macOS High Sierra

Polecenia wyszukiwania

Te polecenia pozwalają wykonywać takie czynności, jak szukanie atrybutów tekstu, grafiki, narzędzi i innych rzeczy w dokumentach tekstowych i na stronach internetowych. VO oznacza klawisz modyfikujący VoiceOver.

Uwaga: Gdy funkcja VoiceOver jest włączona, możesz wprowadzać polecenia VoiceOver za pomocą kombinacji klawiszy Fn oraz cyfry z klawiszem modyfikującym VoiceOver. Jest to zamienny sposób do używania klawiszy funkcyjnych (F1 do F12). Na przykład, aby otworzyć Narzędzie VoiceOver, możesz nacisnąć Control-Option-Fn-8 (zamiast kombinacji Control-Option-F8).

Jeśli używasz klawiszy funkcyjnych (F1 do F12), zależnie od wybranego zachowania klawiszy funkcyjnych w preferencjach klawiatury konieczne może być naciśnięcie klawisza Fn.

Szukanie

VO-F

Otworzenie menu znajdowania poleceń

VO-Shift-F

Znalezienie następnego wystąpienia wyszukiwanego tekstu

VO-G

Znalezienie poprzedniego wystąpienia wyszukiwanego tekstu

VO-Shift-G

Znalezienie następnej listy

VO-Command-X

Znalezienie poprzedniej listy

VO-Command-Shift-X

Znalezienie następnego wystąpienia pogrubionego tekstu

VO-Command-B

Znalezienie poprzedniego wystąpienia pogrubionego tekstu

VO-Command-Shift-B

Znalezienie następnej zmiany stylu tekstu

VO-Command-C

Znalezienie poprzedniej zmiany stylu tekstu

VO-Command-Shift-C

Znalezienie następnego wystąpienia tekstu zapisanego kursywą

VO-Command-I

Znalezienie poprzedniego wystąpienia tekstu zapisanego kursywą

VO-Command-Shift-I

Znalezienie następnej zmiany koloru tekstu

VO-Command-K

Znalezienie poprzedniej zmiany koloru tekstu

VO-Command-Shift-K

Znalezienie następnej zmiany czcionki

VO-Command-O

Znalezienie poprzedniej zmiany czcionki

VO-Command-Shift-O

Znalezienie następnej tabeli

VO-Command-T

Znalezienie poprzedniej tabeli

VO-Command-Shift-T

Znalezienie następnego wystąpienia podkreślonego tekstu

VO-Command-U

Znalezienie poprzedniego wystąpienia podkreślonego tekstu

VO-Command-Shift-U

Znalezienie następnego narzędzia

VO-Command-J

Znalezienie poprzedniego narzędzia

VO-Command-Shift-J

Znalezienie następnej odmiennej rzeczy

VO-Command-D

Znalezienie poprzedniej odmiennej rzeczy

VO-Command-Shift-D

Znalezienie następnej rzeczy tego samego typu, jak bieżąca rzecz

VO-Command-S

Znalezienie poprzedniej rzeczy tego samego typu, jak bieżąca rzecz

VO-Command-Shift-S

Znalezienie następnej grafiki

VO-Command-G

Znalezienie poprzedniej grafiki

VO-Command-Shift-G

Znalezienie następnego nagłówka

VO-Command-H

Znalezienie poprzedniego nagłówka

VO-Command-Shift-H

Znalezienie następnego łącza

VO-Command-L

Znalezienie poprzedniego łącza

VO-Command-Shift-L

Znalezienie następnego nagłówka tego samego poziomu

VO-Command-M

Znalezienie poprzedniego nagłówka tego samego poziomu

VO-Command-Shift-M

Znalezienie następnego wystąpienia zwykłego tekstu

VO-Command-P

Znalezienie poprzedniego wystąpienia zwykłego tekstu

VO-Command-Shift-P

Znalezienie następnego odwiedzonego łącza

VO-Command-V

Znalezienie poprzedniego odwiedzonego łącza

VO-Command-Shift-V

Znalezienie następnego nieprawidłowo wpisanego słowa

VO-Command-E

Znalezienie poprzedniego nieprawidłowo wpisanego słowa

VO-Command-Shift-E

Znalezienie następnego cytatu

VO-Command-Q

Znalezienie poprzedniego cytatu

VO-Command-Shift-Q

Znalezienie następnego cytatu tego samego poziomu

VO-Command-W

Znalezienie poprzedniego cytatu tego samego poziomu

VO-Command-Shift-W