Zawartość związana z zabezpieczeniami w przeglądarce Safari 16.3

W tym dokumencie opisano zawartość związaną z zabezpieczeniami w przeglądarce Safari 16.3.

Uaktualnienia zabezpieczeń Apple

W celu ochrony swoich klientów Apple nie ujawnia, nie omawia ani nie potwierdza zagrożeń bezpieczeństwa przed ich zbadaniem i udostępnieniem poprawek lub wersji oprogramowania. Najnowsze wersje są wymienione na stronie Uaktualnienia zabezpieczeń firmy Apple.

Gdy jest to możliwe, w dokumentach Apple dotyczących bezpieczeństwa odniesienia do luk w zabezpieczeniach są wykonywane za pomocą identyfikatorów CVE.

Więcej informacji na temat zabezpieczeń jest dostępnych na stronie Bezpieczeństwo produktów firmy Apple.

Safari 16.3

Wydano 23 stycznia 2023 r.

WebKit

Dostępne dla: systemów macOS Big Sur i macOS Monterey

Zagrożenie: przetworzenie złośliwie spreparowanej zawartości internetowej może doprowadzić do wykonania dowolnego kodu.

Opis: ten błąd naprawiono przez ulepszenie sprawdzania.

WebKit Bugzilla: 245464
CVE-2023-23496: ChengGang Wu, Yan Kang, YuHao Hu, Yue Sun, Jiming Wang, JiKai Ren i Hang Shu z Institute of Computing Technology, Chinese Academy of Sciences

WebKit

Dostępne dla: systemów macOS Big Sur i macOS Monterey

Zagrożenie: przetworzenie złośliwie spreparowanej zawartości internetowej może doprowadzić do wykonania dowolnego kodu.

Opis: ten błąd naprawiono przez ulepszenie obsługi pamięci.

WebKit Bugzilla: 248268
CVE-2023-23518: YeongHyeon Choi (@hyeon101010), Hyeon Park (@tree_segment), SeOk JEON (@_seokjeon), YoungSung Ahn (@_ZeroSung), JunSeo Bae (@snakebjs0107), Dohyun Lee (@l33d0hyun) of Team ApplePIE

WebKit Bugzilla: 248268
CVE-2023-23517: YeongHyeon Choi (@hyeon101010), Hyeon Park (@tree_segment), SeOk JEON (@_seokjeon), YoungSung Ahn (@_ZeroSung), JunSeo Bae (@snakebjs0107), Dohyun Lee (@l33d0hyun) of Team ApplePIE

 

 

Dodatkowe podziękowania

WebKit

Dziękujemy za udzieloną pomoc: Eliya Stein z Confiant.

Przedstawione informacje dotyczące produktów, które nie zostały wyprodukowane przez firmę Apple, bądź niezależnych witryn internetowych, które nie są kontrolowane ani testowane przez firmę Apple, nie mają charakteru rekomendacji. Firma Apple nie ponosi odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie witryn bądź produktów innych firm. Firma Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności ani wiarygodności witryn internetowych innych firm. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać dodatkowe informacje.

Data publikacji: