Zawartość związana z zabezpieczeniami w systemie watchOS 7.3.3

W tym dokumencie opisano zawartość związaną z zabezpieczeniami w systemie watchOS 7.3.3.

Uaktualnienia zabezpieczeń Apple

W celu ochrony swoich klientów Apple nie ujawnia, nie omawia ani nie potwierdza zagrożeń bezpieczeństwa przed ich zbadaniem i udostępnieniem poprawek lub wersji oprogramowania. Najnowsze wersje są wymienione na stronie Uaktualnienia zabezpieczeń firmy Apple.

Gdy jest to możliwe, w dokumentach Apple dotyczących bezpieczeństwa odniesienia do luk w zabezpieczeniach są wykonywane za pomocą identyfikatorów CVE.

Więcej informacji na temat zabezpieczeń jest dostępnych na stronie Bezpieczeństwo produktów firmy Apple.

watchOS 7.3.3

Wydano 26 marca 2021 r.

WebKit

Dostępne dla: Apple Watch Series 3 i nowszych modeli

Zagrożenie: przetworzenie złośliwie spreparowanej zawartości internetowej może spowodować uniwersalny atak XSS (cross-site-scripting). Firma Apple ma świadomość, że problem mógł być aktywnie wykorzystywany.

Opis: ten błąd naprawiono przez ulepszenie zarządzania okresami istnienia obiektów.

CVE-2021-1879: Clement Lecigne z Google Threat Analysis Group i Billy Leonard z Google Threat Analysis Group

Przedstawione informacje dotyczące produktów, które nie zostały wyprodukowane przez firmę Apple, bądź niezależnych witryn internetowych, które nie są kontrolowane ani testowane przez firmę Apple, nie mają charakteru rekomendacji. Firma Apple nie ponosi odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie witryn bądź produktów innych firm. Firma Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności ani wiarygodności witryn internetowych innych firm. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać dodatkowe informacje.

Data publikacji: