macOS High Sierra

Preferencje FaceTime

Aby wyświetlić preferencje FaceTime, otwórz FaceTime, zaloguj się za pomocą swojego Apple ID, a następnie wybierz polecenie menu FaceTime > Preferencje. Panele Ustawienia oraz Blokowane zawierają opcje przedstawione poniżej.

Otwórz FaceTime

Wyloguj się

Powoduje zatrzymanie odbierania połączeń FaceTime audio oraz wideo, a także połączeń telefonicznych na Macu. Aby ponownie używać FaceTime, musisz się zalogować. Zobacz Logowanie lub wylogowywanie się z FaceTime.

Włącz to konto

Usuń zaznaczenie, aby przestać odbierać połączenia FaceTime lub połączenia telefoniczne na Macu. Możesz włączyć to konto ponownie bez konieczności logowania się. Zobacz Logowanie lub wylogowywanie się z FaceTime.

Twój adres lub numer telefonu dla FaceTime

Zaznacz pola wyboru obok adresów email i numerów telefonu, których inne osoby mogą używać do połączeń z Tobą przez FaceTime. Możesz uaktualnić tę listę w witrynie konta Apple ID. Zobacz Wybieranie sposobu, w jaki inni mogą łączyć się z Tobą przez FaceTime.

Połączenia z iPhone'a

Gdy zaznaczysz to pole wyboru, Mac będzie mógł używać iPhone'a do wykonywania i odbierania połączeń. Te połączenia wykorzystują minuty przeznaczone na połączenia komórkowe. Zobacz Wykonywanie i odbieranie połączeń telefonicznych na Macu.

Rozpoczynaj nowe połączenia z

Jeśli masz skonfigurowany więcej niż jeden adres email lub numer telefonu, wybierz ten, który inni będą widzieć, gdy będziesz wykonywać połączenia.

Pozwalaj na rejestrowanie zdjęć Live Photo podczas połączeń wideo

Pozwala znajomym wykonywać zdjęcia Live Photo przy użyciu kamery w Twoim Macu lub urządzeniu iOS podczas połączenia FaceTime wideo. Zobacz Wykonywanie zdjęcia Live Photo.

Dzwonek

Wybierz dźwięk odtwarzany podczas otrzymywania połączenia. Zobacz Ustawianie dzwonków.

Położenie

Pozwala zmienić region, w którym konto FaceTime jest zarejestrowane i któremu jest przypisane, aby zapewnić poprawny format numeru telefonu podczas nawiązywania połączenia.

Domyślny dla połączeń

Wybierz domyślną aplikację, z której chcesz nawiązywać połączenia. Dotyczy to także połączeń nawiązywanych z adresów URL w formacie telefonu.

Blokowane

Pozwala przejrzeć adresy lub numery telefonu osób wykonujących połączenie, które są zablokowane. Zobacz także Blokowanie osób, gdzie znajdziesz więcej informacji na temat dodawania lub usuwania osób.