Zawartość związana z zabezpieczeniami w systemie watchOS 8.1

W tym dokumencie opisano zawartość związaną z zabezpieczeniami w systemie watchOS 8.1.

Uaktualnienia zabezpieczeń Apple

W celu ochrony swoich klientów Apple nie ujawnia, nie omawia ani nie potwierdza zagrożeń bezpieczeństwa przed ich zbadaniem i udostępnieniem poprawek lub wersji oprogramowania. Najnowsze wersje są wymienione na stronie Uaktualnienia zabezpieczeń firmy Apple.

Gdy jest to możliwe, w dokumentach Apple dotyczących bezpieczeństwa odniesienia do luk w zabezpieczeniach są wykonywane za pomocą identyfikatorów CVE.

Więcej informacji na temat zabezpieczeń jest dostępnych na stronie Bezpieczeństwo produktów firmy Apple.

watchOS 8.1

Wydano 25 października 2021 r.

Audio

Dostępne dla: zegarka Apple Watch Series 3 i nowszych modeli

Zagrożenie: złośliwa aplikacja może zdobyć podwyższone uprawnienia.

Opis: naprawiono błąd przekroczenia zakresu liczb całkowitych przez poprawienie procedury sprawdzania poprawności danych wejściowych.

CVE-2021-30907: Zweig z Kunlun Lab

ColorSync

Dostępne dla: zegarka Apple Watch Series 3 i nowszych modeli

Zagrożenie: przetworzenie złośliwie spreparowanego obrazu może doprowadzić do wykonania dowolnego kodu.

Opis: w procedurze przetwarzania profilów ICC występował błąd powodujący uszkodzenie zawartości pamięci. Ten błąd naprawiono przez poprawienie procedury sprawdzania poprawności danych wejściowych.

CVE-2021-30917: Alexandru-Vlad Niculae i Mateusz Jurczyk z Google Project Zero

Continuity Camera

Dostępne dla: zegarka Apple Watch Series 3 i nowszych modeli

Zagrożenie: lokalny atakujący może spowodować nieoczekiwane zakończenie działania aplikacji lub wykonanie dowolnego kodu.

Opis: naprawiono błąd dotyczący niekontrolowanych łańcuchów formatu przez poprawienie procedury walidacji danych wejściowych.

CVE-2021-30903: Ma Gongyu z Hangzhou Dianzi University

Wpis dodano 25 maja 2022 r.

CoreAudio

Dostępne dla: zegarka Apple Watch Series 3 i nowszych modeli

Zagrożenie: przetworzenie złośliwie spreparowanego pliku może spowodować ujawnienie informacji o użytkowniku.

Opis: naprawiono błąd odczytu spoza zakresu przez poprawienie mechanizmu sprawdzania ograniczeń.

CVE-2021-30905: Mickey Jin (@patch1t) z firmy Trend Micro

CoreGraphics

Dostępne dla: zegarka Apple Watch Series 3 i nowszych modeli

Zagrożenie: przetworzenie złośliwie spreparowanego pliku PDF może doprowadzić do wykonania dowolnego kodu

Opis: usunięto błąd zapisu poza zakresem przez poprawienie procedury sprawdzania poprawności danych wejściowych.

CVE-2021-30919

FileProvider

Dostępne dla: zegarka Apple Watch Series 3 i nowszych modeli

Zagrożenie: złośliwa aplikacja może obejść preferencje prywatności.

Opis: usunięto błąd uprawnień przez poprawienie procedury sprawdzania poprawności.

CVE-2021-31007: Csaba Fitzl (@theevilbit) z Offensive Security

Wpis dodano 31 marca 2022 r., uaktualniono 25 maja 2022 r.

FileProvider

Dostępne dla: zegarka Apple Watch Series 3 i nowszych modeli

Zagrożenie: rozpakowanie złośliwie spreparowanego archiwum może doprowadzić do wykonania dowolnego kodu.

Opis: usunięto błąd sprawdzania poprawności danych wejściowych przez poprawienie obsługi pamięci.

CVE-2021-30881: Simon Huang(@HuangShaomang) i pjf z IceSword Lab firmy Qihoo 360

Game Center

Dostępne dla: zegarka Apple Watch Series 3 i nowszych modeli

Zagrożenie: złośliwa aplikacja może uzyskać dostęp do informacji o kontaktach użytkownika.

Opis: naprawiono błąd logiczny przez poprawienie ograniczeń.

CVE-2021-30895: Denis Tokarev (@illusionofcha0s)

Wpis uaktualniono 25 maja 2022 r.

Game Center

Dostępne dla: zegarka Apple Watch Series 3 i nowszych modeli

Zagrożenie: złośliwa aplikacja może być w stanie odczytać dane dotyczące rozgrywki użytkownika.

Opis: naprawiono błąd logiczny przez poprawienie ograniczeń.

CVE-2021-30896: Denis Tokarev (@illusionofcha0s)

Wpis uaktualniono 25 maja 2022 r.

iCloud

Dostępne dla: zegarka Apple Watch Series 3 i nowszych modeli

Zagrożenie: lokalny atakujący może być w stanie podwyższyć swój poziom uprawnień.

Opis: ten błąd naprawiono przez poprawienie sprawdzania.

CVE-2021-30906: Cees Elzinga

IOMobileFrameBuffer

Dostępne dla: zegarka Apple Watch Series 3 i nowszych modeli

Zagrożenie: aplikacja może być w stanie wykonać dowolny kod z uprawnieniami jądra. Apple ma świadomość, że problem mógł być aktywnie wykorzystywany.

Opis: naprawiono błąd powodujący uszkodzenie zawartości pamięci przez poprawienie procedury obsługi pamięci.

CVE-2021-30883: anonimowy badacz

Kernel

Dostępne dla: zegarka Apple Watch Series 3 i nowszych modeli

Zagrożenie: osoba atakująca zdalnie może spowodować nieoczekiwane ponowne uruchomienie urządzenia.

Opis: naprawiono błąd podatności na atak typu „odmowa usługi” przez poprawienie procedury obsługi pamięci.

CVE-2021-30924: Elaman Iskakov (@darling_x0r) z Effective i Alexey Katkov (@watman27)

Wpis dodano 19 stycznia 2022 r.

Kernel

Dostępne dla: zegarka Apple Watch Series 3 i nowszych modeli

Zagrożenie: aplikacja może być w stanie wykonać dowolny kod z uprawnieniami jądra.

Opis: naprawiono błąd dotyczący użycia po zwolnieniu przez poprawienie procedury zarządzania pamięcią.

CVE-2021-30886: @0xalsr

Kernel

Dostępne dla: zegarka Apple Watch Series 3 i nowszych modeli

Zagrożenie: aplikacja może być w stanie wykonać dowolny kod z uprawnieniami jądra.

Opis: naprawiono błąd powodujący uszkodzenie zawartości pamięci przez poprawienie procedury obsługi pamięci.

CVE-2021-30909: Zweig z Kunlun Lab

UIKit

Dostępne dla: zegarka Apple Watch Series 3 i nowszych modeli

Zagrożenie: osoba mająca fizyczny dostęp do urządzenia może ustalić cechy hasła użytkownika w bezpiecznym polu wprowadzania tekstu.

Opis: naprawiono błąd logiki przez poprawienie zarządzania stanem.

CVE-2021-30915: Kostas Angelopoulos

WebKit

Dostępne dla: zegarka Apple Watch Series 3 i nowszych modeli

Zagrożenie: przetworzenie złośliwie spreparowanej zawartości internetowej może doprowadzić do wykonania kodu.

Opis: naprawiono błąd nieprawidłowego rozpoznawania typu przez poprawienie procedury obsługi pamięci.

CVE-2021-31008: anonimowy badacz

Wpis dodano 31 marca 2022 r., uaktualniono 25 maja 2022 r.

WebKit

Dostępne dla: zegarka Apple Watch Series 3 i nowszych modeli

Zagrożenie: przetworzenie złośliwie spreparowanej zawartości internetowej może spowodować nieoczekiwane niewymuszone zastosowanie reguł Content Security Policy.

Opis: naprawiono błąd logiczny przez poprawienie ograniczeń.

CVE-2021-30887: Narendra Bhati (@imnarendrabhati) z Suma Soft Pvt. Ltd.

WebKit

Dostępne dla: zegarka Apple Watch Series 3 i nowszych modeli

Zagrożenie: złośliwa witryna korzystająca z raportów Content Security Policy może doprowadzić do wycieku informacji przez przekierowania. 

Opis: naprawiono błąd związany z wyciekiem informacji.

CVE-2021-30888: Prakash (@1lastBr3ath)

WebKit

Dostępne dla: zegarka Apple Watch Series 3 i nowszych modeli

Zagrożenie: przetworzenie złośliwie spreparowanej zawartości internetowej może doprowadzić do wykonania dowolnego kodu.

Opis: usunięto błąd przepełnienia buforu przez poprawienie procedury obsługi pamięci.

CVE-2021-30889: Chijin Zhou z ShuiMuYuLin Ltd i Tsinghua wingtecher lab

WebKit

Dostępne dla: zegarka Apple Watch Series 3 i nowszych modeli

Zagrożenie: przetworzenie złośliwie spreparowanej zawartości internetowej może spowodować atak UXSS (universal cross site scripting).

Opis: naprawiono błąd logiki przez poprawienie zarządzania stanem.

CVE-2021-30890: anonimowy badacz

Dodatkowe podziękowania

iCloud

Dziękujemy za udzieloną pomoc: Ryan Pickren (ryanpickren.com).

Mail

Dziękujemy za udzieloną pomoc: Fabian Ising i Damian Poddebniak z Münster University of Applied Sciences.

WebKit

Dziękujemy za udzieloną pomoc: Ivan Fratric z Google Project Zero, Pavel Gromadchuk i anonimowy badacz.

Przedstawione informacje dotyczące produktów, które nie zostały wyprodukowane przez firmę Apple, bądź niezależnych witryn internetowych, które nie są kontrolowane ani testowane przez firmę Apple, nie mają charakteru rekomendacji. Firma Apple nie ponosi odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie witryn bądź produktów innych firm. Firma Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności ani wiarygodności witryn internetowych innych firm. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać dodatkowe informacje.

Data publikacji: