Przełączanie się między systemem Windows a macOS w systemie macOS High Sierra

Jeśli używasz programu Boot Camp z systemem macOS High Sierra, naciśnij i przytrzymaj klawisz Option podczas ponownego uruchamiania komputera Mac, aby wybrać system operacyjny.

System macOS High Sierra konwertuje dyski półprzewodnikowe (SSD) na system plików Apple (APFS, Apple File System). Aby przełączać się między systemami Windows i macOS, system ten wymaga obecnie Menedżera uruchamiania. Jeśli wybierzesz opcję Uruchom ponownie w OS X z menu Boot Camp systemu Windows, pojawi się następujący komunikat: „Nie można było znaleźć woluminu startowego OS X”.

Wykonaj następujące czynności, aby wykonać rozruch w systemie macOS lub Windows:

  1. Uruchom ponownie komputer Mac, a następnie niezwłocznie naciśnij i przytrzymaj klawisz Option.
  2. Puść klawisz Option, gdy otworzy się okno Menedżera uruchamiania.
  3. Wybierz dysk startowy systemu macOS lub Windows, a następnie kliknij strzałkę lub naciśnij klawisz Return. 
    Menedżer uruchamiania

Powtórz te czynności za każdym razem, gdy chcesz przełączyć się między systemami operacyjnymi.

Jeśli używasz czytnika ekranu

Jeśli korzystasz z funkcji VoiceOver lub innego czytnika ekranu i potrzebujesz dalszej pomocy w przełączaniu się między systemem Windows a macOS High Sierra, skontaktuj się ze Wsparciem Apple.

Informacje o produktach niewytworzonych przez Apple lub o niezależnych witrynach internetowych, których Apple nie kontroluje ani nie testuje, są udostępniane bez żadnej rekomendacji ani poparcia. Apple nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie takich witryn lub produktów innych firm. Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności lub wiarygodności witryn internetowych innych firm. Ryzyko jest wpisane w korzystanie z Internetu. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać więcej informacji. Pozostałe nazwy firm i produktów mogą być znakami towarowymi odpowiednich podmiotów.

Data publikacji: