macOS High Sierra

Uruchamianie Maca w systemie Windows lub macOS

Można wybrać domyślny system operacyjny, Windows lub macOS, który będzie wykorzystywany do uruchomienia Maca.

Wybieranie domyślnego systemu operacyjnego

Gdy pracujesz w Windows, nie możesz zmienić woluminu startowego na napęd FireWire lub USB.

  1. Kliknij w strzałka wyświetlania ukrytych ikon po prawej stronie paska zadań, kliknij w ikonę Boot Camp , a następnie wybierz Panel sterowania Boot Camp.

  2. Jeśli pojawi się okno dialogowe Konto użytkownika, kliknij w Tak.

  3. Zaznacz dysk startowy zawierający system operacyjny, którego chcesz użyć jako systemu domyślnego.

  4. Jeśli chcesz użyć tego systemu od razu, kliknij w Uruchom ponownie. W przeciwnym przypadku, kliknij w OK.

Ponowne uruchamianie komputera w systemie macOS

  • Kliknij w strzałka wyświetlania ukrytych ikon po prawej stronie paska zadań, kliknij w ikonę Boot Camp , , a następnie wybierz Uruchom ponownie w systemie macOS.

    Spowoduje to także wybór macOS jako domyślnego systemu operacyjnego.