macOS High Sierra

Automatyczne wypełnianie formularzy kartami kredytowymi, kontaktami oraz hasłami

Funkcja automatycznego wypełniania w Safari pozwala automatycznie wypełniać formularze danymi kart płatniczych, danymi kontaktowymi, hasłami i wieloma innymi informacjami. Może automatycznie wpisywać dane dowolnego kontaktu z aplikacji Kontakty. Umożliwia ona także automatyczne generowanie bezpiecznego hasła, gdy musisz je utworzyć. Safari wyróżnia pola wypełniane automatycznie na żółto.

Wskazówka: Jeśli na Macu oraz innych swoich urządzeniach masz skonfigurowany pęk kluczy iCloud, Safari automatycznie wypełnia na tych urządzeniach zachowane nazwy użytkownika, hasła i dane kart płatniczych.

Otwórz Safari

Formularz wysyłki z wyświetlonymi danymi z kontaktu oraz dostępną funkcją automatycznego wypełniania.

Wypełnianie formularza danymi karty płatniczej

 • Możesz wybrać z listy zachowanych karty kredytowych. Możesz dodawać lub usuwać zapisane karty kredytowe. Safari może wypełniać automatycznie imię i nazwisko posiadacza konta, numer konta oraz datę ważności. Dla bezpieczeństwa Safari nie przechowuje kodu bezpieczeństwa karty płatniczej. Musisz wpisać go ręcznie podczas każdego użycia karty w witrynie.

Wypełnianie formularzy danymi z Kontaktów

 • Aby szybko uzupełnić formularz na stronie internetowej, zacznij wpisywać dowolne nazwisko ze swoich kontaktów, co pozwoli na automatyczne wypełnienie formularza szczegółowymi danymi. Jeśli kontakt ma więcej niż jeden adres, adres email, numer telefonu lub inne dane kontaktowe, możesz wybrać adres domowy, służbowy lub inny z wizytówki (lub użyć paska Touch Bar). Jeśli nie chcesz automatycznie wypełnić formularza danymi przez Safari, po prostu pisz dalej.

Wypełnianie formularza nazwą użytkownika i hasłem

 • Jeśli na tej witrynie były zachowane Twoja nazwa użytkownika oraz hasło, Safari automatycznie dostarczy te dane. Kliknij w pole nazwy użytkownika, a następnie wybierz swoją nazwę użytkownika (lub użyj paska Touch Bar).

  Jeśli na tej witrynie nie ma przechowywanej żadnej informacji, wykonaj jedną z poniższych czynności:

  • Jeśli inna witryna wykorzystuje tę samą nazwę użytkownika i hasło, możesz użyć tych informacji w bieżącej witrynie. Kliknij w pole hasła, kliknij w klucz automatycznego wypełniania , a następnie wybierz Inne hasła. Zaznacz witrynę, z której chcesz użyć nazwę użytkownika i hasło, a następnie kliknij w Wypełnij.

  • Jeśli nazwa użytkownika i hasło na tej witrynie są unikatowe, zachowaj te dane, aby Safari mógł automatycznie dostarczyć je następnym razem. Podaj nazwę użytkownika oraz hasło (lub wygeneruj hasło zgodnie z opisem poniżej), a następnie kliknij w Zachowaj hasło, gdy aplikacja o to zapyta.

Generowanie bezpiecznego hasła

 • Gdy zaczniesz tworzyć nowe hasło witryny, oraz masz na swoim Macu skonfigurowany pęk kluczy iCloud, Safari automatycznie sugeruje unikatowe, trudne do odgadnięcia hasło. Jeśli nie masz skonfigurowanego pęku kluczy iCloud, kliknij w pole hasła, kliknij w klucz automatycznego wypełniania , następnie wybierz Zasugeruj nowe hasło.

Zmienianie ustawień automatycznego wypełniania

 • Wybierz polecenie menu Safari > Preferencje, a następnie kliknij w Formularze.

  • Aby wyłączyć lub włączyć automatyczne wypełnianie, zaznacz dane, które chcesz umieszczać w formularzu, natomiast usuń zaznaczenie z pozostałych.

  • Aby zmienić lub usunąć dane automatycznego wypełniania, kliknij w Edycja obok danych, które chcesz zmienić lub usunąć.

Ważne: Safari wypełnia informacje automatycznie dla każdego, kto zalogowany jest na Twoim koncie użytkownika na Macu. Wypełnia także te informacje automatycznie wszystkim, którzy używają innych Twoich urządzeń, jeśli na urządzeniach tych (oraz na Twoim Macu) skonfigurowany jest pęk kluczy iCloud.

Ze względów bezpieczeństwa skonfiguruj na Macu wyświetlanie okna logowania podczas uruchamiania oraz wymaganie hasła po obudzeniu lub uruchomieniu wygaszacza ekranu. Skonfiguruj także w swoich urządzeniach iOS wymaganie podania hasła w celu odblokowania ekranu.

Nazwy użytkowników, hasła oraz dane kart płatniczych przechowywane są w pęku kluczy macOS w postaci zaszyfrowanej. Są one również zaszyfrowane w pęku kluczy iCloud, jeśli jest on skonfigurowany na Macu.

Jeśli usuniesz dane karty płatniczej lub nazwy użytkownika i hasła w Safari, zostaną one usunięte z pęku kluczy macOS. Zostaną one także usunięte z innych Twoich urządzeń, jeśli na Twoim Macu i na tych urządzeniach skonfigurowany jest pęk kluczy iCloud.