Przełączanie między systemami Windows i macOS

Naciśnij i przytrzymaj klawisz Option podczas uruchamiania, a następnie wybierz dysk startowy systemu Windows lub macOS.

Po zainstalowaniu systemu Microsoft Windows na komputerze Mac przy użyciu aplikacji Boot Camp, możesz przełączać między systemami Windows i macOS za pomocą Menadżera uruchamiania.

Jak przełączać między systemem macOS a Windows

  1. Ponownie uruchom komputer Mac, a następnie natychmiast naciśnij i przytrzymaj klawisz Option (lub Alt) ⌥ na klawiaturze podczas uruchamiania.
    Jeśli obecnie używasz systemu macOS, ponownie uruchom komputer, wybierając kolejno pozycje menu Apple  > Uruchom ponownie. Jeśli obecnie używasz systemu Windows, kliknij przycisk Start, a następnie kliknij ikonę Zasilanie  i wybierz opcję Uruchom ponownie.
  2. Puść klawisz Option, gdy otworzy się okno Menedżera uruchamiania:
    Menedżer uruchamiania
  3. Wybierz dysk startowy systemu macOS lub Windows (Boot Camp), a następnie kliknij strzałkę pod jego ikoną lub naciśnij klawisz Return. 

Powtórz te czynności za każdym razem, gdy chcesz przełączyć się między systemami operacyjnymi.

Więcej informacji

  • Jeśli korzystasz z funkcji VoiceOver lub innego czytnika ekranu i potrzebujesz dalszej pomocy w przełączaniu między systemem Windows a macOS, skontaktuj się ze Wsparciem Apple.
  • Jeśli wybierzesz opcję Uruchom ponownie w OS X z menu Boot Camp systemu Windows, może pojawić się następujący komunikat: „Nie można było znaleźć woluminu startowego OS X”. Postępuj zgodnie z krokami opisanymi powyżej, aby przełączyć na system operacyjny komputera Mac.

Informacje o produktach niewytworzonych przez Apple lub o niezależnych witrynach internetowych, których Apple nie kontroluje ani nie testuje, są udostępniane bez żadnej rekomendacji ani poparcia. Apple nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie takich witryn lub produktów innych firm. Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności lub wiarygodności witryn internetowych innych firm. Ryzyko jest wpisane w korzystanie z Internetu. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać więcej informacji. Pozostałe nazwy firm i produktów mogą być znakami towarowymi odpowiednich podmiotów.

Data publikacji: