macOS High Sierra

Łączenie dokumentów PDF

Możesz łączyć w jeden dokument PDF części lub całość innych dokumentów PDF.

OSTRZEŻENIE: Zmiany dokonywane w dokumencie Podglądu są zachowywane automatycznie. Jeśli chcesz pozostawić oryginalne pliki PDF (oprócz nowego, połączonego dokumentu), wybierz polecenie menu Plik > Powiel, aby utworzyć kopię każdego dokumentu PDF przed ich połączeniem.

Otwórz Podgląd

  1. Otwórz dokumenty PDF, które chcesz połączyć.

  2. W każdym z dokumentów PDF wybierz polecenie Widok > Miniaturki, aby wyświetlić miniaturki stron na pasku bocznym.

  3. Przeciągnij miniaturki, które chcesz dodać, do paska bocznego miniaturek w drugim pliku PDF. Aby zaznaczyć strony nie znajdujące się obok siebie, kliknij w nie z naciśniętym klawiszem Command.

    Możesz dodawać strony na początku dokumentu lub między stronami dokumentu. Przeciągnij miniaturki, aby zmienić ich kolejność.

    Wskazówka: Aby dodać cały dokument PDF na początku lub na końcu innego dokumentu PDF, przeciągnij ikonę pliku PDF z Findera do paska bocznego otworzonego dokumentu.