Zawartość związana z zabezpieczeniami w uaktualnieniu zabezpieczeń 2021-003 Catalina

W tym dokumencie opisano zawartość związaną z zabezpieczeniami w uaktualnieniu zabezpieczeń 2021-003 Catalina.

Uaktualnienia zabezpieczeń Apple

W celu ochrony swoich klientów Apple nie ujawnia, nie omawia ani nie potwierdza zagrożeń bezpieczeństwa przed ich zbadaniem i udostępnieniem poprawek lub wersji oprogramowania. Najnowsze wersje są wymienione na stronie Uaktualnienia zabezpieczeń firmy Apple.

Gdy jest to możliwe, w dokumentach Apple dotyczących bezpieczeństwa odniesienia do luk w zabezpieczeniach są wykonywane za pomocą identyfikatorów CVE.

Więcej informacji na temat zabezpieczeń jest dostępnych na stronie Bezpieczeństwo produktów firmy Apple.

Uaktualnienie zabezpieczeń 2021-003 Catalina

Wydano 24 maja 2021 r.

AMD

Dostępne dla: systemu macOS Catalina

Zagrożenie: użytkownik lokalny może być w stanie spowodować nieoczekiwane zamknięcie systemu lub odczytanie pamięci jądra.

Opis: naprawiono błąd logiki przez poprawienie zarządzania stanem.

CVE-2021-30676: shrek_wzw

AMD

Dostępne dla: systemu macOS Catalina

Zagrożenie: osoba atakująca zdalnie może spowodować nieoczekiwane zakończenie działania aplikacji lub wykonanie dowolnego kodu.

Opis: naprawiono błąd logiki przez poprawienie zarządzania stanem.

CVE-2021-30678: Yu Wang z Didi Research America

App Store

Dostępne dla: systemu macOS Catalina

Zagrożenie: usunięto błąd w procedurze obsługi wyrażeń przez poprawienie procedury sprawdzania poprawności.

Opis: złośliwa aplikacja może być w stanie wydostać się ze swojej piaskownicy.

CVE-2021-30688: Thijs Alkemade z Computest Research Division

Wpis dodano 21 lipca 2021 r.

AppleScript

Dostępne dla: systemu macOS Catalina

Zagrożenie: złośliwa aplikacja może ominąć kontrolę przeprowadzaną przez funkcję Gatekeeper.

Opis: naprawiono błąd logiki przez poprawienie zarządzania stanem.

CVE-2021-30669: Yair Hoffman

Audio

Dostępne dla: systemu macOS Catalina

Zagrożenie: analizowanie złośliwie spreparowanego pliku audio może doprowadzić do ujawnienia informacji o użytkowniku.

Opis: ten błąd naprawiono przez poprawienie sprawdzania.

CVE-2021-30685: Mickey Jin (@patch1t) z firmy Trend Micro

CoreAudio

Dostępne dla: systemu macOS Catalina

Zagrożenie: naprawiono błąd odczytu spoza zakresu przez poprawienie mechanizmu sprawdzania ograniczeń.

Opis: przetworzenie złośliwie spreparowanego pliku audio może spowodować ujawnienie zastrzeżonej pamięci.

CVE-2021-30686: Mickey Jin z Trend Micro w ramach programu Zero Day Initiative firmy Trend Micro

Wpis dodano 21 lipca 2021 r.

Core Services

Dostępne dla: systemu macOS Catalina

Zagrożenie: złośliwie spreparowana aplikacja może być w stanie uzyskać uprawnienia użytkownika root.

Opis: w procedurze obsługi łączy symbolicznych występował błąd sprawdzania poprawności. Ten błąd naprawiono przez poprawienie procedury sprawdzania poprawności łączy symbolicznych.

CVE-2021-30681: Zhongcheng Li (CK01)

CVMS

Dostępne dla: systemu macOS Catalina

Zagrożenie: lokalny atakujący może być w stanie podwyższyć swój poziom uprawnień.

Opis: ten błąd naprawiono przez poprawienie sprawdzania.

CVE-2021-30724: Mickey Jin (@patch1t) z firmy Trend Micro

Dock

Dostępne dla: systemu macOS Catalina

Zagrożenie: złośliwa aplikacja może uzyskać dostęp do historii połączeń użytkownika.

