Zawartość związana z zabezpieczeniami w uaktualnieniu zabezpieczeń 2021-003 Mojave

W tym dokumencie opisano zawartość związaną z zabezpieczeniami w uaktualnieniu zabezpieczeń 2021-003 Mojave.

Uaktualnienia zabezpieczeń Apple

W celu ochrony swoich klientów Apple nie ujawnia, nie omawia ani nie potwierdza zagrożeń bezpieczeństwa przed ich zbadaniem i udostępnieniem poprawek lub wersji oprogramowania. Najnowsze wersje są wymienione na stronie Uaktualnienia zabezpieczeń firmy Apple.

Gdy jest to możliwe, w dokumentach Apple dotyczących bezpieczeństwa odniesienia do luk w zabezpieczeniach są wykonywane za pomocą identyfikatorów CVE.

Więcej informacji na temat zabezpieczeń jest dostępnych na stronie Bezpieczeństwo produktów firmy Apple.

Uaktualnienie zabezpieczeń 2021-003 Mojave

Wydano 26 kwietnia 2021 r.

APFS

Dostępne dla: systemu macOS Mojave

Zagrożenie: użytkownik lokalny może być w stanie odczytywać dowolne pliki.

Opis: błąd naprawiono przez poprawienie procedur obsługi procesów logicznych uprawnień.

CVE-2021-1797: Thomas Tempelmann

Audio

Dostępne dla: systemu macOS Mojave

Zagrożenie: aplikacja może odczytać pamięć zastrzeżoną.

Opis: naprawiono błąd powodujący uszkodzenie zawartości pamięci przez poprawienie sprawdzania poprawności.

CVE-2021-1808: JunDong Xie z Ant Security Light-Year Lab

CFNetwork

Dostępne dla: systemu macOS Mojave

Zagrożenie: przetwarzanie złośliwie spreparowanej zawartości internetowej może ujawnić poufne informacje użytkownika.

Opis: naprawiono błąd inicjowania pamięci przez poprawienie procedury obsługi pamięci.

CVE-2021-1857: anonimowy badacz

CoreAudio

Dostępne dla: systemu macOS Mojave

Zagrożenie: złośliwa aplikacja może odczytać pamięć zastrzeżoną.

Opis: naprawiono błąd powodujący uszkodzenie zawartości pamięci przez poprawienie sprawdzania poprawności.

CVE-2021-1809: JunDong Xie z Ant Security Light-Year Lab

CoreGraphics

Dostępne dla: systemu macOS Mojave

Zagrożenie: otwarcie złośliwie spreparowanego pliku może spowodować nieoczekiwane zamknięcie aplikacji lub wykonanie dowolnego kodu.

Opis: naprawiono błąd powodujący uszkodzenie zawartości pamięci przez poprawienie sprawdzania poprawności.

CVE-2021-1847: Xuwei Liu z Uniwersytetu Purdue

CoreText

Dostępne dla: systemu macOS Mojave

Zagrożenie: przetwarzanie złośliwie spreparowanej czcionki może spowodować ujawnienie pamięci procesowej.

Opis: naprawiono błąd logiki przez poprawienie zarządzania stanem.

CVE-2021-1811: Xingwei Lin z Ant Security Light-Year Lab

curl

Dostępne dla: systemu macOS Catalina

Zagrożenie: złośliwy serwer może być w stanie ujawnić aktywne usługi

Opis: ten błąd naprawiono przez poprawienie sprawdzania.

CVE-2020-8284: Marian Rehak

Wpis dodano 6 maja 2021 r.

curl

Dostępne dla: systemu macOS Mojave

Zagrożenie: osoba atakująca zdalnie może spowodować atak typu „odmowa usługi”.

Opis: usunięto błąd przepełnienia buforu przez poprawienie procedury sprawdzania poprawności danych wejściowych.

CVE-2020-8285: xnynx

curl

Dostępne dla: systemu macOS Mojave

Zagrożenie: osoba atakująca może dostarczyć fałszywą odpowiedź OCSP wyglądającą na prawidłową.

Opis: ten błąd naprawiono przez poprawienie sprawdzania.

CVE-2020-8286: anonimowy badacz

DiskArbitration

Dostępne dla: systemu macOS Mojave

Zagrożenie: złośliwa aplikacja może być w stanie zmodyfikować chronione części systemu plików.

Opis: w DiskArbitration występował błąd uprawnień. Ten problem rozwiązano przez dodanie kontroli własności.

CVE-2021-1784: Csaba Fitzl (@theevilbit) z Offensive Security, anonimowy badacz oraz Mikko Kenttälä (@Turmio_) z SensorFu

FontParser

Dostępne dla: systemu macOS Mojave

Zagrożenie: przetworzenie złośliwie spreparowanego pliku czcionki może doprowadzić do wykonania dowolnego kodu.

