macOS High Sierra

Zarządzanie skrzynką wiadomości przychodzących za pomocą reguł

Możesz tworzyć reguły, które pomogą zarządzać wiadomościami przychodzącymi oraz automatyzować niektóre zadania, takie jak odpowiadanie lub usuwanie wiadomości. Na przykład, możesz utworzyć regułę wyróżniającą wiadomości od pewnej osoby lub automatycznie przenoszącą wiadomości ze skrzynki wiadomości przychodzących do innych skrzynek pocztowych.

Otwórz Mail

 1. Wybierz polecenie menu Mail > Preferencje, a następnie kliknij w Reguły.

  Aby obejrzeć przykładową regułę, zaznacz dołączoną regułę, a następnie kliknij w Edycja. Aby zamknąć regułę, kliknij w Anuluj.

 2. Kliknij w Dodaj regułę, a następnie wpisz nazwę nowej reguły.

 3. Wybierz, czy spełnione mają być niektóre, czy wszystkie z podanych kryteriów, aby reguła została zastosowana do wiadomości.

 4. Określ warunki.

  Aby użyć w warunkach innych pól nagłówka, wybierz z pierwszego menu podręcznego polecenie Edycja listy nagłówka. Aby dodać własny nagłówek, kliknij w przycisk dodawania w oknie nagłówków wiadomości.

 5. Wybierz czynności, które będą wykonywane, gdy warunki zostaną spełnione. Aby zdefiniować kilka czynności, kliknij w przycisk dodawania .

  Jako reguł czynności możesz użyć skryptów AppleScript.

 6. Po zakończeniu kliknij w OK, a następnie zdecyduj, czy zastosować reguły do wiadomości znajdujących się w skrzynkach pocztowych, czy do nowych wiadomości.

  Do wiadomości istniejących możesz zastosować reguły później, wybierając polecenie menu Wiadomość > Zastosuj reguły.

Gdy reguł jest więcej, stosowane są one w takiej kolejności, w jakiej znajdują się na liście. Przeciągaj reguły w górę lub w dół, aby zmienić ich kolejność.

Mail przerywa stosowanie reguł po napotkaniu czynności Zakończ przetwarzanie reguł lub gdy wiadomość przenoszona jest do innej skrzynki przez reguły używane na serwerze pocztowym, komputerze lub urządzeniu synchronizowanym z Twoim komputerem.

Jeśli korzystasz z iCloud Drive, Twoje reguły dostępne są na innym Twoim Macu, na którym włączona jest usługa iCloud Drive. Pliki dołączane do reguł (np. pliki dźwiękowe lub skrypty) nie są dostępne. Aby dowiedzieć się więcej, zobacz Przechowywanie biurka i dokumentów w iCloud.