Zawartość związana z zabezpieczeniami w systemie macOS Big Sur 11.3

W tym dokumencie opisano zawartość związaną z zabezpieczeniami w systemie macOS Big Sur 11.3.

Uaktualnienia zabezpieczeń Apple

W celu ochrony swoich klientów Apple nie ujawnia, nie omawia ani nie potwierdza zagrożeń bezpieczeństwa przed ich zbadaniem i udostępnieniem poprawek lub wersji oprogramowania. Najnowsze wersje są wymienione na stronie Uaktualnienia zabezpieczeń firmy Apple.

Gdy jest to możliwe, w dokumentach Apple dotyczących bezpieczeństwa odniesienia do luk w zabezpieczeniach są wykonywane za pomocą identyfikatorów CVE.

Więcej informacji na temat zabezpieczeń jest dostępnych na stronie Bezpieczeństwo produktów firmy Apple.

macOS Big Sur 11.3

Wydano 26 kwietnia 2021 r.

APFS

Dostępne dla: systemu macOS Big Sur

Zagrożenie: lokalny atakujący może być w stanie podwyższyć swój poziom uprawnień.

Opis: naprawiono błąd logiki przez poprawienie zarządzania stanem.

CVE-2021-1853: Gary Nield z ECSC Group plc i Tim Michaud(@TimGMichaud) z Zoom Video Communications

AppleMobileFileIntegrity

Dostępne dla: systemu macOS Big Sur

Zagrożenie: złośliwa aplikacja może obejść preferencje prywatności.

Opis: usunięto błąd sprawdzania poprawności podpisu kodu przez poprawienie sprawdzania.

CVE-2021-1849: Siguza

Apple Neural Engine

Dostępne dla: systemu macOS Big Sur

Zagrożenie: złośliwie spreparowana aplikacja może być w stanie wykonać dowolny kod z uprawnieniami jądra.

Opis: usunięto błąd odczytu spoza zakresu przez poprawienie procedury sprawdzania poprawności danych wejściowych.

CVE-2021-1867: Zuozhi Fan (@pattern_F_) i Wish Wu(吴潍浠) z Ant Group Tianqiong Security Lab

Archive Utility

Dostępne dla: systemu macOS Big Sur

Zagrożenie: złośliwa aplikacja może ominąć kontrolę przeprowadzaną przez funkcję Gatekeeper.

Opis: naprawiono błąd logiki przez poprawienie zarządzania stanem.

CVE-2021-1810: Rasmus Sten (@pajp) z F-Secure

Wpis uaktualniono 27 kwietnia 2021 r.

Audio

Dostępne dla: systemu macOS Big Sur

Zagrożenie: aplikacja może odczytać pamięć zastrzeżoną.

Opis: naprawiono błąd powodujący uszkodzenie zawartości pamięci przez poprawienie sprawdzania poprawności.

CVE-2021-1808: JunDong Xie z Ant Security Light-Year Lab

CFNetwork

Dostępne dla: systemu macOS Big Sur

Zagrożenie: przetwarzanie złośliwie spreparowanej zawartości internetowej może ujawnić poufne informacje użytkownika.

Opis: naprawiono błąd inicjowania pamięci przez poprawienie procedury obsługi pamięci.

CVE-2021-1857: anonimowy badacz

Compression

Dostępne dla: systemu macOS Big Sur

Zagrożenie: usunięto błąd odczytu spoza zakresu przez poprawienie procedury sprawdzania poprawności danych wejściowych.

Opis: przetworzenie złośliwie spreparowanego obrazu może doprowadzić do wykonania dowolnego kodu.

CVE-2021-30752: Ye Zhang (@co0py_Cat) z firmy Baidu Security

Wpis dodano 21 lipca 2021 r.

CoreAudio

Dostępne dla: systemu macOS Big Sur

Zagrożenie: przetworzenie złośliwie spreparowanego pliku może doprowadzić do wykonania dowolnego kodu.

Opis: usunięto błąd odczytu spoza zakresu przez poprawienie mechanizmu sprawdzania ograniczeń.

CVE-2021-30664: JunDong Xie z Ant Security Light-Year Lab

Wpis dodano 6 maja 2021 r.

CoreAudio

Dostępne dla: systemu macOS Big Sur

Zagrożenie: przetworzenie złośliwie spreparowanego pliku audio może spowodować ujawnienie zastrzeżonej pamięci.

Opis: usunięto błąd odczytu spoza zakresu przez poprawienie procedury sprawdzania poprawności danych wejściowych.

CVE-2021-1846: JunDong Xie z Ant Security Light-Year Lab

CoreAudio

Dostępne dla: systemu macOS Big Sur

Zagrożenie: złośliwa aplikacja może odczytać pamięć zastrzeżoną.

Opis: naprawiono błąd powodujący uszkodzenie zawartości pamięci przez poprawienie sprawdzania poprawności.

CVE-2021-1809: JunDong Xie z Ant Security Light-Year Lab

CoreFoundation

Dostępne dla: systemu macOS Big Sur

Zagrożenie: złośliwa aplikacja może być w stanie ujawnić poufne informacje użytkownika.

Opis: usunięto błąd sprawdzania poprawności przez poprawienie logiki sprawdzania.

CVE-2021-30659: Thijs Alkemade z Computest

CoreGraphics

Dostępne dla: systemu macOS Big Sur

Zagrożenie: otwarcie złośliwie spreparowanego pliku może spowodować nieoczekiwane zamknięcie aplikacji lub wykonanie dowolnego kodu.

Opis: naprawiono błąd powodujący uszkodzenie zawartości pamięci przez poprawienie sprawdzania poprawności.

CVE-2021-1847: Xuwei Liu z Uniwersytetu Purdue

CoreText

Dostępne dla: systemu macOS Big Sur

Zagrożenie: przetwarzanie złośliwie spreparowanej czcionki może spowodować ujawnienie pamięci procesowej.

Opis: naprawiono błąd logiki przez poprawienie zarządzania stanem.

CVE-2021-1811: Xingwei Lin z Ant Security Light-Year Lab

curl

Dostępne dla: systemu macOS Big Sur

Zagrożenie: złośliwy serwer może być w stanie ujawnić aktywne usługi.

Opis: ten błąd naprawiono przez poprawienie sprawdzania.

CVE-2020-8284: Marian Rehak

Wpis dodano 6 maja 2021 r.

curl

Dostępne dla: systemu macOS Big Sur

Zagrożenie: osoba atakująca może dostarczyć fałszywą odpowiedź OCSP wyglądającą na prawidłową.

Opis: ten błąd naprawiono przez poprawienie sprawdzania.

CVE-2020-8286: anonimowy badacz

curl

Dostępne dla: systemu macOS Big Sur

Zagrożenie: osoba atakująca zdalnie może spowodować atak typu „odmowa usługi”.

Opis: usunięto błąd przepełnienia buforu przez poprawienie procedury sprawdzania poprawności danych wejściowych.

CVE-2020-8285: xnynx

DiskArbitration

Dostępne dla: systemu macOS Big Sur

Zagrożenie: złośliwa aplikacja może być w stanie zmodyfikować chronione części systemu plików.

Opis: w DiskArbitration występował błąd uprawnień. Ten problem rozwiązano przez dodanie kontroli własności.

CVE-2021-1784: Mikko Kenttälä (@Turmio_) z SensorFu, Csaba Fitzl (@theevilbit) z Offensive Security i anonimowy badacz

FaceTime

Dostępne dla: systemu macOS Big Sur

Zagrożenie: wyciszenie połączenia CallKit podczas dzwonienia może nie skutkować włączeniem wyciszenia

Opis: naprawiono błąd logiki przez poprawienie zarządzania stanem.

CVE-2021-1872: Siraj Zaneer z Facebooka

FontParser

Dostępne dla: systemu macOS Big Sur

Zagrożenie: przetworzenie złośliwie spreparowanego pliku czcionki może doprowadzić do wykonania dowolnego kodu.

Opis: usunięto błąd odczytu spoza zakresu przez poprawienie procedury sprawdzania poprawności danych wejściowych.

