macOS High Sierra

Wykonywanie zdjęcia Live Photo

Podczas połączenia FaceTime wideo możesz wykonać zdjęcie Live Photo, aby uchwycić daną chwilę rozmowy. Obie osoby otrzymują powiadomienie o wykonaniu zdjęcia. Live Photo umieszczane jest w Twojej bibliotece zdjęć. Wykonanie zdjęcia Live Photo może wymagać odpowiedniego ustawienia preferencji przez współrozmówcę.

Uwaga: Wykonanie zdjęcia Live Photo możliwe jest tylko wtedy, gdy Ty i druga osoba używacie systemu macOS High Sierra 10.13 lub iOS 11.

Otwórz FaceTime

  • Konfigurowanie FaceTime: Wybierz polecenie menu FaceTime > Preferencje, a następnie zaznacz pole wyboru Pozwalaj na rejestrowanie zdjęć Live Photo podczas połączeń wideo.

  • Konfigurowanie Zdjęć: Otwórz aplikację Zdjęcia, jeśli nie została wcześniej otworzona.

    Uwaga: Aplikacja Zdjęcia nie musi być otwarta podczas wykonywania zdjęcia Live Photo, ale trzeba otworzyć ją przynajmniej raz, aby utworzyła domyślną bibliotekę zdjęć.

  • Wykonywanie zdjęcia Live Photo: Gdy chcesz zrobić zdjęcie Live Photo podczas rozmowy wideo, kliknij w przycisk Live Photo (lub użyj paska Touch Bar).

    Pojawi się powiadomienie z informacją, że zdjęcie dostępne jest w aplikacji Zdjęcia.

    Uwaga: Jeśli przycisk Live Photo jest nieaktywny, Ty lub Twój rozmówca nie umożliwia wykonywanie zdjęć Live Photo w trakcie połączeń FaceTime, lub urządzenie Twojego rozmówcy nie pracuje z systemem macOS High Sierra v10.13 lub iOS 11.