Podręcznik użytkownika Kontaktów

w systemie macOS Mojave

Okno dodawania kont internetowych do aplikacji Kontakty.

Gromadzenie kontaktów ze wszystkich swoich kont

Jeśli przechowujesz kontakty na innych kontach internetowych, takich jak iCloud, Google lub Yahoo!, możesz mieć do nich dostęp w Kontaktach.

Sposób dodawania kontaktów z innych kont internetowych

Okno dodawania grupy inteligentnej o nazwie Klub książkowy zawierającej kontakty, które w polu Notatki mają słowo „książka”.

Automatyczne tworzenie grup

Możesz utworzyć grupę inteligentną, wybierając cechy wspólne niektórych kontaktów. Na przykład, możesz utworzyć grupę inteligentną o nazwie Klub książkowy, zawierającą tylko te kontakty, na wizytówkach których występuje słowo „książka” w polu Notatki.

Sposób tworzenia grup inteligentnych

Okno Kontaktów z przyciskiem Mapy obok adresu kontaktu.

Pokazywanie na mapie

Chcesz sprawdzić, gdzie mieszka dany kontakt? Możesz otworzyć mapę bezpośrednio w aplikacji Kontakty.

Sposób wyświetlania adresu kontaktu na mapie

Aby przeglądać podręcznik użytkownika Kontaktów, kliknij w Spis treści na górze tej strony.