Widoczny wybór dysku startowego w panelu sterowania Boot Camp, w którym widoczne są także opcje ponownego uruchamiania komputera lub używania komputera w trybie dysku twardego.

Uruchamianie Maca w systemie macOS lub Windows

Aby Mac uruchamiał się w systemie macOS lub Windows za każdym razem, gdy go uruchamiasz, ustaw domyślny system operacyjny.

Ustawianie domyślnego systemu operacyjnego

Widoczny panel sterowania Boot Camp z opcjami gładzika. Możesz tam zaznaczyć gesty wykonywane jednym lub dwoma palcami, których chcesz użyć, na przykład, klikanie stuknięciem oraz kliknięcie dodatkowym przyciskiem na gładziku.

Konfigurowanie elementów składowych komputera

Używaj panelu sterowania Boot Camp w Windows do konfigurowania klawiatury, myszy, gładzika i innych elementów składowych.

Pierwsze kroki z panelem sterowania Boot Camp

Aby przeglądać Podręcznik użytkownika panelu sterowania Boot Camp, kliknij w Spis treści na górze tej strony.

Jeśli potrzebujesz więcej pomocy, odwiedź stronę Wsparcie dla aplikacji Boot Camp.

Był pomocny?
Ograniczenie liczby znaków: 250
Maksymalna liczba znaków to 250.
Dziękujemy za komentarz.