macOS High Sierra

Polecenia tekstowe

Te polecenia pozwalają na wykonywanie takich czynności, jak odczytywanie i edycja tekstu oraz tabel. Większość z nich wymaga wcześniejszego rozpoczęcia korzystania z tekstu lub pola tekstowego. VO oznacza klawisz modyfikujący VoiceOver.

Uwaga: Gdy funkcja VoiceOver jest włączona, możesz wprowadzać polecenia VoiceOver za pomocą kombinacji klawiszy Fn oraz cyfry z klawiszem modyfikującym VoiceOver. Jest to zamienny sposób do używania klawiszy funkcyjnych (F1 do F12). Na przykład, aby otworzyć Narzędzie VoiceOver, możesz nacisnąć Control-Option-Fn-8 (zamiast kombinacji Control-Option-F8).

Jeśli używasz klawiszy funkcyjnych (F1 do F12), zależnie od wybranego zachowania klawiszy funkcyjnych w preferencjach klawiatury konieczne może być naciśnięcie klawisza Fn.

Przeczytanie zawartości rzeczy wskazanej kursorem VoiceOver

VO-A

Zaznaczenie całego tekstu wskazanego kursorem VoiceOver

VO-Shift-A

Rozpoczęcie i zakończenie zaznaczania tekstu w polu tekstowym (musi być włączone podążanie zaznaczania tekstu)

VO-Return

Omówienie atrybutów tekstu

VO-T

Przejście do ważnego punktu w tekście

VO-[numer ważnego miejsca]

Na przykład, VO-1 lub VO-9.

Przeczytanie akapitu wskazanego kursorem VoiceOver

VO-P

Przeczytanie następnego akapitu

VO-Shift-Page Down

Przeczytanie poprzedniego akapitu

VO-Shift-Page Up

Przeczytanie zdania wskazanego kursorem VoiceOver

VO-S

Przeczytanie następnego zdania

VO-Command-Page Down

Przeczytanie poprzedniego zdania

VO-Command-Page Up

Przeczytanie wiersza wskazanego kursorem VoiceOver

VO-L

Przeczytanie następnego wiersza

VO-Strzałka w dół

Przeczytanie poprzedniego wiersza

VO-Strzałka w górę

Przeczytanie słowa wskazanego kursorem VoiceOver

VO-W

Przeliterowanie alfabetycznie słowa wskazanego kursorem VoiceOver

VO-W-W

Przeliterowanie fonetycznie słowa wskazanego kursorem VoiceOver

VO-W-W-W

Przeczytanie następnego słowa

VO-Strzałka w prawo

Przeczytanie poprzedniego słowa

VO-Strzałka w lewo

Przeczytanie znaku wskazanego kursorem VoiceOver

VO-C

Przeczytanie fonetycznie znaku wskazanego kursorem VoiceOver

VO-C-C

Przejście do pierwszego widocznego słowa

VO-Shift-Home

Na Macach przenośnych należy nacisnąć VO-Fn-Strzałka w lewo.

Przejście do ostatniego widocznego słowa

VO-Shift-End

Na Macach przenośnych należy nacisnąć VO-Fn-Strzałka w prawo.

Przejście do początku tekstu, z przewijaniem, jeśli jest konieczne

VO-Home

Na Macach przenośnych należy nacisnąć VO-Shift-Fn-Strzałka w lewo.

Przejście do końca tekstu, z przewijaniem, jeśli jest konieczne

VO-End

Na Macach przenośnych należy nacisnąć VO-Shift-Fn-Strzałka w prawo.

Dodanie nowej pozycji tabulatora w aplikacji TextEdit (tylko wtedy, gdy kursor VoiceOver znajduje się na pozycji tabulatora na linijce)

VO-Spacja

Usunięcie bieżącej pozycji tabulatora w aplikacji TextEdit (tylko wtedy, gdy kursor VoiceOver znajduje się w tabulatorze na linijce)

VO-Delete

Rozpoczęcie interakcji z pozycją tabulatora w aplikacji TextEdit (tylko wtedy, gdy kursor VoiceOver znajduje się na pozycji tabulatora na linijce)

VO-Shift-Strzałka w dół

Następnie użyj klawiszy Strzałka w lewo oraz Strzałka w prawo, aby przesunąć pozycję tabulatora.

Przeczytanie bieżącego słowa i znaku wskazanych kursorem VoiceOver

VO-F3

Przeczytanie bieżącej liczby wierszy i liczby widocznych wierszy w dokumencie

VO-F3-F3