macOS High Sierra

Wymazanie listy ostatnich połączeń w FaceTime

Możesz wymazać listy ostatnio wykonanych lub odebranych połączeń audio oraz wideo FaceTime.

Otwórz FaceTime

  1. W oknie FaceTime kliknij w Wideo lub Audio.

  2. Kliknij z klawiszem Control w dowolne miejsce na liście połączeń, a następnie kliknij w Usuń wszystkie ostatnie.

    Ostatnie połączenia zostaną wymazane z panelu Wideo oraz Audio.