Opis: usunięto błąd dostępu przez poprawienie ograniczeń dostępu.

CVE-2021-30673: Josh Parnham (@joshparnham)

FontParser

Dostępne dla: systemu macOS Catalina

Zagrożenie: przetworzenie złośliwie spreparowanego pliku czcionki może doprowadzić do wykonania dowolnego kodu.

Opis: naprawiono błąd powodujący uszkodzenie zawartości pamięci przez poprawienie procedury zarządzania stanem.

CVE-2020-29629: anonimowy badacz

Wpis dodano 25 maja 2022 r.

FontParser

Dostępne dla: systemu macOS Catalina

Zagrożenie: złośliwa aplikacja może odczytać pamięć zastrzeżoną.

Opis: usunięto błąd odczytu spoza zakresu przez poprawienie procedury sprawdzania poprawności danych wejściowych.

CVE-2020-29629: anonimowy badacz

Wpis dodano 25 maja 2022 r.

Graphics Drivers

Dostępne dla: systemu macOS Catalina

Zagrożenie: atakujący zdalnie może spowodować nieoczekiwane zakończenie działania aplikacji lub wykonanie dowolnego kodu.

Opis: naprawiono błąd logiki przez poprawienie zarządzania stanem.

CVE-2021-30684: Liu Long z Ant Security Light-Year Lab

Graphics Drivers

Dostępne dla: systemu macOS Catalina

Zagrożenie: usunięto błąd odczytu spoza zakresu przez poprawienie mechanizmu sprawdzania ograniczeń.

Opis: złośliwie spreparowana aplikacja może być w stanie wykonać dowolny kod z uprawnieniami jądra.

CVE-2021-30735: Jack Dates z RET2 Systems, Inc. (@ret2systems) w ramach programu Zero Day Initiative firmy Trend Micro.

Wpis dodano 21 lipca 2021 r.

Heimdal

Dostępne dla: systemu macOS Catalina

Zagrożenie: złośliwa aplikacja może przeprowadzić atak typu „odmowa usługi” (DoS) lub ujawnić zawartość pamięci

Opis: naprawiono błąd powodujący uszkodzenie zawartości pamięci przez poprawienie procedury zarządzania stanem.

CVE-2021-30710: Gabe Kirkpatrick (@gabe_k)

Heimdal

Dostępne dla: systemu macOS Catalina

Zagrożenie: osoba atakująca zdalnie może spowodować atak typu „odmowa usługi”.

Opis: usunięto sytuację wyścigu przez poprawienie mechanizmu blokowania.

CVE-2021-1884: Gabe Kirkpatrick (@gabe_k)

Heimdal

Dostępne dla: systemu macOS Catalina

Zagrożenie: przetwarzanie złośliwie spreparowanych wiadomości serwera mogło doprowadzić do uszkodzenia sterty.

Opis: ten błąd naprawiono przez poprawienie sprawdzania.

CVE-2021-1883: Gabe Kirkpatrick (@gabe_k)

Heimdal

Dostępne dla: systemu macOS Catalina

Zagrożenie: użytkownik lokalny może ujawnić poufne informacje użytkownika.

Opis: naprawiono błąd logiki przez poprawienie zarządzania stanem.

CVE-2021-30697: Gabe Kirkpatrick (@gabe_k)

Heimdal

Dostępne dla: systemu macOS Catalina

Zagrożenie: złośliwie spreparowana aplikacja mogła wykonać dowolny kod i doprowadzić w ten sposób do ujawnienia informacji o użytkowniku.

Opis: naprawiono błąd dotyczący użycia po zwolnieniu przez poprawienie procedury zarządzania pamięcią.

CVE-2021-30683: Gabe Kirkpatrick (@gabe_k)

ImageIO

Dostępne dla: systemu macOS Catalina

Zagrożenie: przetwarzanie złośliwie spreparowanego obrazu może doprowadzić do ujawnienia informacji o użytkowniku.

Opis: naprawiono błąd odczytu spoza zakresu przez poprawienie mechanizmu sprawdzania ograniczeń.

CVE-2021-30687: Hou JingYi (@hjy79425575) z firmy Qihoo 360

ImageIO

Dostępne dla: systemu macOS Catalina

Zagrożenie: przetworzenie złośliwie spreparowanego obrazu może doprowadzić do wykonania dowolnego kodu.

Opis: ten błąd naprawiono przez poprawienie sprawdzania.

CVE-2021-30701: Mickey Jin (@patch1t) z firmy Trend Micro i Ye Zhang z firmy Baidu Security

ImageIO

Dostępne dla: systemu macOS Catalina

Zagrożenie: przetworzenie złośliwie spreparowanego obrazu może doprowadzić do wykonania dowolnego kodu.

Opis: usunięto błąd zapisu poza zakresem przez poprawienie procedury sprawdzania poprawności danych wejściowych.

CVE-2021-30743: CFF z zespołu Topsec Alpha, anonimowy badacz, oraz Jeonghoon Shin (@singi21a) z firmy THEORI w ramach programu Zero Day Initiative firmy Trend Micro

ImageIO

Dostępne dla: systemu macOS Catalina

Zagrożenie: przetwarzanie złośliwie spreparowanego pliku ASTC może spowodować ujawnienie zawartości pamięci

Opis: ten błąd naprawiono przez poprawienie sprawdzania.

CVE-2021-30705: Ye Zhang z Baidu Security

Intel Graphics Driver

Dostępne dla: systemu macOS Catalina

Zagrożenie: złośliwie spreparowana aplikacja może być w stanie wykonać dowolny kod z uprawnieniami jądra.

Opis: usunięto błąd zapisu spoza zakresu przez poprawienie mechanizmu sprawdzania ograniczeń.

CVE-2021-30728: Liu Long z Ant Security Light-Year Lab

Intel Graphics Driver

Dostępne dla: systemu macOS Catalina

Zagrożenie: naprawiono błąd odczytu poza dozwolonym zakresem przez usunięcie kodu związanego z luką w zabezpieczeniach.

Opis: użytkownik lokalny może być w stanie spowodować nieoczekiwane zamknięcie systemu lub odczytanie pamięci jądra.

CVE-2021-30719: anonimowy badacz w ramach programu Zero Day Initiative firmy Trend Micro

Wpis dodano 21 lipca 2021 r.

Intel Graphics Driver

Dostępne dla: systemu macOS Catalina

Zagrożenie: usunięto błąd odczytu spoza zakresu przez poprawienie mechanizmu sprawdzania ograniczeń.

Opis: złośliwie spreparowana aplikacja może być w stanie wykonać dowolny kod z uprawnieniami jądra.

CVE-2021-30726: Yinyi Wu (@3ndy1) z zespołu Vulcan firmy Qihoo 360

Wpis dodano 21 lipca 2021 r.

Kernel

Dostępne dla: systemu macOS Catalina

Zagrożenie: aplikacja może być w stanie wykonać dowolny kod z uprawnieniami jądra.

Opis: naprawiono błąd logiki przez poprawienie zarządzania stanem.

CVE-2021-30704: anonimowy badacz

Kernel

Dostępne dla: systemu macOS Catalina

Zagrożenie: przetworzenie złośliwie spreparowanej wiadomości mogło doprowadzić do ataku typu „odmowa usługi”.

Opis: naprawiono błąd logiki przez poprawienie zarządzania stanem.

CVE-2021-30715: brytyjska organizacja National Cyber Security Centre (NCSC)

Kernel

Dostępne dla: systemu macOS Catalina

Zagrożenie: naprawiono błąd powodujący uszkodzenie zawartości pamięci przez poprawienie sprawdzania poprawności.

Opis: lokalny atakujący może być w stanie podwyższyć swój poziom uprawnień.

CVE-2021-30739: Zuozhi Fan (@pattern_F_) z Ant Group Tianqiong Security Lab

Wpis dodano 21 lipca 2021 r.

Login Window

Dostępne dla: systemu macOS Catalina

Zagrożenie: osoba z fizycznym dostępem do komputera Mac może być w stanie ominąć okno logowania.

Opis: naprawiono błąd logiki przez poprawienie zarządzania stanem.

CVE-2021-30702: Jewel Lambert z Original Spin, LLC.

