macOS High Sierra

Udostępnianie zdjęć za pomocą aplikacji Wiadomości oraz Mail

Możesz użyć aplikacji Wiadomości, aby wysłać na raz do 10 zdjęć bezpośrednio z aplikacji Zdjęcia. Aby udostępniać przy użyciu aplikacji Wiadomości, musisz zalogować się w nim. Możesz zalogować się, używając swojego Apple ID.

Możesz także użyć Mail i wysłać zdjęcia bezpośrednio z aplikacji Zdjęcia.

Otwórz Zdjęcia

Logowanie się w aplikacji Wiadomości

 1. Otwórz aplikację Wiadomości.

 2. Wybierz polecenie menu Wiadomości > Preferencje, a następnie kliknij w Konta.

 3. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Wpisz swój Apple ID i hasło, a następnie kliknij w Zaloguj się.

  • Kliknij w przycisk dodawania  w lewym dolnym rogu okna panelu Konta, kliknij w typ konta, kliknij w Dalej, a następnie podaj swoją nazwę użytkownika i hasło.

 4. Zamknij okno preferencji.

Udostępnianie zdjęć przy użyciu Wiadomości

 1. W oknie Zdjęć zaznacz do 10 zdjęć, które chcesz udostępnić.

  W zdjęciach Live Photo przesyłanych przez Wiadomości odbiorcy będą mogli odtwarzać nagrania wideo.

 2. Kliknij w przycisk udostępniania na pasku narzędzi i wybierz Wiadomości.

 3. Wpisz jeden lub więcej adresów email lub numerów telefonu, lub kliknij w przycisk dodawania  i zaznacz osoby z Kontaktów.

  Okno dialogowe z opcjami Wiadomości.

  Jeśli chcesz, możesz wpisać tekst wiadomości, która zostanie dołączona do zdjęć.

 4. Kliknij w Wyślij.

Udostępnianie zdjęć za pomocą aplikacji Mail

Możesz wysyłać zdjęcia pocztą email (za pomocą aplikacji Mail) bezpośrednio ze Zdjęć. Gdy wysyłasz zdjęcia pocztą email, aplikacja Zdjęcia używa w tym celu pierwszego z kont email skonfigurowanych w preferencjach aplikacji Mail. Jeśli masz inne konta pocztowe skonfigurowane w preferencjach aplikacji Mail, możesz wybrać konto, z którego wiadomość zostanie wysłana.

Uwaga: Zdjęcia Live Photo wysyłane przy użyciu aplikacji Mail są przesyłane tylko jako zdjęcia statyczne.

Wskazówka: Jeśli chcesz wysłać wiele plików lub wysyłane pliki są duże, możesz w tym celu użyć funkcji Mail Drop. Aby używać Mail Drop, musisz zalogować się do iCloud. Mail Drop pozwala wysyłać załączniki o wielkości do 5 GB bezpośrednio z aplikacji Mail na Macu lub ze strony icloud.com/mail na Macu lub PC. Funkcja obsługuje wszystkie typy plików, a załączniki nie są brane pod uwagę przy obliczaniu użytego miejsca na iCloud.

Otwórz Zdjęcia

 1. Zaznacz zdjęcia, które chcesz wysłać.

  Możesz wysyłać zdjęcia z biblioteki zdjęć lub albumu, ale nie z pokazu slajdów ani projektu (na przykład książki, karty lub kalendarza).

 2. Kliknij w przycisk udostępniania na pasku narzędzi i wybierz Mail.

  Aplikacja Mail otworzy nową wiadomość pocztową z załączonymi zdjęciami.

 3. W polu Do wpisz adres email odbiorcy, a następnie wpisz temat w polu Temat.

 4. Napisz wiadomość i wybierz wielkość z menu Wielkość obrazka, jeśli chcesz, a następnie kliknij w Wyślij.