CVE-2021-1881: anonimowy badacz, Xingwei Lin z Ant Security Light-Year Lab, Mickey Jin z Trend Micro i Hou JingYi (@hjy79425575) z Qihoo 360

Foundation

Dostępne dla: systemu macOS Big Sur

Zagrożenie: aplikacja może uzyskać podwyższony poziom uprawnień.

Opis: naprawiono błąd powodujący uszkodzenie zawartości pamięci przez poprawienie sprawdzania poprawności.

CVE-2021-1882: Gabe Kirkpatrick (@gabe_k)

Foundation

Dostępne dla: systemu macOS Big Sur

Zagrożenie: złośliwie spreparowana aplikacja może być w stanie uzyskać uprawnienia użytkownika root.

Opis: usunięto błąd sprawdzania poprawności przez poprawienie logiki sprawdzania.

CVE-2021-1813: Cees Elzinga

Heimdal

Dostępne dla: systemu macOS Big Sur

Zagrożenie: przetwarzanie złośliwie spreparowanych wiadomości serwera mogło doprowadzić do uszkodzenia sterty.

Opis: ten błąd naprawiono przez poprawienie sprawdzania.

CVE-2021-1883: Gabe Kirkpatrick (@gabe_k)

Heimdal

Dostępne dla: systemu macOS Big Sur

Zagrożenie: osoba atakująca zdalnie może spowodować atak typu „odmowa usługi”.

Opis: usunięto sytuację wyścigu przez poprawienie mechanizmu blokowania.

CVE-2021-1884: Gabe Kirkpatrick (@gabe_k)

ImageIO

Dostępne dla: systemu macOS Big Sur

Zagrożenie: przetworzenie złośliwie spreparowanego obrazu może doprowadzić do wykonania dowolnego kodu.

Opis: ten błąd naprawiono przez poprawienie sprawdzania.

CVE-2021-1880: Xingwei Lin z Ant Security Light-Year Lab

CVE-2021-30653: Ye Zhang z Baidu Security

CVE-2021-1814: Ye Zhang z Baidu Security, Mickey Jin i Qi Sun z Trend Micro oraz Xingwei Lin z Ant Security Light-Year Lab

CVE-2021-1843: Ye Zhang z Baidu Security

ImageIO

Dostępne dla: systemu macOS Big Sur

Zagrożenie: przetworzenie złośliwie spreparowanego obrazu może doprowadzić do wykonania dowolnego kodu.

Opis: naprawiono błąd odczytu spoza zakresu przez poprawienie mechanizmu sprawdzania ograniczeń.

CVE-2021-1885: CFF z Topsec Alpha Team

ImageIO

Dostępne dla: systemu macOS Big Sur

Zagrożenie: przetworzenie złośliwie spreparowanego obrazu może doprowadzić do wykonania dowolnego kodu.

Opis: usunięto błąd odczytu spoza zakresu przez poprawienie mechanizmu sprawdzania ograniczeń.

CVE-2021-1858: Mickey Jin z Trend Micro

ImageIO

Dostępne dla: systemu macOS Big Sur

Zagrożenie: usunięto błąd zapisu poza zakresem przez poprawienie procedury sprawdzania poprawności danych wejściowych

Opis: przetworzenie złośliwie spreparowanego obrazu może doprowadzić do wykonania dowolnego kodu.

CVE-2021-30743: Ye Zhang (@co0py_Cat) z Baidu Security, CFF z Topsec Alpha Team, Jzhu w ramach programu Zero Day Initiative firmy Trend Micro, Xingwei Lin z Ant Security Light-Year Lab, CFF z Topsec Alpha Team, Jeonghoon Shin (@singi21a) z THEORI w ramach programu Zero Day Initiative firmy Trend Micro

Wpis dodano 21 lipca 2021 r.

Installer

Dostępne dla: systemu macOS Big Sur

Zagrożenie: złośliwa aplikacja może ominąć kontrolę przeprowadzaną przez funkcję Gatekeeper.

Opis: ten problem rozwiązano przez poprawienie sposobu obsługi metadanych pliku.

CVE-2021-30658: Wojciech Reguła (@_r3ggi) z SecuRing

Intel Graphics Driver

Dostępne dla: systemu macOS Big Sur

Zagrożenie: złośliwie spreparowana aplikacja może być w stanie wykonać dowolny kod z uprawnieniami jądra.

Opis: usunięto błąd zapisu spoza zakresu przez poprawienie mechanizmu sprawdzania ograniczeń.

CVE-2021-1841: Jack Dates z RET2 Systems, Inc.

CVE-2021-1834: ABC Research s.r.o. w ramach programu Zero Day Initiative firmy Trend Micro

Kernel

Dostępne dla: systemu macOS Big Sur

Zagrożenie: złośliwa aplikacja może być w stanie ujawnić pamięć jądra

Opis: naprawiono błąd inicjowania pamięci przez poprawienie procedury obsługi pamięci.

CVE-2021-1860: @0xalsr

Kernel

Dostępne dla: systemu macOS Big Sur

Zagrożenie: lokalny atakujący może być w stanie podwyższyć swój poziom uprawnień.

Opis: naprawiono błąd powodujący uszkodzenie zawartości pamięci przez poprawienie sprawdzania poprawności.

CVE-2021-1840: Zuozhi Fan (@pattern_F_) z Ant Group Tianqiong Security Lab

Kernel

Dostępne dla: systemu macOS Big Sur

Zagrożenie: aplikacja może być w stanie wykonać dowolny kod z uprawnieniami jądra.

Opis: naprawiono błąd logiki przez poprawienie zarządzania stanem.

CVE-2021-1851: @0xalsr

Kernel

Dostępne dla: systemu macOS Big Sur

Zagrożenie: skopiowane pliki mogą nie mieć oczekiwanych uprawnień.

Opis: błąd naprawiono przez poprawienie procedur obsługi procesów logicznych uprawnień.

CVE-2021-1832: anonimowy badacz

Kernel

Dostępne dla: systemu macOS Big Sur

Zagrożenie: złośliwa aplikacja może być w stanie ujawnić pamięć jądra

Opis: naprawiono błąd odczytu spoza zakresu przez poprawienie mechanizmu sprawdzania ograniczeń.

CVE-2021-30660: Alex Plaskett

libxpc

Dostępne dla: systemu macOS Big Sur

Zagrożenie: złośliwie spreparowana aplikacja może być w stanie uzyskać uprawnienia użytkownika root.

Opis: usunięto sytuację wyścigu przez wprowadzenie dodatkowego sprawdzania poprawności.

CVE-2021-30652: James Hutchins

libxslt

Dostępne dla: systemu macOS Big Sur

Zagrożenie: przetworzenie złośliwie spreparowanego pliku mogło doprowadzić do uszkodzenia sterty.

Opis: naprawiono błąd dwukrotnego zwolnienia pamięci przez poprawienie procedury zarządzania pamięcią.

CVE-2021-1875: wykryte przez OSS-Fuzz

Login Window

Dostępne dla: systemu macOS Big Sur

Zagrożenie: złośliwa aplikacja z uprawnieniami administratora może mieć dostęp do prywatnych informacji.

Opis: ten błąd naprawiono przez poprawienie mechanizmu obsługi uprawnień.

CVE-2021-1824: Wojciech Reguła (@_r3ggi) z SecuRing

Notes

Dostępne dla: systemu macOS Big Sur

Zagrożenie: zablokowana zawartość notatek mogła zostać nieoczekiwanie odblokowana.

Opis: naprawiono błąd logiki przez poprawienie zarządzania stanem.

CVE-2021-1859: Syed Ali Shuja (@SyedAliShuja) z Colour King Pvt. Ltd

NSRemoteView

Dostępne dla: systemu macOS Big Sur

Zagrożenie: przetworzenie złośliwie spreparowanej zawartości internetowej może doprowadzić do wykonania dowolnego kodu.

Opis: naprawiono błąd dotyczący użycia po zwolnieniu przez poprawienie procedury zarządzania pamięcią.

CVE-2021-1876: Matthew Denton z Google Chrome

Preferences

Dostępne dla: systemu macOS Big Sur

Zagrożenie: lokalny użytkownik może być w stanie zmodyfikować chronione części systemu plików.

Opis: poprawiono mechanizm sprawdzania poprawności ścieżek w celu naprawiono błędu analizy składniowej w obsłudze ścieżek katalogowych.

CVE-2021-1815: Zhipeng Huo (@R3dF09) i Yuebin Sun (@yuebinsun2020) z Tencent Security Xuanwu Lab (xlab.tencent.com)

CVE-2021-1739: Zhipeng Huo (@R3dF09) i Yuebin Sun (@yuebinsun2020) z Tencent Security Xuanwu Lab (xlab.tencent.com)

CVE-2021-1740: Zhipeng Huo (@R3dF09) i Yuebin Sun (@yuebinsun2020) z Tencent Security Xuanwu Lab (xlab.tencent.com)

Safari

Dostępne dla: systemu macOS Big Sur

Skutki: złośliwa witryna mogła śledzić użytkowników przez ustawianie stanu w pamięci podręcznej.

Opis: występował błąd określania zajętości pamięci podręcznej. Ten błąd naprawiono przez poprawienie procedur obsługi procesów logicznych.

CVE-2021-1861: Konstantinos Solomos z Uniwersytetu Illinois w Chicago

Safari

Dostępne dla: systemu macOS Big Sur

Zagrożenie: złośliwa witryna mogła wymuszać niepotrzebne połączenia sieciowe w celu pobrania favikony.

Opis: naprawiono błąd logiki przez poprawienie zarządzania stanem.

CVE-2021-1855: Håvard Mikkelsen Ottestad z HASMAC AS

SampleAnalysis

Dostępne dla: systemu macOS Big Sur

Zagrożenie: lokalny atakujący może być w stanie podwyższyć swój poziom uprawnień.

Opis: naprawiono błąd logiki przez poprawienie zarządzania stanem.

CVE-2021-1868: Tim Michaud z Zoom Communications

Sandbox

Dostępne dla: systemu macOS Big Sur

Zagrożenie: złośliwa aplikacja może uzyskać dostęp do ostatnich kontaktów użytkownika

Opis: błąd naprawiono przez poprawienie procedur obsługi procesów logicznych uprawnień.

CVE-2021-30750: Csaba Fitzl (@theevilbit) z Offensive Security

Wpis dodano 28 maja 2021 r.

smbx

Dostępne dla: systemu macOS Big Sur

Zagrożenie: atakujący z uprzywilejowanym dostępem do sieci może ujawnić poufne informacje użytkownika.

Opis: naprawiono błąd przekroczenia zakresu liczb całkowitych przez poprawienie procedury sprawdzania poprawności danych wejściowych.

CVE-2021-1878: Aleksandar Nikolic z Cisco Talos (talosintelligence.com)

System Preferences

Dostępne dla: systemu macOS Big Sur

Zagrożenie: złośliwa aplikacja może ominąć kontrolę przeprowadzaną przez funkcję Gatekeeper. Apple ma świadomość, że problem mógł być aktywnie wykorzystywany.

Opis: naprawiono błąd logiki przez poprawienie zarządzania stanem.

CVE-2021-30657: Cedric Owens (@cedowens)

Wpis dodano 27 kwietnia 2021 r., uaktualniono 30 kwietnia 2021 r.

TCC

Dostępne dla: systemu macOS Big Sur

Zagrożenie: złośliwa aplikacja spoza piaskownicy w systemie z włączoną funkcją Logowanie zdalne może obejść preferencje prywatności.

Opis: ten błąd naprawiono przez dodanie nowej opcji Zdalnego logowania umożliwiającej włączenie ustawienia Pełny dostęp do dysku dla sesji bezpiecznej powłoki.

CVE-2021-30856: Csaba Fitzl (@theevilbit) z Offensive Security, Andy Grant z Zoom Video Communications, Thijs Alkemade z Computest Research Division, Wojciech Reguła z SecuRing (wojciechregula.blog), Cody Thomas z SpecterOps, Mickey Jin z Trend Micro

Wpis dodano 19 stycznia 2022 r., uaktualniono 25 maja 2022 r.

tcpdump

Dostępne dla: systemu macOS Big Sur

Zagrożenie: osoba atakująca zdalnie może spowodować atak typu „odmowa usługi”.

Opis: ten błąd naprawiono przez poprawienie sprawdzania.

CVE-2020-8037: anonimowy badacz

Time Machine

Dostępne dla: systemu macOS Big Sur

Zagrożenie: lokalny atakujący może być w stanie podwyższyć swój poziom uprawnień.

Opis: błąd naprawiono przez poprawienie procedur obsługi procesów logicznych uprawnień.

CVE-2021-1839: Tim Michaud(@TimGMichaud) z Zoom Video Communications i Gary Nield z ECSC Group plc

WebKit

Dostępne dla: systemu macOS Big Sur

Zagrożenie: przetworzenie złośliwie spreparowanej zawartości internetowej może spowodować atak XSS (cross-site-scripting).

Opis: usunięto błąd sprawdzania poprawności danych wejściowych przez poprawienie procedury sprawdzania poprawności danych wejściowych.

CVE-2021-1825: Alex Camboe z Aon’s Cyber Solutions

WebKit

Dostępne dla: systemu macOS Big Sur

Zagrożenie: przetworzenie złośliwie spreparowanej zawartości internetowej może doprowadzić do wykonania dowolnego kodu.

Opis: naprawiono błąd powodujący uszkodzenie zawartości pamięci przez poprawienie procedury zarządzania stanem.

CVE-2021-1817: zhunki

Wpis uaktualniono 6 maja 2021 r.

WebKit

Dostępne dla: systemu macOS Big Sur

Zagrożenie: przetworzenie złośliwie spreparowanej zawartości internetowej może spowodować atak UXSS (universal cross site scripting).

Opis: naprawiono błąd logiczny przez poprawienie ograniczeń.

CVE-2021-1826: anonimowy badacz

WebKit

Dostępne dla: systemu macOS Big Sur

Zagrożenie: przetwarzanie złośliwie spreparowanej zawartości internetowej może doprowadzić do ujawnienia pamięci procesowej.

Opis: naprawiono błąd inicjowania pamięci przez poprawienie procedury obsługi pamięci.

CVE-2021-1820: André Bargull

Wpis uaktualniono 6 maja 2021 r.

WebKit Storage

Dostępne dla: systemu macOS Big Sur

Zagrożenie: przetworzenie złośliwie spreparowanej zawartości internetowej może doprowadzić do wykonania dowolnego kodu. Apple ma świadomość, że problem mógł być aktywnie wykorzystywany.

Opis: naprawiono błąd dotyczący użycia po zwolnieniu przez poprawienie procedury zarządzania pamięcią.

CVE-2021-30661: yangkang(@dnpushme) z 360 ATA

WebRTC

Dostępne dla: systemu macOS Big Sur

Zagrożenie: osoba atakująca zdalnie może być w stanie spowodować nieoczekiwane zamknięcie systemu lub uszkodzenie zawartości pamięci jądra.

Opis: naprawiono błąd dotyczący użycia po zwolnieniu przez poprawienie procedury zarządzania pamięcią.

CVE-2020-7463: Megan2013678

Wi-Fi

Dostępne dla: systemu macOS Big Sur

Zagrożenie: aplikacja może być w stanie spowodować nieoczekiwane zamknięcie systemu lub zapisanie pamięci jądra.

Opis: naprawiono błąd powodujący uszkodzenie zawartości pamięci przez poprawienie sprawdzania poprawności.

CVE-2021-1828: Zuozhi Fan (@pattern_F_) z Ant Group Tianqiong Security Lab

Wi-Fi

Dostępne dla: systemu macOS Big Sur

Zagrożenie: aplikacja może być w stanie wykonać dowolny kod z uprawnieniami jądra.

Opis: naprawiono błąd nieprawidłowego rozpoznawania pamięci przez poprawienie procedury obsługi pamięci.

CVE-2021-1829: Tielei Wang z Pangu Lab

Wi-Fi

Dostępne dla: systemu macOS Big Sur

Zagrożenie: aplikacja może być w stanie wykonać dowolny kod z uprawnieniami systemowymi.

Opis: błąd naprawiono przez poprawienie procedur obsługi procesów logicznych uprawnień.

CVE-2021-30655: Gary Nield z ECSC Group plc i Tim Michaud(@TimGMichaud) z Zoom Video Communications oraz Wojciech Reguła (@_r3ggi) z SecuRing

Wi-Fi

Dostępne dla: systemu macOS Big Sur

Zagrożenie: naprawiono błąd logiczny przez poprawienie zarządzania stanem.

Opis: przepełnienie buforu może spowodować wykonanie dowolnego kodu.

CVE-2021-1770: Jiska Classen (@naehrdine) z Secure Mobile Networking Lab, TU Darmstadt

Wpis dodano 21 lipca 2021 r.

WindowServer

Dostępne dla: systemu macOS Big Sur

Zagrożenie: złośliwa aplikacja mogła nieoczekiwanie ujawnić dane uwierzytelniania użytkownika z bezpiecznych pól tekstowych.

Opis: usunięto błąd API w uprawnieniach TCC dostępności przez poprawienie procedury zarządzania stanem.

CVE-2021-1873: anonimowy badacz

Dodatkowe podziękowania

AirDrop

Dziękujemy za udzieloną pomoc: @maxzks.

Wpis dodano 6 maja 2021 r.

CoreAudio

Dziękujemy anonimowemu badaczowi za pomoc.

Wpis dodano 6 maja 2021 r.

CoreCrypto

Dziękujemy za udzieloną pomoc: Andy Russon z Orange Group.

Wpis dodano 6 maja 2021 r.

File Bookmark

Dziękujemy anonimowemu badaczowi za pomoc.

Wpis dodano 6 maja 2021 r.

Foundation

Dziękujemy za udzieloną pomoc: CodeColorist z Ant-Financial LightYear Labs.

Wpis dodano 6 maja 2021 r.

Kernel

Dziękujemy za udzieloną pomoc: Antonio Frighetto z Politechniki Mediolańskiej, GRIMM, Keyu Man, Zhiyun Qian, Zhongjie Wang, Xiaofeng Zheng, Youjun Huang, Haixin Duan, Mikko Kenttälä (@Turmio_) z SensorFu i Proteas.

Wpis dodano 6 maja 2021 r.

Mail

Dziękujemy za udzieloną pomoc: Petter Flink, SecOps z Bonnier News i anonimowy badacz.

Wpis dodano 6 maja 2021 r.

Safari

Dziękujemy za udzieloną pomoc: Sahil Mehra (Nullr3x) i Shivam Kamboj Dattana (Sechunt3r).

Wpis dodano 6 maja 2021 r.

Security

Dziękujemy za udzieloną pomoc: Xingwei Lin z Ant Security Light-Year Lab oraz john (@nyan_satan).

Wpis dodano 6 maja 2021 r.

sysdiagnose

Dziękujemy za udzieloną pomoc: Tim Michaud (@TimGMichaud) z Leviathan.

Wpis dodano 6 maja 2021 r.

WebKit

Dziękujemy za udzieloną pomoc: Emilio Cobos Álvarez z Mozilla.

Wpis dodano 6 maja 2021 r.

WebSheet

Dziękujemy za udzieloną pomoc: Patrick Clover.

Wpis dodano 6 maja 2021 r.

Przedstawione informacje dotyczące produktów, które nie zostały wyprodukowane przez firmę Apple, bądź niezależnych witryn internetowych, które nie są kontrolowane ani testowane przez firmę Apple, nie mają charakteru rekomendacji. Firma Apple nie ponosi odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie witryn bądź produktów innych firm. Firma Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności ani wiarygodności witryn internetowych innych firm. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać dodatkowe informacje.

Data publikacji: