Instalowanie systemu Windows 10 na komputerze Mac przy użyciu Asystenta Boot Camp

Dzięki aplikacji Boot Camp możesz zainstalować system Microsoft Windows 10 na Macu z procesorem Intel, aby później przełączać się pomiędzy systemami macOS i Windows podczas ponownego uruchamiania Maca.

Co jest potrzebne do zainstalowania systemu Windows 10 na komputerze Mac

Boot Camp wymaga jednego z następujących modeli Maca z procesorem Intel:

 • MacBook z lat 2015–2017

 • MacBook Air z lat 2012–2020, z wyłączeniem MacBooka Air (M1, 2020 r.)

 • MacBook Pro z lat 2012–2020, z wyłączeniem MacBooka Pro (13-calowego, M1, 2020 r.)

 • Mac mini z lat 2012–2018

 • iMac z lat 2012–20201

 • iMac Pro (wszystkie modele)

 • Mac Pro z lat 2013–2019

Najnowsze aktualizacje systemu macOS, które mogą zawierać aktualizacje Asystenta Boot Camp. Przy użyciu Asystenta Boot Camp zainstalujesz system Windows 10.

Co najmniej 64 GB wolnego miejsca na dysku startowym Maca:

 • Wystarczającą ilością jest 64 GB, ale najlepsze działanie zapewnia co najmniej 128 GB wolnego miejsca na komputerze Mac. Automatyczne aktualizacje systemu Windows wymagają co najmniej takiej ilości miejsca.

 • Jeśli komputer iMac Pro lub Mac Pro ma 128 GB pamięci (RAM) lub więcej, dysk startowy potrzebuje co najmniej tyle wolnego miejsca, ile komputer Mac ma pamięci.2

Zewnętrzna pamięć flash USB o pojemności co najmniej 16 GB, chyba że korzystasz z komputera Mac, który nie wymaga pamięci flash do instalowania systemu Windows.

Wersja 64-bitowa systemu Microsoft Windows 10 Home lub Windows 10 Pro w postaci obrazu dysku (ISO) lub innego nośnika instalacyjnego. Jeśli instalujesz system Windows na komputerze Mac po raz pierwszy, użyj pełnej wersji systemu Windows, a nie aktualizacji.

Jak zainstalować system Windows 10 na komputerze Mac

Aby zainstalować system Windows 10, użyj Asystenta Boot Camp zainstalowanego na Macu.

Sprawdź ustawienie bezpiecznego rozruchu

Jeśli korzystasz z  Maca z układem zabezpieczeń Apple T2, domyślnym ustawieniem bezpiecznego rozruchu jest Pełna ochrona. Jeśli ustawienie zostało zmienione na Bez ochrony, przed zainstalowaniem systemu Windows zmień je z powrotem na Pełna ochrona. Po zainstalowaniu systemu Windows możesz użyć dowolnego ustawienia Bezpiecznego rozruchu bez wpływu na możliwość uruchamiania systemu Windows.

Utwórz partycję systemu Windows przy użyciu Asystenta Boot Camp

Otwórz Asystenta Boot Camp, który znajduje się w folderze Narzędzia w folderze Programy. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

 • Gdy zostanie wyświetlony monit o podłączenie dysku USB, podłącz pamięć flash USB do komputera Mac. Asystent Boot Camp użyje tej pamięci do utworzenia rozruchowego dysku USB potrzebnego do instalacji systemu Windows.

 • Gdy Asystent Boot Camp wyświetli monit o podanie rozmiaru partycji systemu Windows, przypomnij sobie minimalne wymagania w zakresie miejsca dostępnego na dysku zamieszczone w poprzedniej sekcji. Ustaw rozmiar partycji odpowiadający Twoim potrzebom. Pamiętaj, że późniejsza zmiana rozmiaru partycji będzie niemożliwa.