Mail

Dostępne dla: systemu macOS Catalina

Zagrożenie: naprawiono błąd logiczny przez poprawienie zarządzania stanem.

Opis: atakująca osoba z uprzywilejowanym dostępem do sieci może być w stanie sfałszować stan aplikacji.

CVE-2021-30696: Fabian Ising i Damian Poddebniak z Münster University of Applied Sciences

Wpis dodano 21 lipca 2021 r.

Model I/O

Dostępne dla: systemu macOS Catalina

Zagrożenie: przetwarzanie złośliwie spreparowanego pliku USD może spowodować ujawnienie zawartości pamięci

Opis: usunięto błąd odczytu spoza zakresu przez poprawienie procedury sprawdzania poprawności danych wejściowych.

CVE-2021-30819

Wpis dodano 25 maja 2022 r.

Model I/O

Dostępne dla: systemu macOS Catalina

Zagrożenie: przetwarzanie złośliwie spreparowanego pliku USD może spowodować ujawnienie zawartości pamięci

Opis: usunięto błąd dotyczący ujawniania pamięci przez poprawienie mechanizmu zarządzania stanem.

CVE-2021-30723: Mickey Jin (@patch1t) z firmy Trend Micro

CVE-2021-30691: Mickey Jin (@patch1t) z firmy Trend Micro

CVE-2021-30694: Mickey Jin (@patch1t) z firmy Trend Micro

CVE-2021-30692: Mickey Jin (@patch1t) z firmy Trend Micro

Model I/O

Dostępne dla: systemu macOS Catalina

Zagrożenie: przetwarzanie złośliwie spreparowanego pliku USD może spowodować ujawnienie zawartości pamięci

Opis: usunięto błąd odczytu spoza zakresu przez poprawienie procedury sprawdzania poprawności danych wejściowych.

CVE-2021-30746: Mickey Jin (@patch1t) z firmy Trend Micro

Model I/O

Dostępne dla: systemu macOS Catalina

Zagrożenie: przetworzenie złośliwie spreparowanego obrazu może doprowadzić do wykonania dowolnego kodu.

Opis: usunięto błąd sprawdzania poprawności przez poprawienie logiki sprawdzania.

CVE-2021-30693: Mickey Jin (@patch1t) i Junzhi Lu (@pwn0rz) z firmy Trend Micro

Model I/O

Dostępne dla: systemu macOS Catalina

Zagrożenie: przetwarzanie złośliwie spreparowanego pliku USD może spowodować ujawnienie zawartości pamięci.

Opis: naprawiono błąd odczytu spoza zakresu przez poprawienie mechanizmu sprawdzania ograniczeń.

CVE-2021-30695: Mickey Jin (@patch1t) i Junzhi Lu (@pwn0rz) z firmy Trend Micro

Model I/O

Dostępne dla: systemu macOS Catalina

Zagrożenie: przetworzenie złośliwie spreparowanego pliku USD może spowodować nieoczekiwane zamknięcie aplikacji lub wykonanie dowolnego kodu.

Opis: usunięto błąd odczytu spoza zakresu przez poprawienie procedury sprawdzania poprawności danych wejściowych.

CVE-2021-30708: Mickey Jin (@patch1t) i Junzhi Lu (@pwn0rz) z firmy Trend Micro

Model I/O

Dostępne dla: systemu macOS Catalina

Zagrożenie: przetwarzanie złośliwie spreparowanego pliku USD może spowodować ujawnienie zawartości pamięci

Opis: ten błąd naprawiono przez poprawienie sprawdzania.

CVE-2021-30709: Mickey Jin (@patch1t) z firmy Trend Micro

Model I/O

Dostępne dla: systemu macOS Catalina

Zagrożenie: przetworzenie złośliwie spreparowanego pliku USD może spowodować nieoczekiwane zamknięcie aplikacji lub wykonanie dowolnego kodu.

Opis: naprawiono błąd powodujący uszkodzenie zawartości pamięci przez poprawienie procedury zarządzania stanem.

CVE-2021-30725: Mickey Jin (@patch1t) z firmy Trend Micro

NSOpenPanel

Dostępne dla: systemu macOS Catalina

Zagrożenie: aplikacja może uzyskać podwyższony poziom uprawnień.

