Voluntary Product Accessibility Template

Pobierz dokumenty dobrowolnej deklaracji dostępności produktu (VPAT — Voluntary Product Accessibility Template) w formacie PDF dla różnych produktów sprzętowych i programowych firmy Apple. Dokument VPAT opisuje, w jaki sposób produkt lub usługa zachowuje zgodność z wytycznymi rozdziału 508 odpowiedniej ustawy rządu USA.

Szukasz dokumentu VPAT, którego nie ma na tej liście?

Wyślij wiadomość e-mail na adres accessibility@apple.com, aby poprosić o dokument VPAT, którego nie ma na liście.