Ponowne uruchamianie Maca w systemie macOS lub Windows

Po zainstalowaniu systemu Microsoft Windows na Macu z procesorem Intel możesz wybrać, czy Mac ma się uruchamiać w systemie macOS czy Windows.

Uruchamianie w systemie macOS z systemu Windows

 1. W obszarze powiadomień po prawej stronie paska narzędzi systemu Windows kliknij ikonę grot, aby pokazać ukryte ikony.
 2. Kliknij ikonę aplikacji Boot Camp .
 3. W wyświetlonym menu wybierz polecenie Uruchom ponownie w macOS.
  Jeśli nie zainstalowano najnowszych uaktualnień aplikacji Boot Camp, może zostać wyświetlona wiadomość „Nie można było znaleźć woluminu startowego macOS.”
  Menu aplikacji Boot Camp w systemie Windows 10

Możesz też wykonać poniższe czynności:

 1. Włącz lub uruchom ponownie Maca. Jeśli obecnie korzystasz z systemu Windows, możesz ponownie uruchomić komputer, wybierając opcję Zasilanie z menu Start. Gdy Mac zacznie się ponownie uruchamiać, naciśnij i przytrzymaj klawisz Option (lub Alt) ⌥ na klawiaturze. Puść klawisz, gdy zobaczysz okno pokazujące wszystkie dostępne woluminy startowe.
 2. Wybierz wolumin startowy Maca (Macintosh HD), a następnie naciśnij klawisz Return lub kliknij strzałkę w górę:
  Ekran menadżera uruchamiania

 


Uruchamianie w systemie Windows z systemu macOS

 1. Uruchom ponownie Maca. Gdy Mac zacznie się ponownie uruchamiać, naciśnij i przytrzymaj klawisz Option (lub Alt) ⌥ na klawiaturze. Zwolnij klawisz, gdy zobaczysz okno (widoczne powyżej) pokazujące wszystkie dostępne woluminy startowe.
 2. Wybierz wolumin Boot Camp, a następnie naciśnij klawisz Return lub kliknij strzałkę w górę.

Ewentualnie wykonaj następujące czynności w systemie macOS Ventura 13 lub nowszym:

 1. Wybierz menu Apple  > Ustawienia systemowe, a następnie na pasku bocznym kliknij polecenie Ogólne.
 2. Kliknij po prawej stronie polecenie Dysk startowy.
 3. Wybierz wolumin Boot Camp, a następnie kliknij opcję Uruchom ponownie.

We wcześniejszych wersjach systemu macOS wykonaj następujące czynności:

 1. Wybierz kolejno menu Apple  > Preferencje systemowe, a następnie kliknij pozycję Dysk startowy.
 2. Kliknij kłódkę  i wprowadź hasło administratora.
 3. Wybierz wolumin Boot Camp, a następnie kliknij opcję Uruchom ponownie.

 


Więcej informacji

Przedstawione informacje dotyczące produktów, które nie zostały wyprodukowane przez firmę Apple, bądź niezależnych witryn internetowych, które nie są kontrolowane ani testowane przez firmę Apple, nie mają charakteru rekomendacji. Firma Apple nie ponosi odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie witryn bądź produktów innych firm. Firma Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności ani wiarygodności witryn internetowych innych firm. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać dodatkowe informacje.

Data publikacji: