macOS High Sierra

Wyświetlanie, zachowywanie lub usuwanie załączników

Jest wiele sposobów postępowania z załącznikami w odebranych wiadomościach.

Otwórz Mail

Wyświetlanie załączników

Wykonaj dowolną z następujących czynności:

  • Otwieranie załącznika wyświetlanego jako ikona: Kliknij dwukrotnie lub kliknij mocno w ikonę. Załącznik zostanie otwarty w innej aplikacji (na przykład Podgląd lub TextEdit).

  • Podgląd załączników (bez otwierania ich): Zaznacz załącznik, a następnie naciśnij Spację. Umieść wskaźnik na nagłówku wiadomości, kliknij w przycisk załącznika , a następnie wybierz Szybki przegląd. Aby wyświetlić załączniki jako pokaz slajdów na pełnym ekranie, podczas wybierania polecenia szybkiego przeglądu naciśnij i przytrzymaj klawisz Option. Możesz również kliknąć mocno w załącznik, aby wyświetlić jego podgląd.

  • Wyświetlanie załączników jako ikon: Kliknij z klawiszem Control w załącznik widoczny w wiadomości (na przykład jednostronicowy dokument PDF), a następnie z menu skrótów wybierz polecenie Pokaż jako ikonę. Aby ponownie wyświetlić załącznik, kliknij w niego z klawiszem Control, a następnie wybierz polecenie Pokaż w treści wiadomości.

Mail automatycznie pobiera odebrane załączniki zgodnie z opcją ustawioną w preferencjach danych konta w Mail.

Zachowanie załączników

Wykonaj dowolną z następujących czynności:

  • Umieś wskaźnik na nagłówku wiadomości, kliknij w przycisk załącznika , wybierz Zachowaj wszystko lub kliknij w nazwę załącznika, a następnie wybierz miejsce, gdzie chcesz zachować pliki. Możesz także wybrać polecenie menu Plik > Zachowaj załączniki.

  • Przeciągnij załącznik na biurko, aby go tam zachować.

Domyślnie Mail zachowuje załączniki w folderze Pobrane rzeczy, dostępnym w Docku. Aby wskazać inny domyślny folder, wybierz polecenie menu Mail > Preferencje, kliknij w Ogólne, a następnie zaznacz folder.

Usuwanie załączników

  • Wybierz polecenie menu Wiadomość > Usuń załączniki. Wiadomość pozostaje w skrzynce pocztowej. Pojawia się notatka, że wszystkie załączniki zostały usunięte ręcznie. Na kontach IMAP załączniki są także usuwane z serwera pocztowego i nie można ich odzyskać.

Domyślnie, gdy usuniesz wiadomość z załącznikiem, załącznik ten jest również usuwany. Aby zmienić to ustawienie, wybierz polecenie menu Mail > Preferencje, kliknij w Ogólne, kliknij w menu Usuwaj nieedytowane załączniki, a następnie wybierz jedną z opcji. Mail nie usuwa załączników, które zostały zachowane.

Jeśli wysyłasz lub przesyłasz dalej otrzymane obrazki lub dokumenty PDF do innych osób, możesz przed wysłaniem oznaczyć te załączniki komentarzami, rysunkami lub podpisem.