Zawartość związana z zabezpieczeniami w systemie iOS 12.5.5

Ten dokument zawiera informacje o zawartości związanej z zabezpieczeniami w systemie iOS 12.5.5.

Uaktualnienia zabezpieczeń Apple

W celu ochrony swoich klientów Apple nie ujawnia, nie omawia ani nie potwierdza zagrożeń bezpieczeństwa przed ich zbadaniem i udostępnieniem poprawek lub wersji oprogramowania. Najnowsze wersje są wymienione na stronie Uaktualnienia zabezpieczeń firmy Apple.

Gdy jest to możliwe, w dokumentach Apple dotyczących bezpieczeństwa odniesienia do luk w zabezpieczeniach są wykonywane za pomocą identyfikatorów CVE.

Więcej informacji na temat zabezpieczeń jest dostępnych na stronie Bezpieczeństwo produktów firmy Apple.

iOS 12.5.5

Wydano 23 września 2021 r.

CoreGraphics

Dostępne dla: telefonów iPhone 5s, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPada Air, iPada mini 2, iPada mini 3 i iPoda touch (6. generacji)

Zagrożenie: przetworzenie złośliwie spreparowanego pliku PDF może doprowadzić do wykonania dowolnego kodu. Apple ma świadomość, że problem mógł być aktywnie wykorzystywany.

Opis: naprawiono błąd przekroczenia zakresu liczb całkowitych przez poprawienie procedury sprawdzania poprawności danych wejściowych.

CVE-2021-30860: The Citizen Lab

Core Telephony

Dostępne dla: telefonów iPhone 5s, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPada Air, iPada mini 2, iPada mini 3 i iPoda touch (6. generacji)

Zagrożenie: proces działający w piaskownicy może być w stanie obejść ograniczenia piaskownicy. Firma Apple wiedziała o zgłoszeniu, że ten problem mógł być aktywnie wykorzystywany w momencie wydania.

Opis: naprawiono błąd deserializacji przez poprawioną weryfikację.

CVE-2021-31010: Citizen Lab i Google Project Zero

Wpis dodano 25 maja 2022 r.

WebKit

Dostępne dla: telefonów iPhone 5s, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPada Air, iPada mini 2, iPada mini 3 i iPoda touch (6. generacji)

Zagrożenie: przetworzenie złośliwie spreparowanej zawartości internetowej może doprowadzić do wykonania dowolnego kodu. Apple ma świadomość, że problem mógł być aktywnie wykorzystywany.

Opis: naprawiono błąd dotyczący użycia po zwolnieniu przez poprawienie procedury zarządzania pamięcią.

CVE-2021-30858: anonimowy badacz

XNU

Dostępne dla: telefonów iPhone 5s, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPada Air, iPada mini 2, iPada mini 3 i iPoda touch (6. generacji)

Zagrożenie: złośliwie spreparowana aplikacja może być w stanie wykonać dowolny kod z uprawnieniami jądra. Firma Apple wie o istnieniu publicznie dostępnego eksploita wykorzystującego tę lukę.

Opis: naprawiono błąd nieprawidłowego rozpoznawania pamięci przez poprawienie procedury obsługi pamięci.

CVE-2021-30869: Erye Hernandez z Google Threat Analysis Group, Clément Lecigne z Google Threat Analysis Group i Ian Beer z Google Project Zero

Przedstawione informacje dotyczące produktów, które nie zostały wyprodukowane przez firmę Apple, bądź niezależnych witryn internetowych, które nie są kontrolowane ani testowane przez firmę Apple, nie mają charakteru rekomendacji. Firma Apple nie ponosi odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie witryn bądź produktów innych firm. Firma Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności ani wiarygodności witryn internetowych innych firm. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać dodatkowe informacje.

Data publikacji: