Zawartość związana z zabezpieczeniami w systemach iOS 14.6 i iPadOS 14.6

W tym dokumencie opisano zawartość związaną z zabezpieczeniami w systemach iOS 14.6 i iPadOS 14.6.

Uaktualnienia zabezpieczeń Apple

W celu ochrony swoich klientów Apple nie ujawnia, nie omawia ani nie potwierdza zagrożeń bezpieczeństwa przed ich zbadaniem i udostępnieniem poprawek lub wersji oprogramowania. Najnowsze wersje są wymienione na stronie Uaktualnienia zabezpieczeń firmy Apple.

Gdy jest to możliwe, w dokumentach Apple dotyczących bezpieczeństwa odniesienia do luk w zabezpieczeniach są wykonywane za pomocą identyfikatorów CVE.

Więcej informacji na temat zabezpieczeń jest dostępnych na stronie Bezpieczeństwo produktów firmy Apple.

iOS 14.6 i iPadOS 14.6

Wydano 24 maja 2021 r.

Audio

Dostępne dla: telefonu iPhone 6s i nowszych, iPada Pro (wszystkich modeli), iPada Air 2 i nowszych, iPada 5. generacji i nowszych, iPada mini 4 i nowszych oraz iPoda touch (7. generacji)

Zagrożenie: przetworzenie złośliwie spreparowanego pliku audio może doprowadzić do wykonania dowolnego kodu.

Opis: ten błąd naprawiono przez poprawienie sprawdzania.

CVE-2021-30707: hjy79425575 w ramach programu Zero Day Initiative firmy Trend Micro

Audio

Dostępne dla: telefonu iPhone 6s i nowszych, iPada Pro (wszystkich modeli), iPada Air 2 i nowszych, iPada 5. generacji i nowszych, iPada mini 4 i nowszych oraz iPoda touch (7. generacji)

Zagrożenie: analizowanie złośliwie spreparowanego pliku audio może doprowadzić do ujawnienia informacji o użytkowniku.

Opis: ten błąd naprawiono przez poprawienie sprawdzania.

CVE-2021-30685: Mickey Jin (@patch1t) z firmy Trend Micro

AVEVideoEncoder

Dostępne dla: telefonu iPhone 6s i nowszych, iPada Pro (wszystkich modeli), iPada Air 2 i nowszych, iPada 5. generacji i nowszych, iPada mini 4 i nowszych oraz iPoda touch (7. generacji)

Zagrożenie: aplikacja może być w stanie spowodować nieoczekiwane zamknięcie systemu lub zapisanie pamięci jądra.

Opis: usunięto sytuację wyścigu przez poprawienie obsługi stanu.

CVE-2021-30714: @08Tc3wBB z ZecOps i George Nosenko

CommCenter

Dostępne dla: telefonu iPhone 6s i nowszych, iPada Pro (wszystkich modeli), iPada Air 2 i nowszych, iPada 5. generacji i nowszych, iPada mini 4 i nowszych oraz iPoda touch (7. generacji)

Zagrożenie: urządzenie może akceptować nieprawidłowe wyniki aktywacji.

Opis: naprawiono błąd logiczny przez poprawienie ograniczeń.

CVE-2021-30729: CHRISTIAN MINA

Core Services

Dostępne dla: telefonu iPhone 6s i nowszych, iPada Pro (wszystkich modeli), iPada Air 2 i nowszych, iPada 5. generacji i nowszych, iPada mini 4 i nowszych oraz iPoda touch (7. generacji)

Zagrożenie: złośliwie spreparowana aplikacja może być w stanie uzyskać uprawnienia użytkownika root.

Opis: w procedurze obsługi łączy symbolicznych występował błąd sprawdzania poprawności. Ten błąd naprawiono przez poprawienie procedury sprawdzania poprawności łączy symbolicznych.

CVE-2021-30681: Zhongcheng Li (CK01)

CoreAudio

Dostępne dla: telefonu iPhone 6s i nowszych, iPada Pro (wszystkich modeli), iPada Air 2 i nowszych, iPada 5. generacji i nowszych, iPada mini 4 i nowszych oraz iPoda touch (7. generacji)

Zagrożenie: przetworzenie złośliwie spreparowanego pliku audio może spowodować ujawnienie zastrzeżonej pamięci.

Opis: naprawiono błąd odczytu spoza zakresu przez poprawienie mechanizmu sprawdzania ograniczeń.

CVE-2021-30686: Mickey Jin z Trend Micro

CoreText

Dostępne dla: telefonu iPhone 6s i nowszych, iPada Pro (wszystkich modeli), iPada Air 2 i nowszych, iPada 5. generacji i nowszych, iPada mini 4 i nowszych oraz iPoda touch (7. generacji)

Zagrożenie: usunięto błąd odczytu spoza zakresu przez poprawienie procedury sprawdzania poprawności danych wejściowych.

Opis: przetwarzanie złośliwie spreparowanej czcionki może spowodować ujawnienie pamięci procesowej.

CVE-2021-30733: Sunglin z Knownsec 404

CVE-2021-30753: Xingwei Lin z Ant Security Light-Year Lab

Wpis dodano 21 lipca 2021 r.

Crash Reporter

Dostępne dla: telefonu iPhone 6s i nowszych, iPada Pro (wszystkich modeli), iPada Air 2 i nowszych, iPada 5. generacji i nowszych, iPada mini 4 i nowszych oraz iPoda touch (7. generacji)

Zagrożenie: złośliwa aplikacja może być w stanie zmodyfikować chronione części systemu plików.

Opis: naprawiono błąd logiki przez poprawienie zarządzania stanem.

CVE-2021-30727: Cees Elzinga

CVMS

Dostępne dla: telefonu iPhone 6s i nowszych, iPada Pro (wszystkich modeli), iPada Air 2 i nowszych, iPada 5. generacji i nowszych, iPada mini 4 i nowszych oraz iPoda touch (7. generacji)

Zagrożenie: lokalny atakujący może być w stanie podwyższyć swój poziom uprawnień.

Opis: ten błąd naprawiono przez poprawienie sprawdzania.

CVE-2021-30724: Mickey Jin (@patch1t) z firmy Trend Micro

FontParser

Dostępne dla: telefonu iPhone 6s i nowszych, iPada Pro (wszystkich modeli), iPada Air 2 i nowszych, iPada 5. generacji i nowszych, iPada mini 4 i nowszych oraz iPoda touch (7. generacji)

Zagrożenie: przetworzenie złośliwie spreparowanego pliku czcionki może doprowadzić do wykonania dowolnego kodu.

Opis: usunięto błąd zapisu poza zakresem przez poprawienie procedury sprawdzania poprawności danych wejściowych.

CVE-2021-30771: Mickey Jin (@patch1t) z Trend Micro, CFF z Topsec Alpha Team

Wpis dodano 19 stycznia 2022 r.

Heimdal

Dostępne dla: telefonu iPhone 6s i nowszych, iPada Pro (wszystkich modeli), iPada Air 2 i nowszych, iPada 5. generacji i nowszych, iPada mini 4 i nowszych oraz iPoda touch (7. generacji)

Zagrożenie: użytkownik lokalny może ujawnić poufne informacje użytkownika.

Opis: naprawiono błąd logiki przez poprawienie zarządzania stanem.

CVE-2021-30697: Gabe Kirkpatrick (@gabe_k)

Heimdal

Dostępne dla: telefonu iPhone 6s i nowszych, iPada Pro (wszystkich modeli), iPada Air 2 i nowszych, iPada 5. generacji i nowszych, iPada mini 4 i nowszych oraz iPoda touch (7. generacji)

Zagrożenie: złośliwa aplikacja może przeprowadzić atak typu „odmowa usługi” (DoS) lub ujawnić zawartość pamięci

Opis: naprawiono błąd powodujący uszkodzenie zawartości pamięci przez poprawienie procedury zarządzania stanem.

CVE-2021-30710: Gabe Kirkpatrick (@gabe_k)

ImageIO

Dostępne dla: telefonu iPhone 6s i nowszych, iPada Pro (wszystkich modeli), iPada Air 2 i nowszych, iPada 5. generacji i nowszych, iPada mini 4 i nowszych oraz iPoda touch (7. generacji)

Zagrożenie: przetwarzanie złośliwie spreparowanego obrazu może doprowadzić do ujawnienia informacji o użytkowniku.

Opis: naprawiono błąd odczytu spoza zakresu przez poprawienie mechanizmu sprawdzania ograniczeń.

CVE-2021-30687: Hou JingYi (@hjy79425575) z firmy Qihoo 360

ImageIO

Dostępne dla: telefonu iPhone 6s i nowszych, iPada Pro (wszystkich modeli), iPada Air 2 i nowszych, iPada 5. generacji i nowszych, iPada mini 4 i nowszych oraz iPoda touch (7. generacji)

Zagrożenie: przetwarzanie złośliwie spreparowanego obrazu może doprowadzić do ujawnienia informacji o użytkowniku.

Opis: ten błąd naprawiono przez poprawienie sprawdzania.

CVE-2021-30700: Ye Zhang (@co0py_Cat) z firmy Baidu Security

ImageIO

Dostępne dla: telefonu iPhone 6s i nowszych, iPada Pro (wszystkich modeli), iPada Air 2 i nowszych, iPada 5. generacji i nowszych, iPada mini 4 i nowszych oraz iPoda touch (7. generacji)

Zagrożenie: przetworzenie złośliwie spreparowanego obrazu może doprowadzić do wykonania dowolnego kodu.

Opis: ten błąd naprawiono przez poprawienie sprawdzania.

CVE-2021-30701: Mickey Jin (@patch1t) z firmy Trend Micro i Ye Zhang z firmy Baidu Security

ImageIO

Dostępne dla: telefonu iPhone 6s i nowszych, iPada Pro (wszystkich modeli), iPada Air 2 i nowszych, iPada 5. generacji i nowszych, iPada mini 4 i nowszych oraz iPoda touch (7. generacji)

Zagrożenie: przetwarzanie złośliwie spreparowanego pliku ASTC może spowodować ujawnienie zawartości pamięci

Opis: ten błąd naprawiono przez poprawienie sprawdzania.

CVE-2021-30705: Ye Zhang z Baidu Security

ImageIO

Dostępne dla: telefonu iPhone 6s i nowszych, iPada Pro (wszystkich modeli), iPada Air 2 i nowszych, iPada 5. generacji i nowszych, iPada mini 4 i nowszych oraz iPoda touch (7. generacji)

Zagrożenie: ten błąd naprawiono przez poprawienie sprawdzania.

Opis: przetwarzanie złośliwie spreparowanego obrazu może doprowadzić do ujawnienia informacji o użytkowniku.

CVE-2021-30706: anonimowy użytkownik w ramach programu Zero Day Initiative firmy Trend Micro, Jzhu w ramach programu Zero Day Initiative firmy Trend Micro

Wpis dodano 21 lipca 2021 r.

Kernel

Dostępne dla: telefonu iPhone 6s i nowszych, iPada Pro (wszystkich modeli), iPada Air 2 i nowszych, iPada 5. generacji i nowszych, iPada mini 4 i nowszych oraz iPoda touch (7. generacji)

Zagrożenie: złośliwie spreparowana aplikacja może być w stanie wykonać dowolny kod z uprawnieniami jądra.

Opis: usunięto błąd logiczny przez poprawienie procedury sprawdzania poprawności.

CVE-2021-30740: Linus Henze (pinauten.de)

Kernel

Dostępne dla: telefonu iPhone 6s i nowszych, iPada Pro (wszystkich modeli), iPada Air 2 i nowszych, iPada 5. generacji i nowszych, iPada mini 4 i nowszych oraz iPoda touch (7. generacji)

Zagrożenie: złośliwa aplikacja może ujawnić zastrzeżoną pamięć.

Opis: ten błąd naprawiono przez poprawienie sprawdzania.

CVE-2021-30674: Siddharth Aeri (@b1n4r1b01)

Kernel

Dostępne dla: telefonu iPhone 6s i nowszych, iPada Pro (wszystkich modeli), iPada Air 2 i nowszych, iPada 5. generacji i nowszych, iPada mini 4 i nowszych oraz iPoda touch (7. generacji)

Zagrożenie: aplikacja może być w stanie wykonać dowolny kod z uprawnieniami jądra.

Opis: naprawiono błąd logiki przez poprawienie zarządzania stanem.

CVE-2021-30704: anonimowy badacz

Kernel

Dostępne dla: telefonu iPhone 6s i nowszych, iPada Pro (wszystkich modeli), iPada Air 2 i nowszych, iPada 5. generacji i nowszych, iPada mini 4 i nowszych oraz iPoda touch (7. generacji)

Zagrożenie: przetworzenie złośliwie spreparowanej wiadomości mogło doprowadzić do ataku typu „odmowa usługi”.

Opis: naprawiono błąd logiki przez poprawienie zarządzania stanem.

CVE-2021-30715: brytyjska organizacja National Cyber Security Centre (NCSC)

Kernel

Dostępne dla: telefonu iPhone 6s i nowszych, iPada Pro (wszystkich modeli), iPada Air 2 i nowszych, iPada 5. generacji i nowszych, iPada mini 4 i nowszych oraz iPoda touch (7. generacji)

Zagrożenie: aplikacja może być w stanie wykonać dowolny kod z uprawnieniami jądra.

Opis: usunięto błąd przepełnienia buforu przez poprawienie procedury sprawdzania poprawności rozmiaru.

CVE-2021-30736: Ian Beer z Google Project Zero

Kernel

Dostępne dla: telefonu iPhone 6s i nowszych, iPada Pro (wszystkich modeli), iPada Air 2 i nowszych, iPada 5. generacji i nowszych, iPada mini 4 i nowszych oraz iPoda touch (7. generacji)

Zagrożenie: naprawiono błąd dwukrotnego zwolnienia pamięci przez poprawienie procedury zarządzania pamięcią.

Opis: aplikacja może być w stanie wykonać dowolny kod z uprawnieniami jądra.

CVE-2021-30703: anonimowy badacz

Wpis dodano 21 lipca 2021 r.

LaunchServices

Dostępne dla: telefonu iPhone 6s i nowszych, iPada Pro (wszystkich modeli), iPada Air 2 i nowszych, iPada 5. generacji i nowszych, iPada mini 4 i nowszych oraz iPoda touch (7. generacji)

Zagrożenie: złośliwa aplikacja może być w stanie wydostać się ze swojej piaskownicy.

Opis: ten błąd naprawiono przez poprawienie procedury oczyszczania środowiska.

CVE-2021-30677: Ron Waisberg (@epsilan)

Mail

Dostępne dla: telefonu iPhone 6s i nowszych, iPada Pro (wszystkich modeli), iPada Air 2 i nowszych, iPada 5. generacji i nowszych, iPada mini 4 i nowszych oraz iPoda touch (7. generacji)

Zagrożenie: przetworzenie złośliwie spreparowanej wiadomości e-mail może doprowadzić do nieoczekiwanej modyfikacji pamięci lub zakończenia działania aplikacji.

Opis: naprawiono błąd dotyczący użycia po zwolnieniu przez poprawienie procedury zarządzania pamięcią.

CVE-2021-30741: SYMaster z Mobile EDR Team firmy ZecOps

MediaRemote

Dostępne dla: telefonu iPhone 6s i nowszych, iPada Pro (wszystkich modeli), iPada Air 2 i nowszych, iPada 5. generacji i nowszych, iPada mini 4 i nowszych oraz iPoda touch (7. generacji)

Zagrożenie: rozwiązano problem związany z sekcją Odtwarzane przez poprawienie uprawnień.

Opis: lokalny atakujący może przeglądać informacje z sekcji Odtwarzane z ekranu blokady.

CVE-2021-30756: Ricky D'Amelio, Jatayu Holznagel (@jholznagel)

Wpis dodano 21 lipca 2021 r.

Model I/O

Dostępne dla: telefonu iPhone 6s i nowszych, iPada Pro (wszystkich modeli), iPada Air 2 i nowszych, iPada 5. generacji i nowszych, iPada mini 4 i nowszych oraz iPoda touch (7. generacji)

Zagrożenie: przetwarzanie złośliwie spreparowanego pliku USD może spowodować ujawnienie zawartości pamięci.

Opis: usunięto błąd dotyczący ujawniania pamięci przez poprawienie mechanizmu zarządzania stanem.

