głośności lub zakresów dat i czasu, dwukrotne stuknięcie i przytrzymanie gestu jest szczególnie przydatne. Na przykład, stuknij dwukrotnie i przytrzymaj palec na elemencie paska Touch Bar, aż usłyszysz trzy narastające tony, następnie bez podnoszenia palca przeciągnij, aby przesunąć suwak.

Wskazówka: Gdy funkcja VoiceOver jest włączona, możesz wprowadzać polecenia VoiceOver za pomocą kombinacji klawiszy Fn oraz cyfry z klawiszem modyfikującym VoiceOver. Jest to zamienny sposób do używania klawiszy funkcyjnych (F1 do F12). Na przykład, aby otworzyć Narzędzie VoiceOver, możesz nacisnąć Control-Option-Fn-8 (zamiast kombinacji Control-Option-F8).