macOS High Sierra

Eksportowanie i archiwizowanie kontaktów

Możesz wyeksportować zaznaczone kontakty, aby wysłać je innym lub zaimportować na innym komputerze. Możesz również utworzyć kopię zapasową wszystkich kontaktów, eksportując je jednocześnie.

Uwaga: Aby wykluczyć podczas eksportowania notatki i zdjęcia, wybierz polecenie menu Kontakty > Preferencje, kliknij w vCard, a następnie wyłącz zaznaczenie pól wyboru Eksportuj notatki w wizytówkach vCard oraz Eksportuj zdjęcia w wizytówkach vCard.

Otwórz Kontakty

  • Eksportowanie niektórych kontaktów: Zaznacz kontakty lub grupę, a następnie przeciągnij je na biurko. Możesz także zaznaczyć je i wybrać polecenie menu Plik > Eksportuj > Eksportuj vCard.

    Kontakty eksportowane są jako plik vCard (z rozszerzeniem .vcf).

  • Eksportowanie wszystkich kontaktów: Wybierz polecenie menu Plik > Eksportuj > Archiwum Kontaktów, wybierz miejsce, a następnie kliknij w Zachowaj.

    Kontakty są eksportowane jako plik archiwum (z rozszerzeniem .abbu).

Jeśli ustawione zostało traktowanie swojej wizytówki jako prywatnej (przez włączenie wybierania danych z wizytówki), podczas jej eksportu zignorowane zostaną pola, które nie zostały wybrane do udostępniania.