CVE-2021-30723: Mickey Jin (@patch1t) z firmy Trend Micro

CVE-2021-30691: Mickey Jin (@patch1t) z firmy Trend Micro

CVE-2021-30692: Mickey Jin (@patch1t) z firmy Trend Micro

CVE-2021-30694: Mickey Jin (@patch1t) z firmy Trend Micro

Model I/O

Dostępne dla: telefonu iPhone 6s i nowszych, iPada Pro (wszystkich modeli), iPada Air 2 i nowszych, iPada 5. generacji i nowszych, iPada mini 4 i nowszych oraz iPoda touch (7. generacji)

Zagrożenie: przetworzenie złośliwie spreparowanego pliku USD może spowodować nieoczekiwane zamknięcie aplikacji lub wykonanie dowolnego kodu.

Opis: naprawiono błąd powodujący uszkodzenie zawartości pamięci przez poprawienie procedury zarządzania stanem.

CVE-2021-30725: Mickey Jin (@patch1t) z firmy Trend Micro

Model I/O

Dostępne dla: telefonu iPhone 6s i nowszych, iPada Pro (wszystkich modeli), iPada Air 2 i nowszych, iPada 5. generacji i nowszych, iPada mini 4 i nowszych oraz iPoda touch (7. generacji)

Zagrożenie: przetwarzanie złośliwie spreparowanego pliku USD może spowodować ujawnienie zawartości pamięci.

Opis: usunięto błąd odczytu spoza zakresu przez poprawienie procedury sprawdzania poprawności danych wejściowych.

CVE-2021-30746: Mickey Jin (@patch1t) z firmy Trend Micro

Model I/O

Dostępne dla: telefonu iPhone 6s i nowszych, iPada Pro (wszystkich modeli), iPada Air 2 i nowszych, iPada 5. generacji i nowszych, iPada mini 4 i nowszych oraz iPoda touch (7. generacji)

Zagrożenie: przetworzenie złośliwie spreparowanego obrazu może doprowadzić do wykonania dowolnego kodu.

Opis: usunięto błąd sprawdzania poprawności przez poprawienie logiki sprawdzania.

CVE-2021-30693: Mickey Jin (@patch1t) i Junzhi Lu (@pwn0rz) z firmy Trend Micro

Model I/O

Dostępne dla: telefonu iPhone 6s i nowszych, iPada Pro (wszystkich modeli), iPada Air 2 i nowszych, iPada 5. generacji i nowszych, iPada mini 4 i nowszych oraz iPoda touch (7. generacji)

Zagrożenie: przetwarzanie złośliwie spreparowanego pliku USD może spowodować ujawnienie zawartości pamięci.

Opis: naprawiono błąd odczytu spoza zakresu przez poprawienie mechanizmu sprawdzania ograniczeń.

CVE-2021-30695: Mickey Jin (@patch1t) i Junzhi Lu (@pwn0rz) z firmy Trend Micro

Model I/O

Dostępne dla: telefonu iPhone 6s i nowszych, iPada Pro (wszystkich modeli), iPada Air 2 i nowszych, iPada 5. generacji i nowszych, iPada mini 4 i nowszych oraz iPoda touch (7. generacji)

Zagrożenie: przetworzenie złośliwie spreparowanego pliku USD może spowodować nieoczekiwane zamknięcie aplikacji lub wykonanie dowolnego kodu.

Opis: usunięto błąd odczytu spoza zakresu przez poprawienie procedury sprawdzania poprawności danych wejściowych.

CVE-2021-30708: Mickey Jin (@patch1t) i Junzhi Lu (@pwn0rz) z firmy Trend Micro

Model I/O

Dostępne dla: telefonu iPhone 6s i nowszych, iPada Pro (wszystkich modeli), iPada Air 2 i nowszych, iPada 5. generacji i nowszych, iPada mini 4 i nowszych oraz iPoda touch (7. generacji)

Zagrożenie: przetwarzanie złośliwie spreparowanego pliku USD może spowodować ujawnienie zawartości pamięci.

Opis: ten błąd naprawiono przez poprawienie sprawdzania.

CVE-2021-30709: Mickey Jin (@patch1t) z firmy Trend Micro

Networking

Dostępne dla: telefonu iPhone 6s i nowszych, iPada Pro (wszystkich modeli), iPada Air 2 i nowszych, iPada 5. generacji i nowszych, iPada mini 4 i nowszych oraz iPoda touch (7. generacji)

Zagrożenie: odwiedzenie złośliwie spreparowanej strony internetowej może doprowadzić do ataku typu „odmowa usługi” na system.

