macOS High Sierra

Korzystanie z aliasów pocztowych

Aliasy pocztowe są pseudonimami rzeczywistych adresów email. Pozwalają ukryć rzeczywisty adres i zachować go jako prywatny. Gdy wysyłasz wiadomości za pomocą aliasu, odbiorcy widzą alias zamiast prawdziwego adresu email. Na przykład, Jan Jabłonka może wysyłać wiadomości z aliasu webmaster@example.org zamiast z adresu email jan.jablonka@example.org.

Otwórz Mail

Tworzenie i modyfikowanie aliasu

  1. Wybierz polecenie menu Mail > Preferencje, a następnie kliknij w Konta.

  2. Zaznacz konto, a następnie kliknij w Dane konta.

  3. Kliknij w menu Adres email, wybierz Edytuj adresy email, a następnie wykonaj jedną z poniższych czynności:

    • Dodawanie aliasu: Kliknij w przycisk dodawania , a następnie wprowadź nazwę i adres email.

    • Edycja aliasu: Kliknij w pole Pełna nazwa lub Adres email, a następnie zmień nazwę lub adres email.

    • Usuwanie aliasu: Zaznacz alias, a następnie kliknij w przycisk usuwania .

Wysyłanie wiadomości przy użyciu aliasu

  • Przesuń wskaźnik nad pole Od (w oknie nowej wiadomości), kliknij w wyświetlone menu podręczne, a następnie wybierz alias pocztowy.