Sformatuj partycję systemu Windows (BOOTCAMP)

Gdy Asystent Boot Camp ukończy działanie, komputer Mac uruchomi się ponownie i wyświetli instalator systemu Windows. Jeśli instalator zapyta o miejsce instalacji systemu Windows, wybierz partycję BOOTCAMP i kliknij opcję Formatuj. W większości przypadków instalator wybierze i sformatuje partycję BOOTCAMP automatycznie.

Instalowanie systemu Windows

Odłącz wszystkie urządzenia zewnętrzne, które nie są niezbędne podczas instalacji. Następnie kliknij przycisk Dalej i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby rozpocząć instalowanie systemu Windows.

Użyj instalatora Boot Camp w systemie Windows

Po zakończeniu instalacji systemu Windows nastąpi uruchomienie Maca w systemie Windows i zostanie otwarte okno „Instalator pakietu Boot Camp”. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zainstalować pakiet Boot Camp i oprogramowanie obsługi systemu Windows (sterowniki). Na koniec wyświetli się monit o ponowne uruchomienie komputera.

 • Jeśli instalator Boot Camp nie otwiera się, otwórz go ręcznie i skorzystaj z niego do ukończenia instalacji Boot Camp.

 • Jeśli masz wyświetlacz zewnętrzny podłączony do portu Thunderbolt 3 Maca, podczas instalacji nie będzie na nim wyświetlany obraz (ekran pozostanie czarny, szary lub niebieski) przez maksymalnie 2 minuty.

Jak przełączać między systemem Windows a macOS

Ponownie uruchom komputer, a następnie naciśnij i przytrzymaj klawisz Option (lub Alt) ⌥ podczas uruchamiania, aby przełączać między systemem Windows a macOS.

Więcej informacji

Jeśli masz jeden z wymienionych modeli Maców z procesorem Intel i systemem OS X El Capitan lub nowszym, do instalacji systemu Windows nie potrzebujesz pamięci USB:

Aby usunąć system Windows z komputera Mac, użyj Asystenta Boot Camp — nie należy używać innego narzędzia.

Aby uzyskać więcej informacji na temat korzystania z systemu Windows na komputerze Mac, otwórz Asystenta Boot Camp i kliknij przycisk Otwórz Pomoc aplikacji Boot Camp.

 1. Jeśli używasz iMaca (Retina 5K, 27-calowego, koniec 2014 r.), iMaca (27-calowego, koniec 2013 r.) lub iMaca (27-calowego, koniec 2012 r.) z dyskiem twardym o pojemności 3 TB i systemem macOS Mojave lub nowszym, dowiedz się na temat komunikatu, który może się pojawić podczas instalacji.

 2. Na przykład: jeśli komputer Mac ma 128 GB pamięci, dla systemu Windows musi być dostępne co najmniej 128 GB wolnego miejsca na dysku startowym. Aby sprawdzić, ile pamięci ma Mac, wybierz kolejno menu Apple  > Ten Mac. Aby sprawdzić ilość dostępnego miejsca dyskowego, kliknij kartę Pamięć masowa w tym samym oknie. Ewentualnie w systemie macOS Ventura lub nowszy: wybierz kolejno menu Apple  > Ustawienia systemowe, kliknij opcję Ogólne na pasku bocznym, a następnie kliknij opcję Pamięć masowa po prawej stronie.

 3. Wymienione komputery Mac były dostarczane z dyskami 128 GB na życzenie klienta. Firma Apple poleca dyski twarde o pojemności 256 GB lub więcej, aby możliwe było utworzenie partycji Boot Camp o wielkości co najmniej 128 GB.

Przedstawione informacje dotyczące produktów, które nie zostały wyprodukowane przez firmę Apple, bądź niezależnych witryn internetowych, które nie są kontrolowane ani testowane przez firmę Apple, nie mają charakteru rekomendacji. Firma Apple nie ponosi odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie witryn bądź produktów innych firm. Firma Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności ani wiarygodności witryn internetowych innych firm. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać dodatkowe informacje.

Data publikacji: