macOS High Sierra

Tworzenie backupu biblioteki aplikacji Zdjęcia

Nawet jeśli używasz biblioteki zdjęć iCloud, nie zapominaj o tworzeniu backupu biblioteki lokalnie, na jeden z następujących sposobów:

  • Używanie Time Machine: Time Machine po skonfigurowaniu automatycznie tworzy backupy plików z Twojego Maca. Jeśli utracisz pliki z biblioteki Zdjęć, możesz odtworzyć je z backupu Time Machine. Aby uzyskać więcej informacji na temat konfigurowania Time Machine, otwórz Time Machine w folderze Aplikacje, a następnie użyj menu Pomoc.

    OSTRZEŻENIE: Jeśli biblioteka aplikacji Zdjęcia znajduje się na dysku zewnętrznym, nie twórz backupu tego napędu za pomocą Time Machine. Uprawnienia tej biblioteki Zdjęć mogą konfliktować z uprawnieniami backupu Time Machine.

  • Ręcznie kopiowanie biblioteki na zewnętrzne urządzenie pamięci masowej: Aby utworzyć kopię, przeciągnij bibliotekę Zdjęć (domyślnie z folderu Obrazki na Macu) na urządzenia pamięci masowej.

Jeśli używasz więcej niż jednej biblioteki, upewnij się, że tworzysz backup ich wszystkich.

Ważne: Jeśli przechowujesz pliki zdjęć poza biblioteką zdjęć (są to tak zwane pliki powiązane), nie są tworzone ich backupy razem z biblioteką. Pamiętaj, aby tworzyć backup takich plików osobno. Aby ułatwić tworzenie backupu wszystkich plików zdjęć, możesz skonsolidować pliki powiązane w bibliotece. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz: Zmiana miejsca przechowywania zdjęć przez aplikację Zdjęcia.