Otwarte okno wyboru szablonu, w którym widać kilka przykładowych dokumentów do wyboru.

Pierwsze kroki z szablonem

Początkiem wszystkich dokumentów jest szablon — model, który może służyć jako punkt startowy. Możesz tworzyć dokumenty edytora tekstu, takie jak raporty i listy, oraz dokumenty makiety strony, takie jak plakaty i biuletyny. Wystarczy zastąpić tekst i obrazy szablonu własną treścią.

Tworzenie pierwszego dokumentu

Otwarta biblioteka kształtów z listą kategorii kształtów, które można wybrać. Wybrana jest kategoria Jedzenie, a z prawej strony kategorii wyświetlane są obrazy kształtów jedzenia, z których można wybierać.

Dodawanie zdjęć, kształtów, tabel i innych treści

Do dowolnego dokumentu można dodawać obiekty, takie jak obrazy, wykresy, kształty lub tabele. Możesz nakładać obiekty na siebie, zmieniać ich rozmiar oraz umieszczać je w dowolnym miejscu na stronie.

Wprowadzenie do obrazów, pól tekstowych i innych obiektów

Dokument z zaznaczonym tekstem. Na pasku bocznym (z prawej strony) widać opcje umożliwiające zmianę czcionki, koloru, rozmiaru i innych właściwości zaznaczonego tekstu.

Dostosuj najdrobniejsze szczegóły

Zmień wygląd tekstu, dodaj cień do obrazu, wypełnij kształty kolorem i nie tylko — możesz zmodyfikować każdy element dokumentu.

Zmienianie wyglądu obiektów

Obraz deseru w dokumencie, z tekstem płynącym wokół krzywej obrazu.

Daj tekstowi płynąć

Wykaż się kreatywnością. Możesz zawijać tekst wokół obrazu, sformatować dokument tak, aby zawierał wiele kolumn, lub łączyć pola tekstowe, aby tekst płynął z jednego pola do drugiego.

Umieszczanie obiektów w tekście

Menu Współpraca zawierające nazwy osób współpracujących nad dokumentem. Pod nazwami znajdują się opcje udostępniania.

Współpraca w czasie rzeczywistym

Możesz zapraszać inne osoby do współpracy przy dokumencie. Każda zaproszona osoba widzi w czasie rzeczywistym wszelkie wprowadzane zmiany, ale to Ty kontrolujesz, czy inni mogą edytować dokument, czy tylko go wyświetlać.

Wprowadzenie do współpracy

Aby przeglądać Podręcznik użytkownika aplikacji Pages dla iCloud, kliknij w opcję Spis treści u góry strony albo wprowadź wyraz lub frazę w polu wyszukiwania.

Był pomocny?
Ograniczenie liczby znaków: 250
Maksymalna liczba znaków to 250.
Dziękujemy za komentarz.