macOS High Sierra

Preferencje danych konta

Aby ustawiać oraz przeglądać opcje ogólne konta email, użyj panelu Dane konta w preferencjach Mail.

Aby wyświetlić te preferencje, wybierz polecenie menu Mail > Preferencje, kliknij w Konta, a następnie kliknij w Dane konta.

Otwórz Mail

Włącz to konto

Pozwala włączyć lub wyłączyć konto pocztowe. Gdy wyłączysz konto pocztowe, jest ono rozłączane z siecią, a jego skrzynki pocztowe i wiadomości nie są widoczne w aplikacji Mail.

Status

Pokazuje, czy konto jest połączone z siecią, czy nie.

Opis

Nazwa konta. Ta nazwa widoczna jest w Mail — na przykład na pasku bocznym.

Adres email

Adres email, którego chcesz używać do wysyłania wiadomości. W przypadku konta Exchange jest to podstawowy adres email konta na serwerze Exchange.

Jeśli chcesz zmienić nazwę, która jest widoczna w Twoich wiadomościach, lub utworzyć alias pocztowy, kliknij w menu Adres pocztowy, następnie wybierz Edytuj adresy email.

Jeśli już używasz aliasów pocztowych, znajdują się na liście Adres email. Wyświetlane są także w menu podręcznym Od, gdy piszesz nową wiadomość.

Pobierz załączniki

Mail zawsze pobiera otrzymane załączniki multimedialne (np. obrazki, pliki PDF, wideo lub pliki audio).

Aby Mail automatycznie pobierał inne rodzaje załączników (np. arkusze kalkulacyjne lub skompresowane pliki), kliknij w to menu, a następnie wybierz opcję:

Wszystkie: Mail zawsze pobiera te załączniki.

Ostatnie: Mail pobiera załączniki tylko tego typu odebrane w ciągu ostatnich 15 miesięcy.

Brak: Mail nie pobiera żadnych z tych załączników.

Otrzymane załączniki Mail pobiera do specjalnego folderu wewnątrz folderu Biblioteki.

Wysyłaj duże załączniki przy użyciu Mail Drop

Do wysyłania dużych załączników używaj iCloud. Aby dowiedzieć się więcej o Mail Drop, zobacz Dodawanie załączników.

Ta opcja jest dostępna tylko dla kont iCloud, IMAP i Exchange.