Okno aplikacji FaceTime podczas wykonywania połączenia grupowego.

Wszyscy uczestniczą w rozmowie

Niezależnie od tego, czy jesteś w domu, czy poza nim, możesz używać FaceTime, aby rozmawiać z pojedynczymi osobami lub całą grupą.

Wykonywanie połączeń wideo

W prawym górnym oknie ekranu Maca pojawia się powiadomienie, informujące o trwającym połączeniu przy użyciu Twojego iPhone'a.

Wykonywanie połączeń przy użyciu Maca

Jeśli masz iPhone'a, możesz także wykonywać połączenia telefoniczne bezpośrednio z Maca używając do tego różnych aplikacji, na przykład Safari lub Kalendarz.

Wykonywanie i odbieranie połączeń telefonicznych na Macu

Okno FaceTime w trakcie połączenia między dwiema osobami; osoba, która zainicjowała połączenie, jest widoczna w małym okienku w prawym górnym rogu. W prawym dolnym rogu znajduje się przycisk Live Photo, przy użyciu którego każda z osób może zachować dowolny moment rozmowy jako zdjęcie Live Photo.

Zachowywanie wyjątkowych chwil

Podczas połączenia FaceTime wideo w grupie lub połączenia z jedną osobą możesz wykonać zdjęcie Live Photo, aby uchwycić daną chwilę rozmowy.

Robienie zdjęcia Live Photo

Aby przeglądać Podręcznik użytkownika FaceTime, kliknij w Spis treści na górze tej strony.