Opis: usunięto błąd przez usunięcie kodu związanego z luką w zabezpieczeniach.

CVE-2021-30679: Gabe Kirkpatrick (@gabe_k)

OpenLDAP

Dostępne dla: systemu macOS Catalina

Zagrożenie: osoba atakująca zdalnie może spowodować atak typu „odmowa usługi”.

Opis: ten błąd naprawiono przez poprawienie sprawdzania.

CVE-2020-36226

CVE-2020-36229

CVE-2020-36225

CVE-2020-36224

CVE-2020-36223

CVE-2020-36227

CVE-2020-36228

CVE-2020-36221

CVE-2020-36222

CVE-2020-36230

Security

Dostępne dla: systemu macOS Catalina

Zagrożenie: naprawiono błąd powodujący uszkodzenie zawartości pamięci w dekoderze ASN.1 przez usunięcie kodu związanego z luką w zabezpieczeniach.

Opis: przetworzenie złośliwie spreparowanego certyfikatu może doprowadzić do wykonania dowolnego kodu.

CVE-2021-30737: xerub

Wpis dodano 21 lipca 2021 r.

smbx

Dostępne dla: systemu macOS Catalina

Zagrożenie: osoba atakująca z uprzywilejowanym dostępem do sieci może wykonać atak typu „odmowa usługi”.

Opis: naprawiono błąd logiki przez poprawienie zarządzania stanem.

CVE-2021-30716: Aleksandar Nikolic z Cisco Talos

smbx

Dostępne dla: systemu macOS Catalina

Zagrożenie: atakująca osoba z uprzywilejowanym dostępem do sieci może być w stanie wykonać dowolny kod.

Opis: naprawiono błąd powodujący uszkodzenie zawartości pamięci przez poprawienie procedury zarządzania stanem.

CVE-2021-30717: Aleksandar Nikolic z Cisco Talos

smbx

Dostępne dla: systemu macOS Catalina

Zagrożenie: osoba atakująca zdalnie może spowodować nieoczekiwane zakończenie działania aplikacji lub wykonanie dowolnego kodu.

Opis: naprawiono błąd logiki przez poprawienie zarządzania stanem.

CVE-2021-30712: Aleksandar Nikolic z Cisco Talos

smbx

Dostępne dla: systemu macOS Catalina

Zagrożenie: atakujący z uprzywilejowanym dostępem do sieci może ujawnić poufne informacje użytkownika.

Opis: usunięto błąd w procedurze obsługi wyrażeń przez poprawienie procedury sprawdzania poprawności.

CVE-2021-30721: Aleksandar Nikolic z Cisco Talos

smbx

Dostępne dla: systemu macOS Catalina

Zagrożenie: atakujący z uprzywilejowanym dostępem do sieci może ujawnić poufne informacje użytkownika.

Opis: usunięto błąd dotyczący ujawniania pamięci przez poprawienie mechanizmu zarządzania stanem.

CVE-2021-30722: Aleksandar Nikolic z Cisco Talos

TCC

Dostępne dla: systemu macOS Catalina

Zagrożenie: złośliwie spreparowana aplikacja może być w stanie wysyłać nieautoryzowane zdarzenia Apple do Findera.

Opis: usunięto błąd sprawdzania poprawności przez poprawienie logiki sprawdzania.

CVE-2021-30671: Ryan Bell (@iRyanBell)

Dodatkowe podziękowania

App Store

Dziękujemy za udzieloną pomoc: Thijs Alkemade z Computest (dział badań).

CFString

Dziękujemy anonimowemu badaczowi za pomoc.

CoreCapture

Dziękujemy za udzieloną pomoc: Zuozhi Fan (@pattern_F_) z Ant-financial TianQiong Security Lab.

Przedstawione informacje dotyczące produktów, które nie zostały wyprodukowane przez firmę Apple, bądź niezależnych witryn internetowych, które nie są kontrolowane ani testowane przez firmę Apple, nie mają charakteru rekomendacji. Firma Apple nie ponosi odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie witryn bądź produktów innych firm. Firma Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności ani wiarygodności witryn internetowych innych firm. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać dodatkowe informacje.

Data publikacji: