macOS High Sierra

Polecenia ogólne

Te polecenia pozwalają na wykonywanie takich czynności, jak włączanie i wyłączanie VoiceOver, uzyskiwanie pomocy lub zmienianie podstawowych ustawień. VO oznacza klawisz modyfikujący VoiceOver.

Uwaga: Gdy funkcja VoiceOver jest włączona, możesz wprowadzać polecenia VoiceOver za pomocą kombinacji klawiszy Fn oraz cyfry z klawiszem modyfikującym VoiceOver. Jest to zamienny sposób do używania klawiszy funkcyjnych (F1 do F12). Na przykład, aby otworzyć Narzędzie VoiceOver, możesz nacisnąć Control-Option-Fn-8 (zamiast kombinacji Control-Option-F8).

Jeśli używasz klawiszy funkcyjnych (F1 do F12), zależnie od wybranego zachowania klawiszy funkcyjnych w preferencjach klawiatury konieczne może być naciśnięcie klawisza Fn.

Włączenie lub wyłączenie VoiceOver

Command-F5

Blokowanie i odblokowywanie klawiszy modyfikujących VoiceOver

VO-;

Otwórz Narzędzie VoiceOver

VO-F8

Uruchamianie pomocy klawiatury

VO-K

Otworzenie menu pomocy VoiceOver

VO-H

Otworzenie wprowadzenia do VoiceOver

VO-Command-F8

Otworzenie tekstów pomocy VoiceOver

VO-?

Przeczytanie etykiety pomocy bieżącej rzeczy

VO-Shift-H

Przeczytanie podpowiedzi VoiceOver dotyczącej bieżącej rzeczy

VO-Shift-N

Otworzenie menu poleceń VoiceOver

VO-H-H

Otworzenie menu znajdowania poleceń

VO-Shift-F

Zamknięcie menu lub zestawu, przerwanie czynności, wyjście z trybu

Esc lub Fn-Tab

Zignorowanie przez VoiceOver następnego klawisza lub ich kombinacji

VO-Tab

Otworzenie zestawu szczegółowości

VO-V

Następnie użyj klawiszy ze strzałką w lewo lub w prawo, aby wybrać ustawienie. Klawisze ze strzałką w górę lub w dół pozwalają zmienić poziom dla wybranego ustawienia.

Zwiększenie powiększenia rzeczy wskazanej przez kursor VoiceOver

VO-}

Zmniejszenie powiększenia rzeczy wskazanej przez kursor VoiceOver

VO-{

Tymczasowe ukrycie lub pokazanie kursora VoiceOver, panelu napisów i panelu Braille'a

VO-Command-F11

Ukrycie lub pokazanie panelu napisów

VO-Command-F10

Zmiana rozmiaru panelu napisów lub przesunięcie go

VO-Shift-F10

Naciśnij ponownie, aby przełączać między czynnościami. Użyj klawiszy ze strzałkami, aby zmienić rozmiar panelu lub przesunąć go w inne miejsce.

Ukrycie lub pokazanie panelu Braille'a

VO-Command-F9

Zmiana rozmiaru panelu Braille'a lub przesunięcie go

VO-Shift-F9

Naciśnij ponownie, aby przełączać między czynnościami. Użyj klawiszy ze strzałkami, aby zmienić rozmiar panelu lub przesunąć go w inne miejsce.

Rozłożenie pomocy wizualnych (przyciemnia ekran, wyróżnia panel napisów lub panel Braille'a i pokazuje na środku ekranu element wskazany kursorem VoiceOver).

VO-F10

Ponowne naciśnięcie powoduje powrót do normalnego widoku.

Włączenie lub wyłączenie obsługi za pomocą klawiszy numerycznych

VO-Clear

Włączenie lub wyłączenie poleceń klawiszowych

VO-Shift-K

Włączenie lub wyłączenie obsługi gładzikiem

Naciśnij klawisze VO (Control i Option), a następnie obróć dwa palce w prawo (aby włączyć) lub w lewo (aby wyłączyć)

Włączenie lub wyłączenie kurtyny ekranowej

VO-Shift-F11

Przełączanie ustawień mowy w zestawie (takich jak głos, szybkość lub wysokość tonu)

VO‑Command‑Shift‑Strzałka w prawo lub Strzałka w lewo

Zwiększanie lub zmniejszanie bieżącego ustawienia mowy w zestawie (takiego jak głos, szybkość lub wysokości tonu)

VO‑Command‑Shift‑Strzałka w górę lub Strzałka w dół