Przełączanie pomiędzy systemami Windows i macOS za pomocą aplikacji Boot Camp

Po zainstalowaniu systemu Windows na komputerze Mac za pośrednictwem aplikacji Boot Camp naciśnij i przytrzymaj klawisz Option podczas ponownego uruchamiania, aby wybrać dysk startowy systemu macOS lub systemu Windows.

Systemy macOS High Sierra i macOS Mojave konwertują dyski SSD do standardu Apple File System (APFS), który wymaga Menedżera uruchamiania do przełączania pomiędzy systemami Windows i macOS.

Jeśli wybierzesz opcję „Uruchom ponownie w OS X” z menu Boot Camp systemu Windows, może pojawić się następujący komunikat: „Nie można było znaleźć woluminu startowego OS X”.

Wykonaj następujące czynności, aby wykonać rozruch w systemie macOS lub Windows:

  1. Uruchom ponownie komputer Mac, a następnie niezwłocznie naciśnij i przytrzymaj klawisz Option.
  2. Puść klawisz Option, gdy otworzy się okno Menedżera uruchamiania.
  3. Wybierz dysk startowy systemu macOS lub Windows, a następnie kliknij strzałkę lub naciśnij klawisz Return. 
    Menedżer uruchamiania

Powtórz te czynności za każdym razem, gdy chcesz przełączyć się między systemami operacyjnymi.

Jeśli używasz czytnika ekranu

Jeśli korzystasz z funkcji VoiceOver lub innego czytnika ekranu i potrzebujesz dalszej pomocy w przełączaniu się między systemem Windows a macOS, skontaktuj się ze Wsparciem Apple.

Informacje o produktach niewytworzonych przez Apple lub o niezależnych witrynach internetowych, których Apple nie kontroluje ani nie testuje, są udostępniane bez żadnej rekomendacji ani poparcia. Apple nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie takich witryn lub produktów innych firm. Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności lub wiarygodności witryn internetowych innych firm. Ryzyko jest wpisane w korzystanie z Internetu. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać więcej informacji. Pozostałe nazwy firm i produktów mogą być znakami towarowymi odpowiednich podmiotów.

Data publikacji: