macOS High Sierra

Drukowanie stron internetowych

Gdy drukujesz stronę internetową lub tworzysz z niej dokument PDF, możesz dołączyć obraz i kolor tła, a także dodać adres strony oraz datę w nagłówku i stopce.

Otwórz Safari

  1. Wybierz polecenie menu Plik > Drukuj.

  2. Kliknij w menu podręczne opcji (na pasku oddzielającym), wybierz Safari, a następnie ustaw opcje drukowania strony.

    Jeśli nie widzisz menu podręcznego opcji na pasku oddzielającym, znajdującym się po prawej stronie podglądu strony, kliknij w Pokaż szczegóły (na dole okna drukowania).

    Aby utworzyć dokument PDF zawierający daną stronę internetową, kliknij w PDF na dole okna dialogowego, a następnie wybierz, co chcesz zrobić z dokumentem PDF.