Opis: naprawiono błąd logiki przez poprawienie zarządzania stanem.

CVE-2021-1821: Georgi Valkov (httpstorm.com)

Wpis dodano 19 stycznia 2022 r.

Notes

Dostępne dla: telefonu iPhone 6s i nowszych, iPada Pro (wszystkich modeli), iPada Air 2 i nowszych, iPada 5. generacji i nowszych, iPada mini 4 i nowszych oraz iPoda touch (7. generacji)

Zagrożenie: użytkownik może być w stanie przeglądać treści objęte ograniczeniami z poziomu zablokowanego ekranu.

Opis: naprawiono błąd zarządzania oknami przez poprawienie procedury zarządzania stanem.

CVE-2021-30699: videosdebarraquito

Safari

Dostępne dla: telefonu iPhone 6s i nowszych, iPada Pro (wszystkich modeli), iPada Air 2 i nowszych, iPada 5. generacji i nowszych, iPada mini 4 i nowszych oraz iPoda touch (7. generacji)

Zagrożenie: użytkownik może nie być w stanie usunąć całkowicie historii przeglądania.

Opis: błąd naprawiono przez poprawienie procedur obsługi procesów logicznych uprawnień.

CVE-2021-30999: anonimowy badacz

Wpis dodano 25 maja 2022 r.

Security

Dostępne dla: telefonu iPhone 6s i nowszych, iPada Pro (wszystkich modeli), iPada Air 2 i nowszych, iPada 5. generacji i nowszych, iPada mini 4 i nowszych oraz iPoda touch (7. generacji)

Zagrożenie: przetworzenie złośliwie spreparowanego certyfikatu może doprowadzić do wykonania dowolnego kodu

Opis: naprawiono błąd powodujący uszkodzenie zawartości pamięci w dekoderze ASN.1 przez usunięcie kodu związanego z luką w zabezpieczeniach.

CVE-2021-30737: xerub

WebKit

Dostępne dla: telefonu iPhone 6s i nowszych, iPada Pro (wszystkich modeli), iPada Air 2 i nowszych, iPada 5. generacji i nowszych, iPada mini 4 i nowszych oraz iPoda touch (7. generacji)

Zagrożenie: przetworzenie złośliwie spreparowanej zawartości internetowej może spowodować atak UXSS (universal cross site scripting).

Opis: naprawiono błąd związany z obsługą różnych źródeł w elementach iframe przez poprawienie mechanizmu śledzenia źródeł informacji dotyczących zabezpieczeń.

CVE-2021-30744: Dan Hite z firmy jsontop

WebKit

Dostępne dla: telefonu iPhone 6s i nowszych, iPada Pro (wszystkich modeli), iPada Air 2 i nowszych, iPada 5. generacji i nowszych, iPada mini 4 i nowszych oraz iPoda touch (7. generacji)

Zagrożenie: przetworzenie złośliwie spreparowanej zawartości internetowej może doprowadzić do wykonania dowolnego kodu.

Opis: naprawiono błąd dotyczący użycia po zwolnieniu przez poprawienie procedury zarządzania pamięcią.

CVE-2021-21779: Marcin Towalski z Cisco Talos

WebKit

Dostępne dla: telefonu iPhone 6s i nowszych, iPada Pro (wszystkich modeli), iPada Air 2 i nowszych, iPada 5. generacji i nowszych, iPada mini 4 i nowszych oraz iPoda touch (7. generacji)

Zagrożenie: złośliwa aplikacja może być w stanie ujawnić poufne informacje użytkownika.

Opis: naprawiono błąd logiczny przez poprawienie ograniczeń.

CVE-2021-30682: Prakash (@1lastBr3ath)

Wpis uaktualniono 21 lipca 2021 r.

WebKit

Dostępne dla: telefonu iPhone 6s i nowszych, iPada Pro (wszystkich modeli), iPada Air 2 i nowszych, iPada 5. generacji i nowszych, iPada mini 4 i nowszych oraz iPoda touch (7. generacji)

Zagrożenie: przetworzenie złośliwie spreparowanej zawartości internetowej może spowodować atak UXSS (universal cross site scripting).

Opis: naprawiono błąd logiki przez poprawienie zarządzania stanem.

CVE-2021-30689: anonimowy badacz

WebKit

Dostępne dla: telefonu iPhone 6s i nowszych, iPada Pro (wszystkich modeli), iPada Air 2 i nowszych, iPada 5. generacji i nowszych, iPada mini 4 i nowszych oraz iPoda touch (7. generacji)

Zagrożenie: przetworzenie złośliwie spreparowanej zawartości internetowej może doprowadzić do wykonania dowolnego kodu.

Opis: naprawiono wiele błędów powodujących uszkodzenie zawartości pamięci przez poprawienie procedury obsługi pamięci.

CVE-2021-30749: anonimowy badacz i mipu94 z laboratorium SEFCOM, ASU. w ramach programu Zero Day Initiative firmy Trend Micro

CVE-2021-30734: Jack Dates z RET2 Systems, Inc. (@ret2systems) w ramach programu Zero Day Initiative firmy Trend Micro

WebKit

Dostępne dla: telefonu iPhone 6s i nowszych, iPada Pro (wszystkich modeli), iPada Air 2 i nowszych, iPada 5. generacji i nowszych, iPada mini 4 i nowszych oraz iPoda touch (7. generacji)

Zagrożenie: złośliwa witryna może uzyskać dostęp do objętych ograniczeniami portów na dowolnych serwerach

Opis: naprawiono błąd logiczny przez poprawienie ograniczeń.

CVE-2021-30720: David Schütz (@xdavidhu)

WebRTC

Dostępne dla: telefonu iPhone 6s i nowszych, iPada Pro (wszystkich modeli), iPada Air 2 i nowszych, iPada 5. generacji i nowszych, iPada mini 4 i nowszych oraz iPoda touch (7. generacji)

Zagrożenie: osoba atakująca zdalnie może spowodować atak typu „odmowa usługi”.

Opis: naprawiono błąd dereferencji wskaźnika null przez poprawienie procedury sprawdzania poprawności danych wejściowych.

CVE-2021-23841: Tavis Ormandy z Google

CVE-2021-30698: Tavis Ormandy z Google

Wi-Fi

Dostępne dla: telefonu iPhone 6s i nowszych, iPada Pro (wszystkich modeli), iPada Air 2 i nowszych, iPada 5. generacji i nowszych, iPada mini 4 i nowszych oraz iPoda touch (7. generacji)

Zagrożenie: osoba atakująca znajdująca się w zasięgu sieci Wi-Fi może zmusić klienta do korzystania z mniej bezpiecznego mechanizmu uwierzytelniania.

Opis: usunięto błąd logiczny przez poprawienie procedury sprawdzania poprawności.

CVE-2021-30667: Raul Siles z DinoSec (@dinosec)

Dodatkowe podziękowania

AVEVideoEncoder

Dziękujemy za udzieloną pomoc: @08Tc3wBB.

CommCenter

Dziękujemy za udzieloną pomoc: CHRISTIAN MINA i Stefan Sterz (@0x7374) z Secure Mobile Networking Lab w TU Darmstadt oraz Industrial Software w TU Wien.

CoreCapture

Dziękujemy za udzieloną pomoc: Zuozhi Fan (@pattern_F_) z Ant-financial TianQiong Security Lab.

ImageIO

Dziękujemy Jzhu współpracującemu w ramach programu Zero Day Initiative firmy Trend Micro i anonimowemu badaczowi za ich pomoc.

Kernel

Dziękujemy za udzieloną pomoc: Saar Amar (@AmarSaar).

Wersje robocze wiadomości

Dziękujemy za udzieloną pomoc: Lauritz Holtmann (@_lauritz_).

NetworkExtension

Dziękujemy za udzieloną pomoc: Matthias Ortmann z Secure Mobile Networking Lab.

WebKit

Dziękujemy za udzieloną pomoc: Chris Salls (@salls) z Makai Security.

Przedstawione informacje dotyczące produktów, które nie zostały wyprodukowane przez firmę Apple, bądź niezależnych witryn internetowych, które nie są kontrolowane ani testowane przez firmę Apple, nie mają charakteru rekomendacji. Firma Apple nie ponosi odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie witryn bądź produktów innych firm. Firma Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności ani wiarygodności witryn internetowych innych firm. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać dodatkowe informacje.

Data publikacji: