Pomoc Narzędzia dyskowego

Witamy w Narzędziu dyskowym

Narzędzie dyskowe pozwala na zarządzanie dyskami, dodawanie i zarządzanie woluminami oraz zarządzanie zestawami dysków RAID.

Trzy woluminy w kontenerze APFS, widoczne na pasku bocznym w oknie Narzędzia dyskowego.

Automatyczne zarządzanie przez macOS miejscem na różnych woluminach

System plików Apple (APFS), czyli system plików używany w systemie macOS High Sierra, automatycznie przydziela wolne miejsce do poszczególnych woluminów, dzięki czemu nie trzeba ręcznie zarządzać ich wielkościami. Aby sprawdzić, czy podczas instalacji systemu macOS High Sierra woluminy zostały uaktualnione do APFS, zaznacz dany wolumin na pasku bocznym Narzędzia dyskowego. Format woluminu wyświetlany jest na środku okna.

Opcja APFS (szyfrowany) w menu Format.

Bezpieczeństwo zewnętrznych urządzeń pamięci masowej

Gdy podłączysz nowy dysk typu flash lub inne zewnętrzne urządzenie pamięci masowej, sformatuj je jako APFS i zaszyfruj, aby zabezpieczyć zawartość przy użyciu hasła. Aby rozpocząć, zaznacz urządzenie na pasku bocznym, kliknij w przycisk Wymaż, a następnie kliknij w menu podręczne Format i wybierz APFS (zaszyfrowany).

Okno dialogowe Pierwsza pomoc na pasku narzędzi Narzędzia dyskowego.

Sprawdzanie dysku

Jeśli występują problemy z dyskiem, Narzędzie dyskowe może sprawdzić, czy dysk działa prawidłowo, a także naprawić wykryte problemy. Aby wykonać sprawdzenie, zaznacz dysk lub wolumin na pasku bocznym, a następnie kliknij w przycisk Pierwsza pomoc.