macOS High Sierra

Preferencje widoku

Aby ustawiać opcje ogólne wyświetlania wiadomości, używaj panelu Widok w preferencjach Mail.

Aby wyświetlić te preferencje, wybierz polecenie menu Mail > Preferencje, a następnie kliknij w Widok.

Otwórz Mail

Używaj układu klasycznego

Domyślnie wiadomości są widoczne obok listy wiadomości. Aby wiadomości wyświetlane były pod listą wiadomości (widok klasyczny), zaznacz to pole wyboru.

Pokazuj etykiety Do/Dw na liście wiadomości

Pozwala dołączać etykiety Do lub Dw w celu pomocy w identyfikowaniu wiadomości wysłanych bezpośrednio do Ciebie oraz wysłanych do Ciebie jako kopia.

Ta opcja jest niedostępna, gdy używasz wyglądu klasycznego.

Pokazuj zdjęcia kontaktów na liście wiadomości

Pozwala wyświetlać zdjęcie nadawcy (jeśli jest dostępne).

Ta opcja jest niedostępna, gdy używasz wyglądu klasycznego.

Podgląd na liście wiadomości

Liczba wierszy wiadomości, które mają być widoczne na liście.

Przenoś usuwane wiadomości do

Wybierz, czy przesunięcie w lewo na liście wiadomości ma usuwać wiadomość, czy przenosić ją do skrzynki Archiwum.

To ustawienie pozwala zdecydować także, czy można usuwać lub archiwizować wiadomości bezpośrednio z powiadomień Mail.

Pokazuj nagłówki wiadomości

Wyświetlanie domyślnych lub własnych pól w nagłówkach wiadomości.

Aby dodać pola, kliknij w menu podręczne, wybierz Własne, kliknij w przycisk dodawania , a następnie wprowadź nazwę nagłówka wiadomości, na przykład Return-Path.

Pokazuj nieczytane wiadomości czcionką pogrubioną

W układzie klasycznym pokazuje nieczytane wiadomości czcionką pogrubioną, co pomaga odróżnić je od wiadomości już przeczytanych.

Wczytuj zawartość zdalną w wiadomościach

Gdy zawartość zdalna jest pobierana z serwera, dane o Macu mogą zostać ujawnione. Można usunąć zaznaczenie z tej Opcji lecz niektóre wiadomości mogą nie być prawidłowo wyświetlane.

Zawartości zdalne nie są wyświetlane w wiadomościach oznaczonych przez Mail jako niechciane.

Korzystanie z adresów inteligentnych

Pokazywanie nazw odbiorców zamiast ich adresów email (jeśli dane odbiorcy są w Kontaktach, na liście poprzednich odbiorców lub na serwerze sieciowym).

Podświetlaj niezgrupowane wiadomości, używając koloru

Gdy rozmowy są wyłączone, wyróżniane są na liście wszystkie wiadomości w rozmowie w celu łatwego ich zidentyfikowania. Kliknij w pole koloru, aby wybrać kolor podświetlenia.

Uwzględnij powiązane wiadomości

W wyświetlanej rozmowie uwzględniane są także powiązane wiadomości znajdujące się w innych skrzynkach pocztowych.

Oznacz wszystkie wiadomości jako czytane po otworzeniu rozmowy

Powoduje oznaczanie wszystkich nieczytanych wiadomości należących do rozmowy jako czytanych, gdy wyświetlona zostanie pierwsza wiadomość z rozmowy.

Pokazuj najnowszą wiadomość na górze

Wyświetla najnowszą wiadomość z rozmowy jako pierwszą w obszarze podglądu. Gdy ta opcja nie jest zaznaczona, najstarsze wiadomości wyświetlane się jako pierwsze.