Ponowne uruchamianie komputera Mac w systemie macOS lub Windows

Po zainstalowaniu systemu Microsoft Windows na komputerze Mac możesz wybrać, czy komputer Mac ma się uruchamiać w systemie macOS czy Windows.

Uruchamianie w systemie macOS z systemu Windows

 1. W obszarze powiadomień po prawej stronie paska narzędzi systemu Windows kliknij ikonę grot, aby pokazać ukryte ikony.
 2. Kliknij ikonę aplikacji Boot Camp .
 3. W wyświetlonym menu wybierz polecenie Uruchom ponownie w systemie macOS.
  Jeśli nie zainstalowano najnowszych uaktualnień aplikacji Boot Camp, może zostać wyświetlona wiadomość, że nie można znaleźć woluminu startowego systemu OS X.
  Menu aplikacji Boot Camp w systemie Windows 10

Możesz również użyć menedżera uruchamiania podczas uruchamiania komputera Mac:

 1. Ponownie uruchom komputer Mac za pomocą menu Start systemu Windows.
 2. Naciśnij i przytrzymaj klawisz Option (lub Alt) ⌥, aż rozpocznie się ponowne uruchamianie komputera Mac.
 3. Wybierz dysk startowy komputera Mac (Macintosh HD) w oknie Dysk startowy, a następnie naciśnij klawisz Return lub kliknij strzałkę w górę:
  Ekran menadżera uruchamiania

 


Uruchamianie w systemie Windows z systemu macOS

 


Więcej informacji

Przedstawione informacje dotyczące produktów, które nie zostały wyprodukowane przez firmę Apple, bądź niezależnych witryn internetowych, które nie są kontrolowane ani testowane przez firmę Apple, nie mają charakteru rekomendacji. Firma Apple nie ponosi odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie witryn bądź produktów innych firm. Firma Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności ani wiarygodności witryn internetowych innych firm. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać dodatkowe informacje.

Data publikacji: