macOS High Sierra

Polecenia interakcji

Te polecenia pozwalają na wykonywanie czynności, np. interakcję z obiektami widocznymi na ekranie. VO oznacza klawisz modyfikujący VoiceOver.

Uwaga: Gdy funkcja VoiceOver jest włączona, możesz wprowadzać polecenia VoiceOver za pomocą kombinacji klawiszy Fn oraz cyfry z klawiszem modyfikującym VoiceOver. Jest to zamienny sposób do używania klawiszy funkcyjnych (F1 do F12). Na przykład, aby otworzyć Narzędzie VoiceOver, możesz nacisnąć Control-Option-Fn-8 (zamiast kombinacji Control-Option-F8).

Jeśli używasz klawiszy funkcyjnych (F1 do F12), zależnie od wybranego zachowania klawiszy funkcyjnych w preferencjach klawiatury konieczne może być naciśnięcie klawisza Fn.

Rozpoczęcie interakcji z wybraną rzeczą

VO-Shift-Strzałka w dół

Przerwanie interakcji z wybraną rzeczą

VO-Shift-Strzałka w górę

Nawigacja bez automatycznego rozpoczynania interakcji z grupami na stronach internetowych

VO‑Shift‑Strzałka w lewo lub Strzałka w prawo

Jeśli włączona jest szybka nawigacja, naciśnij klawisze Shift‑Strzałka w prawo lub Strzałka w lewo.

Wykonanie domyślnej czynności dotyczącej rzeczy wskazanej kursorem VoiceOver

VO-Spacja

Klikanie myszą

VO-Shift-Spacja

Dwukrotne kliknięcie przyciskiem myszy

VO-Shift-Spacja-Spacja

Rozpoczęcie zaznaczania wielokrotnego na liście lub w tabeli i zaznaczenie każdej rzeczy

VO-Command-Return

Aby zatrzymać zaznaczanie wielokrotne, wytnij lub skopiuj zaznaczone rzeczy, naciśnij klawisz Esc, naciśnij klawisze Fn-Tab lub przerwij interakcję z listą lub tabelą, w której rzeczy te się znajdują.

„Zablokowanie” kliknięcia myszą, używane podczas przeciągania i upuszczania rzeczy

VO-Command-Shift-Spacja

Wybór pozycji z menu lub z listy

VO-Return

Otworzenie lub zamknięcie trójkąta rozwijania

VO-\

Opisanie obrazu lub zdjęcia

VoiceOver czyta tekst na obrazach (nawet jeśli dany obraz nie zawiera adnotacji). Opisuje również obiekty, które znajdują się na zdjęciach, takie jak drzewo, pies lub cztery uśmiechnięte twarze.

VO-Shift-L

Czytanie wiersza nagłówka tabeli

VO-R

Czytanie zawartości wiersza tabeli od miejsca, w którym znajduje się kursor VoiceOver do końca tego wiersza

VO-R-R

Przeczytanie nagłówka kolumny tabeli

VO-C

Czytanie zawartości kolumny tabeli od miejsca, w którym znajduje się kursor VoiceOver do samego dołu tej kolumny

VO-C-C

Przeczytanie numeru wiersza i kolumny tabeli

VO-Shift-T

Przeczytanie liczby kolumn i wierszy (wymiarów) tabeli

VO-Shift-T-T

Korzystanie z pasków przewijania

VO-Shift-S

Następnie użyj klawiszy ze strzałkami, aby przewijać zawartość w górę i w dół lub na boki. Jeśli chcesz przewijać pionowo o stronę, użyj klawiszy Page Up i Page Down. Jeśli chcesz przewijać poziomo o stronę, użyj klawiszy Shift-Page Up i Shift-Page Down.

Zmiana rozmiaru okna

VO-~

Z menu wybierz Zmień wielkość, Zmień wielkość i przesuń do siatki lub Zmień wielkość i przesuń do sekcji. Następnie przejdź do podmenu, w którym można zmienić wielkość krawędzi lub narożnika, zmieniać wielkość i przesuwać do obszaru siatki (np. lewa górna część) czy zmieniać wielkość i przesuwać do sekcji (np. dolna połowa).

Aby zmienić wielkość przy użyciu krawędzi, używaj klawiszy VO i klawiszy ze strzałkami (na przykład naciśnij klawisze VO-Strzałka w prawo, aby rozszerzyć okno w prawo).

Aby zmienić wielkość przy użyciu rogu, używaj klawiszy VO i dwóch klawiszy ze strzałkami (na przykład naciśnij klawisze VO-Strzałka w prawo-Strzałka w górę, aby rozszerzyć prawy górny róg okna).

Przesuwanie okna

VO-`

Następnie użyj klawiszy VO i klawiszy ze strzałkami (na przykład naciśnij klawisze VO-Strzałka w lewo, aby przesunąć okno w lewo). Jeśli chcesz przesunąć okno po skosie, użyj klawiszy VO i dwóch klawiszy ze strzałkami. Na przykład naciśnij klawisze VO-Strzałka w lewo-Strzałka w górę, aby przesunąć okno po skosie do góry i w lewo.

Zmiana rozmiaru obiektu

VO-Command-~

Z menu wybierz Zmień wielkość, Zmień wielkość i przesuń do siatki lub Zmień wielkość i przesuń do sekcji. Następnie przejdź do podmenu, w którym można zmienić wielkość przy użyciu krawędzi lub uchwytu, zmieniać wielkość i przesuwać do obszaru siatki (np. do lewej górnej części) lub zmieniać wielkość i przesuwać do sekcji (np. do dolnej połowy).

Aby zmienić wielkość przy użyciu krawędzi, używaj klawiszy VO i klawiszy ze strzałkami (na przykład naciśnij klawisze VO-Strzałka w prawo, aby rozszerzyć obiekt w prawo).

Aby zmienić wielkość przy użyciu uchwytu, używaj klawiszy VO i dwóch klawiszy ze strzałkami (na przykład naciśnij klawisze VO-Strzałka w prawo-Strzałka w górę, aby rozszerzyć prawy górny róg obiektu).

Przesuwanie obiektu

VO-Command-`

Następnie użyj klawiszy VO i klawiszy ze strzałkami (na przykład naciśnij klawisze VO-Strzałka w lewo, aby przesunąć obiekt w lewo). Aby przesunąć obiekt po skosie, użyj klawiszy VO i dwóch klawiszy ze strzałkami. Na przykład naciśnij klawisze VO-Strzałka w lewo-Strzałka w górę, aby przesunąć obiekt po skosie do góry i w lewo.

Przerwanie przewijania lub zmiany rozmiaru

Esc lub Fn-Tab

Utworzenie własnej etykiety

VO-/

Zamknięcie bieżącego okna lub zaznaczonego biurka w Mission Control

VO-Command-Escape

Otwieranie menu czynności

VO-Command-Spacja

Otwiera Wybór czynności (polecenie to działa tylko wtedy, gdy dla bieżącej aplikacji lub witryny internetowej utworzona została czynność)

VO-X

Przełącza na poprzednią czynność

VO-X-X