macOS High Sierra

Dodawanie załączników

Gdy piszesz wiadomość, możesz dołączać do niej zdjęcia, dokumenty i inne pliki.

Gdy dołączasz obrazki lub dokumenty PDF, możesz oznaczać je w Mail przed wysłaniem wiadomości.

Otwórz Mail

Dołączanie zdjęć i innych plików

Wykonaj dowolną z poniższych czynności:

 • Przeciągnij do wiadomości pliki z biurka, Findera lub innej aplikacji.

 • Kliknij w przycisk załącznika na pasku narzędzi, znajdź plik (konieczne może okazać się kliknięcie w przycisk paska bocznego , aby wyświetlić dodatkowe foldery), zaznacz go, a następnie kliknij w Wybierz plik.

 • W przypadku zdjęć, możesz kliknąć w przycisk przeglądarki zdjęć  na pasku narzędzi, następnie przeciągnąć zdjęcie do wiadomości.

Domyślnie Mail wstawia obrazki w oryginalnej wielkości. Jeśli dostępne są różne wielkości, możesz wybrać jedną z menu podręcznego znajdującego się po prawej stronie nagłówka wiadomości.

Wysyłanie dużych załączników przy użyciu Mail Drop

Aby wysyłać pliki przekraczające maksymalną wielkość dopuszczaną przez dostawcę konta email, możesz użyć funkcji Mail Drop. Mail Drop pozwala wysyłać duże załączniki do iCloud, gdzie zostaną zaszyfrowane i będą przechowywane przez 30 dni.

 • Jeśli masz konto iCloud i przed kliknięciem w Wyślij zalogujesz się do iCloud, Mail automatycznie wyśle załączniki za pomocą Mail Drop. Wielkość załączników Mail Drop nie powoduje zmniejszenia przestrzeni dyskowej Twojego konta iCloud.

 • Jeśli nie masz konta iCloud lub nie zalogujesz się wcześniej, Mail zapyta, czy użyć funkcji Mail Drop (aby zawsze używać funkcji Mail Drop, wybierz Nie pytaj mnie ponownie dla tego konta).

Jeśli odbiorca używa aplikacji Mail w systemie OS X 10.10 (lub nowszym), załączniki będą umieszczone w wiadomości. Dla pozostałych odbiorców w Twojej wiadomości umieszczone zostanie łącze pozwalające pobrać załączniki. Dodana zostanie także data ich wygaśnięcia.

Mail Drop możesz włączać lub wyłączać na swoim koncie. Wybierz polecenie menu Mail > Preferencje, kliknij w Konta, zaznacz konto, kliknij w Zaawansowane, a następnie zaznacz lub usuń zaznaczenie pola wyboru Wysyłaj duże załączniki przy użyciu Mail Drop.

Aby uzyskać więcej informacji na temat Mail Drop, przeczytaj artykuł wsparcia Apple Limity funkcji Mail Drop.

Umieszczanie załączników na końcu wiadomości

 • W bieżącej wiadomości: Wybierz polecenie menu Edycja > Załączniki > Załączniki dołączaj na końcu wiadomości.

 • We wszystkich wiadomościach: W przeglądarce wiadomości wybierz polecenie menu Edycja > Załączniki > Zawsze dołączaj załączniki na końcu wiadomości (ikona zaznaczenia wskazuje, że funkcja jest włączona).

Dołączanie lub eliminowanie załączników z odpowiedzi

 • Dołączanie oryginalnych załączników w odpowiedzi: Na pasku narzędzi okna wiadomości kliknij w przycisk dołączania załączników  lub wybierz polecenie menu Edycja > Załączniki > W odpowiedzi dołącz oryginalne (ikona zaznaczenia oznacza, że funkcja jest włączona).

 • Eliminowanie oryginalnych załączników z odpowiedzi: Na pasku narzędzi okna wiadomości kliknij w przycisk wykluczania załączników  lub wybierz polecenie menu Wiadomość > Usuń załączniki (ikona zaznaczenia oznacza, że funkcja jest włączona).

 • Dołączanie oryginalnych załączników we wszystkich odpowiedziach: W przeglądarce wiadomości wybierz polecenie menu Edycja > Załączniki > W odpowiedzi dołącz oryginalne (ikona zaznaczenia wskazuje, że funkcja jest włączona).

Wysyłanie załączników do użytkowników Windows

Postępuj zgodnie z tymi sugestiami:

 • Upewnij się, że wysyłasz załączniki przyjazne Windows. Dla wszystkich wiadomości: w przeglądarce wiadomości wybierz polecenie menu Edycja > Załączniki, a następnie upewnij się, że zaznaczone jest polecenie Zawsze wysyłaj załączniki przyjazne Windows (ma ikonę zaznaczenia). W przypadku konkretnej wiadomości kliknij w przycisk załącznika  na pasku narzędzi w oknie wiadomości, a następnie sprawdź, czy zaznaczone jest pole wyboru Wysyłaj załączniki przyjazne Windows (jeśli nie widzisz tego pola wyboru, kliknij w Opcje na dole).

 • Zamiast wysyłać dokumenty Pages, Keynote lub Numbers, możesz wyeksportować dany dokument jako PDF, a następnie wysłać plik PDF.

 • Używaj rozszerzeń nazw plików (takich jak .docx dla dokumentu Microsoft Word).

 • Jeśli odbiorca widzi dwa załączniki (na przykład Mójplik oraz . _MójPlik), może zignorować załącznik o nazwie z podkreśleniem (np. . _MójPlik).

Jeśli wielkość wiadomości po lewej stronie nagłówka wiadomości jest wyświetlana na czerwono, to znaczy, że załączniki powodują przekroczenie limitów wielkości ustalonych przez dostawcę konta email. Spróbuj zmniejszyć wielkość lub liczbę załączników. Możesz także użyć funkcji Mail Drop.