Opis: usunięto błąd odczytu spoza zakresu przez poprawienie procedury sprawdzania poprawności danych wejściowych.

CVE-2021-1881: Hou JingYi (@hjy79425575) z Qihoo 360, anonimowy badacz, Xingwei Lin z Ant Security Light-Year Lab oraz Mickey Jin z Trend Micro

FontParser

Dostępne dla: systemu macOS Mojave

Zagrożenie: przetworzenie złośliwie spreparowanego pliku czcionki może doprowadzić do wykonania dowolnego kodu.

Opis: naprawiono błąd logiki przez poprawienie zarządzania stanem.

CVE-2020-27942: anonimowy badacz

Foundation

Dostępne dla: systemu macOS Mojave

Zagrożenie: złośliwie spreparowana aplikacja może być w stanie uzyskać uprawnienia użytkownika root.

Opis: usunięto błąd sprawdzania poprawności przez poprawienie logiki sprawdzania.

CVE-2021-1813: Cees Elzinga

ImageIO

Dostępne dla: systemu macOS Mojave

Zagrożenie: przetworzenie złośliwie spreparowanego obrazu może doprowadzić do wykonania dowolnego kodu.

Opis: ten błąd naprawiono przez poprawienie sprawdzania.

CVE-2021-1843: Ye Zhang z Baidu Security

Intel Graphics Driver

Dostępne dla: systemu macOS Mojave

Zagrożenie: aplikacja może być w stanie wykonać dowolny kod z uprawnieniami jądra.

Opis: usunięto błąd zapisu poza zakresem przez poprawienie procedury sprawdzania poprawności danych wejściowych.

CVE-2021-1805: ABC Research s.r.o. w ramach programu Zero Day Initiative firmy Trend Micro

Intel Graphics Driver

Dostępne dla: systemu macOS Mojave

Zagrożenie: aplikacja może być w stanie wykonać dowolny kod z uprawnieniami jądra.

Opis: usunięto sytuację wyścigu przez wprowadzenie dodatkowego sprawdzania poprawności.

CVE-2021-1806: ABC Research s.r.o. w ramach programu Zero Day Initiative firmy Trend Micro

Intel Graphics Driver

Dostępne dla: systemu macOS Mojave

Zagrożenie: złośliwie spreparowana aplikacja może być w stanie wykonać dowolny kod z uprawnieniami jądra.

Opis: usunięto błąd odczytu spoza zakresu przez poprawienie mechanizmu sprawdzania ograniczeń.

CVE-2021-1834: ABC Research s.r.o. w ramach programu Zero Day Initiative firmy Trend Micro

Kernel

Dostępne dla: systemu macOS Mojave

Zagrożenie: złośliwa aplikacja może być w stanie ujawnić pamięć jądra

Opis: naprawiono błąd inicjowania pamięci przez poprawienie procedury obsługi pamięci.

CVE-2021-1860: @0xalsr

Kernel

Dostępne dla: systemu macOS Mojave

Zagrożenie: aplikacja może być w stanie wykonać dowolny kod z uprawnieniami jądra.

Opis: naprawiono błąd logiki przez poprawienie zarządzania stanem.

CVE-2021-1851: @0xalsr

Kernel

Dostępne dla: systemu macOS Mojave

Zagrożenie: lokalny atakujący może być w stanie podwyższyć swój poziom uprawnień.

Opis: naprawiono błąd powodujący uszkodzenie zawartości pamięci przez poprawienie sprawdzania poprawności.

CVE-2021-1840: Zuozhi Fan (@pattern_F_) z Ant Group Tianqiong Security Lab

libxpc

Dostępne dla: systemu macOS Mojave

Zagrożenie: złośliwie spreparowana aplikacja może być w stanie uzyskać uprawnienia użytkownika root.

Opis: usunięto sytuację wyścigu przez wprowadzenie dodatkowego sprawdzania poprawności.

CVE-2021-30652: James Hutchins

libxslt

Dostępne dla: systemu macOS Mojave

Zagrożenie: przetworzenie złośliwie spreparowanego pliku mogło doprowadzić do uszkodzenia sterty.

Opis: naprawiono błąd dwukrotnego zwolnienia pamięci przez poprawienie procedury zarządzania pamięcią.

CVE-2021-1875: wykryte przez OSS-Fuzz

NSRemoteView

Dostępne dla: systemu macOS Mojave

Zagrożenie: przetworzenie złośliwie spreparowanej zawartości internetowej może doprowadzić do wykonania dowolnego kodu.

Opis: naprawiono błąd dotyczący użycia po zwolnieniu przez poprawienie procedury zarządzania pamięcią.

CVE-2021-1876: Matthew Denton z Google Chrome

Preferences

Dostępne dla: systemu macOS Mojave

Zagrożenie: lokalny użytkownik może być w stanie zmodyfikować chronione części systemu plików.

Opis: poprawiono mechanizm sprawdzania poprawności ścieżek w celu naprawiono błędu analizy składniowej w obsłudze ścieżek katalogowych.

CVE-2021-1739: Zhipeng Huo (@R3dF09) i Yuebin Sun (@yuebinsun2020) z Tencent Security Xuanwu Lab (xlab.tencent.com)

smbx

Dostępne dla: systemu macOS Mojave

Zagrożenie: atakujący z uprzywilejowanym dostępem do sieci może ujawnić poufne informacje użytkownika.

Opis: naprawiono błąd przekroczenia zakresu liczb całkowitych przez poprawienie procedury sprawdzania poprawności danych wejściowych.

CVE-2021-1878: Aleksandar Nikolic z Cisco Talos (talosintelligence.com)

Tailspin

Dostępne dla: systemu macOS Mojave

Zagrożenie: lokalny atakujący może być w stanie podwyższyć swój poziom uprawnień.

Opis: naprawiono błąd logiki przez poprawienie zarządzania stanem.

CVE-2021-1868: Tim Michaud z Zoom Communications

tcpdump

Dostępne dla: systemu macOS Mojave

Zagrożenie: osoba atakująca zdalnie może spowodować atak typu „odmowa usługi”.

Opis: ten błąd naprawiono przez poprawienie sprawdzania.

CVE-2020-8037: anonimowy badacz

Time Machine

Dostępne dla: systemu macOS Mojave

Zagrożenie: lokalny atakujący może być w stanie podwyższyć swój poziom uprawnień.

Opis: błąd naprawiono przez poprawienie procedur obsługi procesów logicznych uprawnień.

CVE-2021-1839: Tim Michaud(@TimGMichaud) z Zoom Video Communications i Gary Nield z ECSC Group plc

Wi-Fi

Dostępne dla: systemu macOS Mojave

Zagrożenie: aplikacja może być w stanie spowodować nieoczekiwane zamknięcie systemu lub zapisanie pamięci jądra.

Opis: naprawiono błąd powodujący uszkodzenie zawartości pamięci przez poprawienie sprawdzania poprawności.

CVE-2021-1828: Zuozhi Fan (@pattern_F_) z Ant Group Tianqiong Security Lab

wifivelocityd

Dostępne dla: systemu macOS Mojave

Zagrożenie: aplikacja może być w stanie wykonać dowolny kod z uprawnieniami systemowymi.

Opis: błąd naprawiono przez poprawienie procedur obsługi procesów logicznych uprawnień.

CVE-2020-3838: Dayton Pidhirney (@_watbulb)

WindowServer

Dostępne dla: systemu macOS Mojave

Zagrożenie: złośliwa aplikacja mogła nieoczekiwanie ujawnić dane uwierzytelniania użytkownika z bezpiecznych pól tekstowych.

Opis: usunięto błąd API w uprawnieniach TCC dostępności przez poprawienie procedury zarządzania stanem.

CVE-2021-1873: anonimowy badacz

Dodatkowe podziękowania

CoreCrypto

Dziękujemy za udzieloną pomoc: Andy Russon z Orange Group.

Wpis dodano 6 maja 2021 r.

Intel Graphics Driver

Dziękujemy za udzieloną pomoc: Jack Dates z RET2 Systems.

Wpis dodano 6 maja 2021 r.

Kernel

Dziękujemy za udzieloną pomoc: GRIMM, Keyu Man, Zhiyun Qian, Zhongjie Wang, Xiaofeng Zheng, Youjun Huang, Haixin Duan i anonimowy badacz.

Wpis dodano 6 maja 2021 r.

Mail

Dziękujemy za udzieloną pomoc: Petter Flink, SecOps z Bonnier News.

Wpis dodano 6 maja 2021 r.

Safari

Dziękujemy anonimowemu badaczowi za pomoc.

Wpis dodano 6 maja 2021 r.

Security

Dziękujemy za udzieloną pomoc: Xingwei Lin z Ant Security Light-Year Lab oraz john (@nyan_satan).

Wpis dodano 6 maja 2021 r.

Przedstawione informacje dotyczące produktów, które nie zostały wyprodukowane przez firmę Apple, bądź niezależnych witryn internetowych, które nie są kontrolowane ani testowane przez firmę Apple, nie mają charakteru rekomendacji. Firma Apple nie ponosi odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie witryn bądź produktów innych firm. Firma Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności ani wiarygodności witryn internetowych innych firm. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać dodatkowe informacje.

Data publikacji: