Zawartość związana z zabezpieczeniami w aplikacji GarageBand 10.4.3

W tym dokumencie opisano zawartość związaną z zabezpieczeniami w aplikacji GarageBand 10.4.3.

Uaktualnienia zabezpieczeń Apple

W celu ochrony swoich klientów Apple nie ujawnia, nie omawia ani nie potwierdza zagrożeń bezpieczeństwa przed ich zbadaniem i udostępnieniem poprawek lub wersji oprogramowania. Najnowsze wersje są wymienione na stronie Uaktualnienia zabezpieczeń firmy Apple.

Gdy jest to możliwe, w dokumentach Apple dotyczących bezpieczeństwa odniesienia do luk w zabezpieczeniach są wykonywane za pomocą identyfikatorów CVE.

Więcej informacji na temat zabezpieczeń jest dostępnych na stronie Bezpieczeństwo produktów firmy Apple.

GarageBand 10.4.3

Wydano 6 kwietnia 2021 r.

GarageBand

Dostępne dla: systemu macOS Big Sur

Zagrożenie: lokalny atakujący może być w stanie odczytać poufne informacje

Opis: ten problem rozwiązano przez usunięcie dodatkowych uprawnień.

CVE-2021-30654: Wojciech Reguła (@_r3ggi) z SecuRing

Przedstawione informacje dotyczące produktów, które nie zostały wyprodukowane przez firmę Apple, bądź niezależnych witryn internetowych, które nie są kontrolowane ani testowane przez firmę Apple, nie mają charakteru rekomendacji. Firma Apple nie ponosi odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie witryn bądź produktów innych firm. Firma Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności ani wiarygodności witryn internetowych innych firm. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać dodatkowe informacje.

Data publikacji: